Nawigacja

POWRÓT DO ŻYCIA WIECZNEGO - Szrenica 2018


Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy,
gdyż trwa w nim nasienie Boże;
taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.
1J 3, 9Pobierz plik

POWRÓT DO ŻYCIA WIECZNEGO

Dzień dobry państwu, rozpoczniemy nasze spotkanie na Szrenicy - od 23 do 29 czerwca 2018 roku.
Nasze spotkania odbywają się także w innych miejscach i są też spotkania cykliczne w Łodzi.
Na Szrenicy są to spotkania raz do roku. Ale to nie znaczy, że państwo w jakiś sposób będą ubożsi, ci którzy nie uczestniczą w wykładach np. w Łodzi, których jest bardzo dużo - trzy wykłady są w ciągu dwóch tygodni, a w roku jest 52 tygodnie. Na Szrenicy jesteśmy tylko jeden tydzień. Jeden tydzień, ale intensywny bardzo, bo mamy 33 godziny naszego spotkania.

I tutaj chciałbym powiedzieć jaki jest sens naszych spotkań.

Nasze spotkania tak naprawdę mówią o naturze, że człowiek nie jest tylko samą naturą fizyczną, psychiczną, emocjonalną, ale także duchową. Naturą duchową, która jest potężną, naprawdę potężną mocą.

Ta potężna moc człowieka jest bardzo wyraźnie ukazana w Liście św. Pawła do Efezjan rozdział 6, werset 12, który państwu zacytuję. Proszę zauważyć co jest tutaj napisane o mocy człowieka, prawdziwej potężnej mocy:

Ef 6, 12: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Proszę zauważyć, św. Paweł mówi, że jesteśmy istotą stworzoną do staczania bitwy ze złem na najwyższym poziomie, ze złem, które nieustannie atakuje, czyli z demonami właściwie. Nieustannie atakuje wszelką potęgę człowieka, nie dlatego żeby ją zniszczyć, tylko po to, żeby ją posiąść.

Od samego początku, zaraz po stworzeniu, kiedy Bóg stworzył człowieka i dał człowiekowi Prawo Święte, którym jest: idźcie rozradzajcie się i rozmnażajcie, czyńcie sobie ziemię poddaną, panujcie nad zwierzętami morskimi, lądowymi i powietrznymi - już w owym czasie zabronił człowiekowi spożywać z drzewa poznania dobrego i złego. Przy drugim stworzeniu świata to przedstawił - zabronił człowiekowi spożywać z drzewa poznania dobrego i złego, ponieważ mogą pomrzeć, jeśli z tego drzewa spożyją.

Szatan natomiast sam wołał człowieka, aby przyszedł i jadł z tego drzewa dlatego, że człowiek nie był dostępny dla sił ciemności. Został stworzony jako władca nad siłami ciemności, i tym który ma zaprowadzić porządek w całym wszechświecie, który był materialnym wszechświatem.

Proszę zauważyć, wiemy przecież o tym, że najpierw Bóg stworzył wszystko co materialne – wiemy z Księgi Genesis, z 1 Listu św. Pawła do Koryntian rozdział 15:
46 Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem.

Bóg będąc duchową istotą, nie materialną, duchową, najpierw stworzył wszystko co materialne.
Dopiero w szóstym dniu Bóg stworzył człowieka duchowego, pierwszą duszę.
Jest napisane: Adam - pierwsza dusza; ostatni Adam - Duch Ożywiający.


Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.03
1,485,910 unikalne wizyty