Nawigacja

DOSKONAŁE WCIELENIE W CHRYSTUSIE - Łódź, 16.06.2020r.


Chrystus jest dawcą doskonałego wcielenia i doskonałe wcielenie jest tylko w Chrystusie.

Chrześcijanie poszukują Chrystusa,
aby dokonać wcielenia w doskonałą naturę Bożą.
A wszyscy inni poszukują doskonałego wcielenia, by znaleźć Chrystusa.
Wszyscy dążą, bez względu na wszystko,
do jednego wcielenia,
do wcielenia Chrystusowego.
Do człowieka stworzonego przez Boga dla chrześcijan, dla taoistów, dla hinduistów, dla buddystów,
i dla wszystkich innych religii na tym świecie
I to jest to spojenie wszystkich religii w jedną religię, która ma takie same dążenie.
Bo wszyscy w jednym Duchu spotykają się
i w jednym Duchu mają jedno życie.
Bo ich życie jest w jednym Dawcy,
w jednym Bogu, w jednym Chrystusie.
Aby wszyscy mogli wykonać dzieło bez względu na to kim są.
Pobierz plik

DOSKONAŁE WCIELENIE W CHRYSTUSIE

Nasze spotkanie coraz głębiej rozszerza swoją świadomość w przestrzeni całego świata.

Dlatego, że nie jest to li tylko powołanie do Chrystusa chrześcijan, którzy to są tymi już, którzy wybrali Chrystusa; jakoby wybrali Chrystusa. Ale tak naprawdę chrześcijanami, którzy wybrali Chrystusa, są pierwsi chrześcijanie przez pierwsze III wieki.

Bo w IV w. czyli w roku 418 chrześcijaństwo zostało bez Chrystusa, dlatego że nazywali się chrześcijanami w dalszym ciągu, ale już nie mieli Chrystusa, ponieważ Chrystus został przez establishment duchowny całkowicie usunięty i porzucony w zapomnienie. Wykorzystane natomiast jest Jego imię, ale Jego dzieła całkowicie zapomniane i brukane, z całą siłą brukane. Co to znaczy?

Na ostatnim spotkaniu była poruszona bardzo ważna świadomość, pojęcie, świadomość, właściwie wiara.
Wierzymy, to się opiera na wierze, nie na widzeniu. Św. Paweł mówi:

Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. (2 Kor 5,7)

Oznacza to, że - św. Paweł także mówi w Liście do Rzymian rozdz. 7, także używa słów - widzę swój grzech w ciele.
Ale wie o tym, że jest bezgrzeszny, ponieważ zaświadcza: jestem czysty, doskonały. Jestem człowiekiem wewnętrznym. Jestem przez Chrystusa uwolniony, a jednak grzeszę. Nie chcę tego czynić, a czynię. Jeśli nie chcę tego czynić a czynię, to nie ja to czynię, ale grzech w moim ciele czyni.

I w ten sposób przedstawia - wedle wiary jestem bez grzechu.
I dlatego jestem bez grzechu wedle wiary, bo nie ja w sobie grzech usunąłem.
I to, że wierzę, że jestem bez grzechu, jest to świadectwo o Chrystusie, który wedle proroctw przyszedł.


Spójrzmy na proroka Eliasza, który objawił się w Janie Chrzcicielu, który mówił:
Chrzcijcie się wszyscy na znak Tego, który przyjdzie po mnie i uwolni was wszystkich z grzechu i całą ziemię uwolni z grzechów.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,706,352 unikalne wizyty