Nawigacja

JUŻ POWSTAJĄ SYNOWIE JUTRZENKI - Łódź, 18.08.2018 r.


Zostaliśmy stworzeni po to, aby być synami Jutrzenki

Chrystus Pan dał człowiekowi siłę, która jest siłą Chrystusową, siłą Bożą,
postawił wszystkich nad doskonałością, dlatego są synami Jutrzenki.
Bo synowie Jutrzenki, to są ci, którzy są ponad Tronami, ponad Władzami i Zwierzchnościami,
są w stanie je powstrzymać, bo mają życie Chrystusa.
Nie postępują wedle własnej myśli, tylko postępują wedle Chrystusa, który w nich żyje.
Mają miłość Chrystusa czyli życie, i mają Jego pragnienie, czyli służyć tylko Bogu,
bo Bóg jest doskonały, i Bóg jest światłością i życiem.
Dlatego synowie Jutrzenki muszą powstać, a właściwie już powstają.
Już jest ta prawda, już jej się nie zatrzyma, ona już popłynęła.
I ona już wzywa.

Modlitwa synów Jutrzenki

Święta Maryjo Matko Boża, Gwiazdo Poranna, Jutrzenko,
która świecisz w naszych sercach, i rozświetlasz mroki ziemskiej natury,
rozkazując ciemnościom, aby zajaśniały światłością,
modlisz się za nami odkupionymi Drogocenną Krwią Jezusa Chrystusa,
i prowadzisz nas, potomstwo swoje, które miażdży głowę szatanowi, do zbawienia.
Ty wstawiaj się za nami do Boga Ojca o to, abyśmy w pełni byli godni tajemnic Bożych.
Aby łaska którą nam Bóg dał, żeby spoczęła na nas, żebyśmy byli w pełni zdolni, godni, ją przyjąć.
Abyśmy w dzień zły, mogli tarczą wiary obronić się przed atakami zła.
Abyśmy mieli miecz prawdy, którym jest Słowo Boże.
I żebyśmy nieustannie trwali w chwale Bożej, bo po to zostaliśmy stworzeni,
żeby się nie ugięło nasze kolano przed złem, ale przed samym Bogiem.
Abyśmy byli postrachem dla zła,
ponieważ po to zostaliśmy stworzeni,
aby zło zostało całkowicie wytępione,
bo taka jest nasza posługa. AmenPobierz plik

JUŻ POWSTAJĄ SYNOWIE JUTRZENKI

Spotkanie dzisiejsze, które coraz głębiej zanurza się w głąb tajemnic, ogromnych tajemnic, o których mówi Jezus Chrystus; i to mówi Jezus Chrystus słowami św. Pawła o tych tajemnicach, w Liście św. Pawła do Efezjan rozdz.3:

17 Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, 18 wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, 19 i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.

Ta tajemnica coraz bardziej się objawia. I to nie objawia się dlatego, że nasze rozumy stały się bardziej pojętne, tylko dlatego że wierzymy całkowicie, że Chrystus nas odkupił. I On w nas mieszka i daje nam swoje życie. A Jego życie, które jest miłością, coraz bardziej w nas pulsuje i objawia się tajemnicą doskonałości.

Tutaj jeszcze chciałbym przeczytać List św. Pawła do Kolosan rozdz.1:
26 Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, 27 którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały. 28 Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.

Bo każdy jest doskonały w Chrystusie.

I tutaj mówi św. Paweł bardzo wyraźnie, i myślę że każdy też odnajdzie ten sens, właśnie w tych ostatnich słowach - stan swojego życia:
29 Po to się właśnie trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.

Czyli, abyśmy wiedzieli o tym, że dlatego się trudzimy, z całą mocą która jest z mocy Chrystusa, która potężnie działa w nas, kiedy oddajemy się Chrystusowi, bo nie my, ale On w nas działa. Abyśmy uświadomili sobie, że to właśnie jest świadomością i objawieniem tego, że Chrystus w nas mieszka i że dla nas jest niezmiernie ważne, a jednocześnie że całkowicie wierzymy w to, że Jezus Chrystus odkupił nas i chcemy to życie każdemu objawić.
Bo życie jest w Chrystusie.


Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.06
1,485,895 unikalne wizyty