Nawigacja

NIEWINNOŚĆ - w Chrystusie jest niewinność nasza - Łódź, 11.11.2017r.


Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi (J 1, 9)


Głównym elementem naszego dzisiejszego spotkania
jest pewność, że nie mamy grzechów,
pewność niewinności,
która pochodzi z samego Chrystusa.

Wiara w to, że Chrystus nas odkupił,
to jest wiara w to, że jesteśmy niewinni.

Poszukując niewinności,
poszukujemy swojej duchowej natury,
swojego ducha odnajdujemy,
bo duch nasz jest tam,
gdzie jest nasza niewinność,
czyli w Chrystusie.

Ponad wszelką wątpliwość jesteśmy wolnymi,
jesteśmy niewinnymi, ponieważ uczynił to Chrystus.

Eucharystia jest świadczeniem o naszej niewinności
i o tym, że Chrystus nas odkupił.


Pobierz plik

NIEWINNOŚĆ

w Chrystusie jest niewinność nasza


Spotkanie nasze, odbywa się w okresie, gdzie dosyć mocno w tej chwili odbiera się właśnie działanie Apokalipsy rozdział 9. A jednocześnie bardzo mocno otwiera się działanie Ewangelii wg św. Marka rozdz.10; i bardzo mocno odbiera się też działanie Ewangelii wg św. Marka rozdz. 7 – ten lud chwali mnie wargami, a swym sercem jest daleko ode Mnie. Dlatego ich modlitwy nie będą wysłuchane, bo od nich samych pochodzą. Skrzętnie i chytrze usuwają moje Prawo, a swoją tradycję zachowując.

Czyli dzisiaj głównym elementem życia człowieka jest tradycja.
Co to znaczy tradycja? -wpatrują się w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, a właściwie ukrzyżowana jest ich grzeszność i ich śmiertelność.
Jezus Chrystus wziął na siebie grzech, nie jest to Jego grzech - 2 Listy św. Pawła rozdz.5:
21 On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.
Aby na nas objawiła się sprawiedliwość Boga.

Jezus Chrystus nie niesie swojego grzechu, Jezus Chrystus niesie grzech wszystkich ludzi.

Więc Jezus Chrystus w swoim ciele zniósł Prawo przykazań wypisane w zarządzeniach, a jednocześnie uśmiercił naszą duchową naturę grzeszną i śmiertelną; i nie ma już naszej natury grzesznej i śmiertelnej, już od 2000 lat, bo została ona uśmiercona. Ci którzy uważają że to jest nieprawda, to właściwie uważają że Chrystus wcale tego nie zrobił, i uważają że ON wcale nie istniał.

Jezus Chrystus dał nam swoje życie, mamy Jego duszę, to w Nim mamy przystęp do Boga Ojca.
Tak jak Jezus Chrystus jest w jedności z Bogiem Ojcem przez jednego Ducha, tak my, którzy jesteśmy synami Bożymi, także mamy przystęp do Boga Ojca w jednym Duchu. A jęczące stworzenie, czyli ciało w którym przebywamy, nie jest nami, ale my zostaliśmy ustanowieni jako ci, przez których ma jęczące stworzenie mieć przystęp do Ojca w jednym Duchu.

Czyli ciało jest poddane w znikomość nie z własnej woli, ale z woli Najwyższego, aby miłosierdzie Boże się na nim objawiło. I jak to mówi List do Efezjan - ono ma przystęp do Boga Ojca w jednym Duchu.

Czyli synowie Boży to nie to samo co człowiek światłości.

Człowiek światłości - to ten człowiek, gdzie jęczące stworzenie, czyli ciało ma przystęp do Boga Ojca w jednym Duchu.

Synowie Boży to są wszyscy ci, którzy po Zmartwychwstaniu istnieją na ziemi.
Bo nie mogą być innymi dlatego, ponieważ są z Niego zrodzeni, bo linia Adamowa przestała już istnieć, po prostu jej nie ma na ziemi.
O tym mówi 1 List św. Pawła do Koryntian 15:
45 Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.

Duchem ożywiającym jest Jezus Chrystus, ON jest ostatnim Adamem, czyli ostatnim człowiekiem, który przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. I wziął na siebie wszystkie grzechy ludzkości i na Nim została uśmiercona całkowicie linia Adamowa. Linii Adamowej już nie ma na ziemi. Jest natomiast linia Chrystusowa, czyli wszyscy są Chrystusowcami, czyli wszyscy są Chrystusowi, czyli wszyscy są synami Bożymi.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,528,907 unikalne wizyty