Nawigacja

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY - NADZIEJA NA ŻYCIE WIECZNE - Łódź, 03.02.2018r.


Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
(1Kor 15, 19)

Nadzieja Chrystusowa
to jest nadzieja na życie wieczne,
nadzieja na to, że jęczące stworzenie będzie wznoszone
i nadzieja, że są bez grzechu, żyją w prawdzie.

Wszyscy ludzie, którzy pokładają nadzieję w Chrystusie
na tej ziemi i wyłącznie na tej ziemi,
dla lepszego samopoczucia, dla lepszego życia,
dlatego, żeby nie żyć w lęku i żeby nie zostać zatraconym,
a nie dlatego, że są duchowymi istotami,
dlatego, że zostali odkupieni, stworzeni nową istotą
- są godni pożałowania, bo i tak samo robi szatan.Pobierz plik

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY - NADZIEJA NA ŻYCIE WIECZNE

Rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie, zacytuję tutaj 1 List św. Pawła do Koryntian rozdz.15, bardzo istotną rzecz św. Paweł porusza i będę chciał ją ukazać - 19 Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Co to oznacza? - Ale proszę zauważyć, ogromna ilość ludzi właśnie tak postępuje. Są ludzie wierzący, mówią, że chrześcijanie. Była kiedyś sonda uliczna, i pyta się chrześcijanina - czy on wierzy w życie wieczne, pozagrobowe?
- No ja jestem chrześcijaninem, ale wiadomo co tam jest dalej? Wiadomo?
Więc oni są ludźmi, którzy pokładają nadzieję tylko w życiu tym ziemskim, nie pokładają nadziei w życiu duchowym. Co to oznacza?
Powiem państwu jedną tylko rzecz - robi to samo szatan, zwodzi ludzi imieniem Chrystusa udając, że ma rogi baranka, a mówi jak smok. Czyli ich chce zatrzymać do życia ziemskiego, obiecuje im nie wiadomo jakie rzeczy, aby oni w tym świecie byli uwiązani i ograniczeni, ale nie daje im świata duchowego, bo tam sam nie idzie.
Więc jest to dokładnie powiedziane - Ci ludzie, którzy pokładają nadzieję w Chrystusie Panu tylko w sposób ziemski jako cielesna natura, psychiczna, emocjonalna są godni pożałowania, bo robią tak jak diabeł. Diabeł to samo robi.
Diabeł daje ludziom nadzieję w Chrystusie, ograniczając ich postępowanie, ich życie tylko do spraw ziemskich, nie dając im duchowego wzlotu, bo tam sam nie idzie. Sam korzysta z tej mocy, aby panować nad ludźmi na ziemi, nieustannie mówiąc im - że tutaj mają to życie wieczne, a na końcu świata, kiedy świat już się skończy, już wszystko przeminie, to wtedy pójdą do Nieba.
Czyli nie daje im życia wiecznego w poszukiwaniu - teraz, tylko każe im być posłusznym sobie, aby żyli tutaj z powodu Chrystusa, a nie pozwala im poszukać osobiście Chrystusa, dlatego, że jest to grzeszne, bardzo złe i można narazić się na ekskomunikę. Będzie ekskomunikowany. Ale przecież dokładnie takie jest postępowanie szatana. Jest napisane - fałszywy prorok dokładnie tak robi - Ma rogi baranka, a mówi jak smok.
Czyli każe chwalić posąg, jakoby ten posąg miał w sobie moc życia. Ci ludzie nieustannie przynoszą różnego rodzaju dary dla tego posągu, padają na twarz, na kolana, oddają temu posągowi wszystko - że ten posąg im załatwi kiedyś tam życie wieczne.
Nie pokładają nadziei w tej chwili, w samodzielnym spotkaniu z Chrystusem, dlatego że On już ich odkupił.
2 List św. Pawła do Koryntian, rozdz.11: 3 Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. […] 13 Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa.
Udają apostołów Chrystusa, mówiąc o tym, jak należy w sposób ziemski postępować, aby mieć kiedyś tam nie wiadomo kiedy życie wieczne, mimo że już mamy życie wieczne. Więc odbierają nam Życie wieczne i dlatego: 13 Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. 14 I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. 15 Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,528,624 unikalne wizyty