Nawigacja

HISTORIA NASZEGO ŻYCIA - Łódź, 19.12.2017r.


Albowiem wszyscy ci,
których prowadzi Duch Boży,
są synami Bożymi. (Rz 8, 14)

A oni przychodzą - synowie Boży
i panują nad światem,
ponieważ wypełniają z góry ustalone uczynki.
Niczego nie dodają do świętej woli Bożej,
ani niczego nie ujmują ze świętej woli Bożej,
jak uczyniła to Ewa.
Bo Chrystus Pan uwolnił całkowicie ich od tego zła.
Ale przychodzą panować przez Miłość.
Miłością dawać życie.

To jest historia naszego życia. Nie jakiegoś obcego życia, nie jakaś historia wymyślona. To jest historia naszego życia. Historia naszego prawdziwego życia.


Pobierz plik

HISTORIA NASZEGO ŻYCIA

Cały świat, wszyscy ludzie na Ziemi są odkupieni przez Jezusa Chrystusa.
A czy ludzie o tym wiedzą, że są odkupieni?
Właściwe ludzie myślą, że są oczyszczeni, a nie odkupieni.
A co to oznacza?
Miedzy odkupieniem, a oczyszczeniem jest ogromna różnica. Ponieważ odkupiony oznacza to, że został człowiek; jak jest napisane w Liście do Rzymian rozdz.6: 3 Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? 4 Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

A to o czym tutaj jest napisane, bardzo wyraźnie mówi List do Efezjan, gdzie jest bardzo wyraźnie napisane że zostaliśmy wskrzeszeni, rozdz.2: 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
I - 6 Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie. – To jest to samo co u Rzymian, że taką samą śmiercią jaką zostaliśmy uśmierceni, taką samą też jesteśmy wzbudzeni. Więc nie chodzi o to, że zostaliśmy oczyszczeni.

Oczyszczenie oznacza - że jesteśmy w dalszym ciągu starym człowiekiem, tylko zostaliśmy oczyszczeni z tego, co stare zostało, ale jesteśmy w dalszym ciągu starym człowiekiem. Ale starego człowieka już nie ma, więc nie jesteśmy oczyszczeni tylko jesteśmy uśmierceni. Uśmierceni taką samą śmiercią, ponieważ w Jezusie Chrystusie zostaliśmy uśmierceni. Co to oznacza w Jezusie Chrystusie żebyście państwo zrozumieli? - Nie wy, ale jednocześnie i wy. Co to znaczy? Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, grzeszną naturę w swoim ciele wziął i cały grzech tego świata; więc grzeszną naturę państwa miał na sobie i uśmiercił ją w swoim Ciele.

Więc nie ma już nikogo na ziemi kto by był starym człowiekiem, został on uśmiercony; jeśli ktoś mówi, że to jest nieprawda, to by musiał powiedzieć że Jezus Chrystus wcale nie umarł i nie umarł na Krzyżu.
A jest w Ewangelii powiedziane - że jak umarł na Krzyżu to uśmiercił całą ludzką naturę. A w Liście do Koryntian rozdz.5: 15 A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
Czyli jeśli umarł za wszystkich, to znaczy wszyscy pomarliśmy; i wszyscy tą śmiercią którą On umarł. Czyli w Jego ciele został uśmiercony człowiek grzeszny, czyli nasza natura grzeszna i wszyscy ludzie, którzy teraz żyją, nie mają już natury swojej, tylko mają naturę Chrystusową.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,528,939 unikalne wizyty