Nawigacja

BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI - Szrenica 2016
Pobierz plik

BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI

Dzień dobry Państwu. Spotykamy się jak co roku na Szrenicy.
Nasze spotkanie sprzed roku, ono uruchomiło całkowicie inne postrzeganie, a później w ciągu roku mieliśmy spotkania w Murzasichle, Kazimierzu, gdzie wiele się ujawniło. W Kazimierzu mieliśmy pierwszy taki bardzo głęboki ruch, otwarcie tajemnicy. W Kazimierzu, było to w okolicach 13 września, rozpoczęła się pewna przestrzeń, która zaczęła ukazywać to, że tajemnice, rzeczy które zostały ukryte, zaczynają być odkryte i rzeczy, które są utajnione, zaczynają być odtajniane.
A to są znamiona, które są ukazane w Ewangelii św. Mateusza rozdział 10:
26 Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.
I rzeczywiście, coraz więcej rzeczy się w duchu dzieje, ale nie tylko w duchu, także na ziemi, na planie fizycznym dostrzegamy bardzo wiele wydarzeń. Jak to powiedział Jezus Chrystus do faryzeuszy:
1 Przystąpili do Niego faryzeusze i saduceusze i wystawiając Go na próbę, prosili o ukazanie im znaku z nieba. 2 Lecz On im odpowiedział: «Wieczorem mówicie: "Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni", 3 rano zaś: "Dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione". Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? (Mt 16,1-3)
I Ew. Mateusza rozdz. 24:
32 A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. 33 Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
Gałązki drzewa figowego oznaczają nawrócenie, nazywają odnowienie, poruszenie duchowej natury człowieka, która zaczyna coraz bardziej poznawać tajemnice.
I jest przedstawione w Ewangelii (Dz 2,17) - Na końcu czasów wasze córki i synowie będą prorokować – co odzwierciedla, że stanie się to naturalne dla człowieka, który żyje w tym świecie.
Ale jaki to jest świat? To nie jest świat zwyczajny.
Ten świat się traktuje jako zwyczajny całkowicie, ale ten świat jest światem odkupionym przez Jezusa Chrystusa, który do dzisiejszego dnia nie jest traktowany jako odkupiony. Traktowany jest w dalszym ciągu, jako świat, gdzie człowiek nieustannie jest dręczony grzechem pierworodnym, nieustannie świętość jest niezmiernie daleko od człowieka, nieustannie Bóg jest gdzieś tak bardzo daleko, że Go w ogóle nie widać - mozół, trud, cierpienie.
Ale okazuje się, że Bóg objawia nam tajemnice, tylko, że one są obwarowane przez zakazy i nakazy, że tajemnice Boże poznawać może tylko ten, który mówi, że może. A ci, którzy je otrzymują i mogą otrzymać, na pewno nie otrzymują, bo to z góry jest potraktowane jako niemożliwe.
Więc, wystąpiła pewnego rodzaju taka przestrzeń establishmentu duchowego, który ustanowił, że on wie, inni wiedzieć nie mogą, nawet gdy wydaje im się, że wiedzą.
A nawet, gdy co gorsza wiedzą, to na pewno nie wiedzą, ponieważ jedni są, którzy wiedzą, a inni nie wiedzą nawet, gdy wiedzą. Czyli nastąpił podział. Są ludzie, którzy na pewno nie wiedzą, nawet gdy wiedzą, bo mają Ducha Św. I są ci którzy wiedzą, dlatego, że tak postanowili, że wiedzą. Nawet, gdy nie wiedzą co mówią, to inni muszą bić brawo, ponieważ oni na pewno wiedzą, co mówią.
Jest to sytuacja tego rodzaju, że gdy jest człowiek i mówi prawdę, największą prawdę, to nikogo to nie interesuje, bo nie jest to ważna osoba, nie jest to ważna persona. Nie jest to osoba, której powinno się słuchać i która ma w jakiś sposób imprimatur, albo jakąś władzę, która daje jej możliwość mówienia, a co ważniejsze, żeby inni ją słuchali. Słuchać można tylko tej, której pozwolono mówić, a właściwie nawet nakazano słuchać jej, nawet, gdy nie mówi rzeczy najdoskonalszych.
Dlaczego o tym mówię?
Mówię o tej sytuacji, że każdy człowiek ma Ducha Św. Każdy człowiek ma Ducha Św., ale popularność Ducha św., w tym świecie powoduje to, że to, co jest ważne, co jest establishmentem, co jest władzą, przestaje być taką władzą. Po prostu jest przeciętne, przyjacielskie, a nie władcze.
A ten świat nie lubi przyjacielskich aspektów, tylko władcze. Władcze mają o wiele lepszą siłę działania niż przyjacielskie. Więc, wybiera się władcze, przez tą nadrzędną siłę.
O co tutaj chodzi?
Mówię tutaj o sprawach, że każdy człowiek ma Ducha św., każdy człowiek jest stworzony przez Boga, każdy został przez Boga, przez Chrystusa odkupiony i nie ma człowieka, który by nie został odkupiony.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,564,441 unikalne wizyty