Nawigacja

DROGOCENNA KREW NAS WYZWALA, NIE UCZYNKI - Łódź, 14.10.2017r.


Więc musicie wiedzieć - jeśli chcecie zasłużyć przez uczynki na Drogocenną Krew, to wtedy uczynki są bardzo złe, dlatego że one podważają darmowość Drogocennej Krwi. I nie ukazują, że ona jest darmowa, ale że jest zasada barteru tam występująca. Jest wymiana usługi, jakoby Drogocenna Krew była usługą dla człowieka, a człowiek musi na tą usługę zarobić, mimo że nikt nie może wykupić swojej duszy, i nie może niczego uczynić, co by było wartym Krwi. Dlatego Bóg o tym wie i dlatego za darmo im daje, darmowo, ponieważ nikt nie jest w stanie się wykupić.

Drogocenna Krew jest darmowa i żaden uczynek nie pomaga Drogocennej Krwi.

I to, że człowiek chce zasłużyć na Drogocenną Krew przez uczynki - to jest wynikiem grzechu, a nie postawy właściwej. Ponieważ każdy, kto chce dołożyć uczynek jakiś do Krwi Chrystusowej, do zwycięstwa Chrystusowego umniejsza Krwi Chrystusowej - ulega pokusie; takiej samej w jakiej uległ Adam i Ewa w Raju.


Pobierz plik

DROGOCENNA KREW NAS WYZWALA - NIE UCZYNKI

Spotkania nasze coraz bardziej ukazują nam, coraz głębszą prawdę o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym. Mówią o jednej bardzo wyraźnej sytuacji - że na tym świecie nie ma już Jezusa Chrystusa cierpiącego. Dlatego, bo cierpiący Jezus Chrystus jest dla tych, którzy - ukrzyżowali tego gadułę - jak to powiedzieli Żydzi - ukrzyżowali gadułę który gadał, i nie żył zgodnie z Prawem Bożym, tylko sobie tam robił, gadał, i został ukrzyżowany. I oni lubią się wpatrywać w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, ponieważ jest to ich triumf.

A chrześcijanie, w co się powinni wpatrywać?

W Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.

Bo na czym opiera się wiara chrześcijańska? - Na ukrzyżowaniu, czy na Zmartwychwstaniu?

Wiara chrześcijańska opiera się na Zmartwychwstaniu, każdy o tym wie.

Więc powinniśmy znać wszyscy Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.

O tym mówi bardzo wyraźnie Jezus Chrystus przez św. Pawła w 2 Liście do Koryntian rozdz. 5, 16:
Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób.

Czyli, już nikogo nie widzimy więcej ze względu na ciało, dlatego że Jezus Chrystus nas odkupił i jesteśmy nowym stworzeniem. Kto żyje w Chrystusie, wierzy w Chrystusa, jest nowym stworzeniem, już nikogo nie widzi ze względu na ciało. Bo już nie żyje ze względu na ciało, ale ze względu na ducha - jest niebiańską istotą. Więc nie widzimy już nikogo ze względu na ciało. A jeśli Chrystusa znaliśmy ze względu na ciało, to już Go takiego nie znamy, dlatego że Takiego już nie ma. Jego już nie ma Takiego.

Któż znalazł Jezusa Chrystusa w grobie? - nikt nie znalazł.

Poszły kobiety, nie znalazły Go tam, bo widziały dwóch mężów niebiańskich - Aniołów.
- Dlaczego szukacie Tego, który jest żywy wśród umarłych. On Zmartwychwstał.

Wiara chrześcijańska jest oparta na Zmartwychwstaniu.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,528,623 unikalne wizyty