Nawigacja

ZRODZENI DO NOWEGO ŻYCIA W JEZUSIE CHRYSTUSIE - Łódź 16.01.2018r.


Jesteśmy bowiem Jego dziełem,
stworzeni w Chrystusie Jezusie
dla dobrych czynów,
które Bóg z góry przygotował,
abyśmy je pełnili.

(List do Efezjan 2, 10)

A Bóg,
będąc bogaty w miłosierdzie,
przez wielką swą miłość,
jaką nas umiłował,
i to nas, umarłych na skutek występków,
razem z Chrystusem przywrócił do życia.
Łaską bowiem jesteście zbawieni.
Razem też wskrzesił
i razem posadził na wyżynach niebieskich
– w Chrystusie Jezusie
(List do Efezjan 2, 4-6)

Kto wyznaje, że Jezus Chrystus został wskrzeszony przez Boga Ojca,
wyznaje swoje wskrzeszenie i swoje narodziny do nowego życia,
czyli jest nowym stworzeniem.Pobierz plik

ZRODZENI DO NOWEGO ŻYCIA W JEZUSIE CHRYSTUSIE

Proszę państwa, chciałem tutaj przedstawić dobrze znany List św. Pawła do Rzymian 6,10; także do Efezjan znany państwu dobrze.
A także chcę przedstawić bardzo ważną rzecz, która w tych Listach jest bardzo wyraźnie ukazana, a jakby niedostrzegalna wtedy, kiedy Duch Święty nam tego nie ukazuje bezpośrednio. I gdy Duch Święty nam ukazuje, widzimy rzecz, fakt, tak niezmiernie głęboki, że wstrząsający niezmiernie głęboko.
Tym faktem jest fakt bardzo prosty. Św. Paweł w Liście do Rzymian, jest tam napisane - że umarliśmy podobną śmiercią, którą umarł Jezus Chrystus. Podobną dlatego, ponieważ Jezus Chrystus umarł w ciele, a my umarliśmy w duchu.
Dlatego ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że to właśnie jest taka sytuacja - Jezus Chrystus umarł w ciele, a my umarliśmy w duchu. Czyli On także w Duchu, nie On umarł, ale umarł w duchu nasz grzeszny człowiek. Czyli my umarliśmy w duchu, a Jezus Chrystus cieleśnie, w ciele. Jak jest napisane - w ciele uśmiercił On naszą grzeszną naturę.
I proszę zauważyć 2 List św. Pawła do Koryntian, rozdz.5, jest napisane: Jezus Chrystus umarł za wszystkich, a jeśli umarł za wszystkich, to znaczy, że wszyscy pomarli.
Wszyscy pomarli i List do Rzymian w tej chwili - wszyscy zostali uśmierceni w Jezusie Chrystusie. I kto uwierzy, że umarł w Jezusie Chrystusie - tak jak List św. Pawła do Rzymian rozdz.10 - kto uwierzy w swoim sercu, że Jezus Chrystus został wskrzeszony przez Ojca, jest usprawiedliwiony.
Ale powiem więcej, to jest List do Rzymian rozdz. 10, a postaram się ukazać w całości z Listem do Rzymian, rozdz. 6 - kto uwierzy w swoim sercu, że Jezus Chrystus został wskrzeszony przez Ojca, kto uwierzy, to także jest wskrzeszony.
Każdy człowiek, który uwierzy, że jest wskrzeszony, czyli został przywrócony do życia tą samą mocą, którą Chrystus został wzbudzony przez Ojca, to jest usprawiedliwiony, ale nie tylko usprawiedliwiony, ale jest żyjący.
Czyli List św. Pawła do Rzymian teraz będzie bardziej zrozumiały. Wszyscy umarliśmy w Jezusie Chrystusie, wszyscy zostaliśmy pogrzebani razem z Nim. Czyli w Jezusie Chrystusie, w Jego Ciele, nasza natura duchowa która jest martwa, została złożona do grobu razem z Jezusem Chrystusem, pogrzebana.
I po trzech dniach Bóg Ojciec wskrzesił ciało Chrystusa, przemieniając Je w ciało doskonałe, a naszą naturę wewnętrzną, w Nim, stwarzając na nowo w Chrystusie Panu, dla z góry ustalonych uczynków. Czyli, jeśli ktoś uważa że nie został wskrzeszony, i nie ma życia od Chrystusa, to tak naprawdę nie wierzy w Jezusa Chrystusa.
Jeśli myśli sobie w ten sposób, Jezus Chrystus został wskrzeszony, w porządku, my będziemy wskrzeszeni gdzieś, kiedyś, tam nie wiadomo kiedy to będzie, gdzieś to było tam na ostatniej stronie napisane. Jest też oczywiście napisane, ktoś może powiedzieć w ten sposób, tak, ale w ostatnim czytaniu 1 Listu do Koryntian, rozdz.6 jest napisane - że zostaniemy wskrzeszeni w ciałach, tak jak Jezus Chrystus został wskrzeszony.
Nie mówię, że nie. Ale najpierw żeby to się stało, to musimy uwierzyć w to, że zostaliśmy wskrzeszeni w Duchu Jezusa Chrystusa.
Ludzie dlatego że myślą, że są cielesnymi, że są cały czas ciałem, dlatego chcą tego, co ostatecznie ma przyjść, czyli wskrzeszenia ciała. Ale wskrzeszenie ciała nie przyjdzie, jeśli nie nastąpi ich wskrzeszenie ducha. Wskrzeszenie ich ducha, bo zostali uśmierceni przez Jezusa Chrystusa, czyli została uśmiercona ich grzeszna natura w Jezusie Chrystusie.
A jednocześnie zostali pogrzebani razem z Nim, czyli w Nim, zostali pogrzebani w grobie. I w momencie kiedy został Jezus Chrystus wskrzeszony, to my w Nim zostaliśmy wskrzeszeni.


Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.03
1,528,931 unikalne wizyty