Nawigacja

JESTEŚMY NIEWINNI - STWORZENI NA NOWO - Murzasichle, 12.2017r.


„ A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.(…) Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.” (Ef 2,4-5,10)


Pobierz plik

JESTEŚMY NIEWINNI - STWORZENI NA NOWO

Nasze spotkania są zawsze związane ze świadomością Chrystusową, i nie li tylko powierzchowną. Proszę zauważyć, o jakiej powierzchowności rozmawiamy. Zacytuję tutaj 2 List św. Pawła do Koryntian, rozdz. 11 werset 4, gdzie jest napisane:
4 Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście, nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli - znosicie to spokojnie.
Chodzi o to - nie zastanawiacie się w ogóle, co On uczynił, nie zastanawiacie się, co On dla was zrobił, tylko słuchacie innych, co On dla was zrobił, mimo że to nie jest prawda.
Dlatego głównym naszym elementem świadomości jest to, że nie możemy w żaden sposób, nie być zainteresowani własną relacją z Chrystusem. Bo to tylko odzwierciedla, że nie jesteśmy nią zainteresowani, nas ona nie obchodzi; niech innych obchodzi nasza relacja z Chrystusem. A oni robią to tak, żeby mieć z tego korzyść, nie wy. Więc wszystko robią, aby oni mieli z tego korzyści.
Ale jeśli ludzie się tym nie interesują; [oni] dają to, co dają, dlatego, że się tym po prostu nie interesują. Ale większość ludzi naprawdę nie interesuje się tym, jakiego Chrystusa dają im ci, którzy mówią, że Go mają. Dają im takiego, który nie odpuścił grzechu, który nie wylał swojej Krwi, który nie uśmiercił ich grzesznej natury na Krzyżu, który całkowicie inaczej wygląda, i który nie dał im swojego Ducha Ożywczego. To właściwie, to kim On jest?
Nie uśmiercił natury na Krzyżu, nie dał swojego Ducha Ożywczego, w dalszym ciągu hasa sobie szatan razem z Adamem po ziemi, my w dalszym ciągu rodzimy się w grzechu pierworodnym, i nieustannie linia Adama trwa.
Okazuje się, że gdy poznajemy Chrystusa, to On jest całkowicie inny. Linii Adamowej już nie ma, uśmiercił naszą naturę grzeszną na Krzyżu w swoim ciele, umarł. A właściwie jak patrzymy na Krzyż, to nie On umarł, tylko nasza grzeszna natura umarła, i On uśmiercił ją w swoim ciele, a zmartwychwstał i przez zmartwychwstanie nas wzbudził do życia, nowego całkowicie. I dlatego mówi św. Paweł w 2 Liście do Koryntian 5: 17 Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe.
Kto żyje w Chrystusie - jest nowym stworzeniem.
Czyli w tej chwili jest to ukazane, że jesteśmy nowym stworzeniem.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,528,946 unikalne wizyty