Nawigacja

ZŁÓŻCIE NADZIEJĘ W PANU NA ZAWSZE - Łódź, 05.11.2019r.


„Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze,
bo Pan jest wiekuistą Skałą!”
Iz 26, 4


Złóżcie nadzieję w Panu,
aby zrodził się człowiek wewnętrzny,
bo On jest mocą i potęgą.
Złóżcie nadzieję w Bogu na zawsze, On jest wiekuistą Skałą.
Co to znaczy?
Stańcie się dziećmi.
Jezus Chrystus mówi:
Gdy nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego.
W pełni stać się dziećmi - to w pełni zaufać Bogu.
Święta Maria Matka Boża, Ona mówi:
Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo On jest wiekuistą Skałą.
Św. Maria Matka Boża jest brzemienna w nas - synów Bożych.
Kiedy Ją przyjmujemy
to z brzemienności Jej my powstajemy,
a Ona kształtuje nasz charakter.
Jak bardzo wybieramy Matkę,
jak bardzo jesteśmy Jej posłuszni,
jak bardzo w Niej odnajdujemy Chrystusa,
jak bardzo w Niej odnajdujemy Boga,
tak bardzo pozbywamy się charakteru cielesnego,
który chce panować nad duchową naszą naturą.

Pobierz plik

ZŁÓŻCIE NADZIEJĘ W PANU NA ZAWSZE

Proszę państwa nasze spotkania coraz bardziej objawiają naszą rzeczywistą prawdziwą pracę, prawdziwe dzieło, dzieło Pańskie. Ten świat tego dzieła Pańskiego znać nie chce. Wszystko robi, aby się to dzieło nigdy nie objawiło.

Np. taka sytuacja jest, aby się to dzieło Pańskie nie objawiło np. słyszę na kazaniu, że dzień Wszystkich Świętych jest to dzień poświęcony świętym, a on tak wygląda, że myje się figurki świętych i okadza się obrazy. To jest poświęcony dzień Wszystkich Świętych.

Dlaczego akurat w taki sposób?

Aby nikt nie odnalazł Boga, aby nikt nie odnalazł drogi do Boga. Z jakiego powodu? Bo jeśli Go odnajdzie, to nikt go już stamtąd nie zawróci. Więc jest utrzymywanie tylko w tej ludzkiej naturze.

Czym jest utrzymywanie człowieka?

W wersecie który jest w 1 Liście św. Pawła do Koryntian rozdz. 15 w. 19, utrzymywanie jest w tym stanie, mimo że ten świat uważa że nie - 19 Jeśli tylko w tym życiu, w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.

Właśnie Kościół utrzymuje w tym stanie, nie pozwala nikomu znaleźć Chrystusa. Oczywiście On jest, On jest tylko w Kościele zamknięty w skrzynce, nie ma Go gdzie indziej. Jeśli ktoś chce znaleźć Chrystusa, to musi Go znaleźć w Kościele w skrzynce. I to nie za darmo do samego końca. Więc tu jest sytuacja tego rodzaju, że jest to kultywowanie Chrystusa w skrzynce.

Chrystus jest w Niebie, jest z nami, jest w naszym sercu.

Zresztą jest powiedziane bardzo wyraźnie: A zostaliście wykupieni przez Chrystusa. On Bóg Ojciec przysłał do serc waszych Ducha Syna Swojego, który woła w waszym sercu: Abba Ojcze. Nie jesteście już wtedy niewolnikami, ale wolnymi i dziedzicami Nieba.

O tym zapomnij! - Kościół mówi: zapomnij, nie ma czegoś takiego, jesteś człowiekiem - grzesznikiem. Jeśli nie będziesz uważał, że jesteś grzesznikiem to wyrzucimy cię z Kościoła i będziesz musiał … co?
No właśnie. Jest tutaj karmienie ludzi lękiem, aby ludzie uświadomili sobie, że wyrzucenie go z Kościoła jest to utrata wszelkiej prawdy.

Ale przecież jest sytuacja tego rodzaju, że Prawo Święte które w tej chwili odnajdujemy, Miasto Święte, Miasto na Górze, które jest miastem, jak to jest powiedziane u Izajasza w 26 rozdz.:

1 W ów dzień śpiewać będą
tę pieśń w Ziemi Judzkiej:
«Miasto mamy potężne;
On jako środek ocalenia
sprawił mury i przedmurze.
2 Otwórzcie bramy!
Niech wejdzie naród sprawiedliwy,
dochowujący wierności;
3 jego charakter stateczny
Ty kształtujesz w pokoju,
w pokoju, bo Tobie zaufał.
4 Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze,
bo Pan jest wiekuistą Skałą!

I dalej, co jest napisane? – gdy to się stanie; następne wersety:
Runie miasto potężne, którego grzechy aż urosły do nieba, zostanie całkowicie zniszczone, kurz tylko po nim zostanie. A w miejscu tego miasta będą chodzili ubodzy i biedni, deptać będą to miejsce. Dlaczego biedni i ubodzy?

Znamy przecież błogosławieństwa - Błogosławieni ubodzy, do nich ziemia należeć będzie.
Błogosławieni pokój czyniący, oni nazwani będą synami Bożymi.

A jest napisane właśnie: bo Ty kształtujesz ich charakter stateczny w pokoju, bo Tobie zaufał.
I tutaj wiemy o tym Św. Maria Matka Boża jest ujawniona jako Miasto Judejskie, w Judei.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,706,346 unikalne wizyty