Nawigacja

ŚWIĘTE PRZYKAZANIE, PRAWDA OBJAWIONA - Łódź, 17.03.2018r.


Przykazanie Święte zostało dane na początku świata, aby jęczące stworzenie zostało wzniesione ku doskonałości Bożej, czyli żeby oglądało chwałę Bożą. I ma ono przystęp do Boga Ojca w jednym Duchu - duchu synów Bożych. Synowie Boży to są ci, którzy zachowują Słowo Boże, czyli mają życie Chrystusa, odnaleźli siebie ukrytych w Chrystusie Panu.

J 20, 21-22: A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!

Jak Ja przyszedłem wydobyć was z grzechu, Ja który byłem w stanie to uczynić, i Ojciec Mnie posłał i to uczyniłem, tak Ja was posyłam do jęczącego stworzenia. To jest wasze rozradzanie - uczynić to, co Bóg zapragnął i po co was posłał.

TO JEST PRAWO ŚWIĘTE, PRZYKAZANIE ŚWIĘTEPobierz plik

ŚWIĘTE PRZYKAZANIE, PRAWDA OBJAWIONA

Spotkanie rozpoczniemy od najgłębszej prawdy, która dzisiaj się po prostu dzieje na świecie. Widzimy z bardzo dużą siłą objawiający się Trybunał Chrystusowy, czyli drugie biada. Oczywistą rzeczą jest to, że ludzie nieustannie zaprzeczają i wiedzą lepiej. I nie chcą niczego innego znać, tylko to na czym sami „zęby połamią”. Ale jak nie widzą tego, to mówią, że tego nie ma.
Wiary nie widać, więc mówią, że nie ma. To co rozumieją, to wybierają. A okazuje się, że lepiej było wybrać to co jest prawdziwe, niż to co sumienie im podpowiada, że jest to dobre.
I tutaj Trybunał Chrystusowy mówi właśnie o tej sytuacji, że jak to mówi List św. Pawła do Koryntian rozdz. 5:
10 Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
I to w tej chwili coraz bardziej się przejawia. Widzimy też tą sytuację dlaczego to się dzieje?
Dlatego to się dzieje, ponieważ przychodzi czas – Chrzest z Ducha. I to Chrzest z Ducha jak przedtem był dawany przez Boga Ojca. Jest to bardzo wyraźnie napisane w Ewangelii św. Mateusza rozdz. 11:
14 A jeśli chcecie przyjąć to, że jest Eliaszem, który ma przyjść. 15 Kto ma uszy niech słucha.
Czyli tu jest o Janie Chrzcicielu, że on jest Eliaszem. W 17 rozdz. Ew. wg św. Mateusza: 10 Wtedy zapytali Go uczniowie: «Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» 11 On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko.»
Czyli dalej jest napisane - I cały lud, który Go słuchał, przyjmując Chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując Chrztu od niego. Proszę zauważyć św. Łukasz 1,15 - tutaj jest znowu powiedziane o Eliaszu i o Janie Chrzcicielu -Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wielu spośród synów Izraela powróci do Pana Boga. On sam przyjdzie przed nimi w duchu i mocy Eliasza by przygotować Panu lud doskonały.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,528,908 unikalne wizyty