Nawigacja

DARMOWOŚĆ MIŁOŚCI BOGA - Łódź 10.10.2014

Największą zmorą diabła jest darmowa miłość, że człowiek może uwierzyć, że Bóg go kocha za darmo, że jest to Boga przywilejem, nie żadnym wysiłkiem, ale przywilejem. Pozwólmy Bogu kochać siebie [...]

Pobierz plik


DARMOWOŚĆ MIŁOŚCI BOGA

Duch Boży nieustannie chce ukazać głębię miłości Bożej, a jednocześnie nieustannie chce ukazywać to na zasadzie, między innymi syna marnotrawnego, ponieważ Ewangelia o synu marnotrawnym odzwierciedla właściwie postawę całego kościoła, całego świata, wszelkiego człowieka na ziemi. Właściwie, gdy spoglądamy na tą Ewangelię, to w niej widzimy po prostu odbicie wszelkiego człowieka na ziemi, a jednocześnie i odbicie kościoła a jednocześnie odbicie świata widzimy w niej bardzo wyraźnie, jeśli się przyjrzymy.
A dzisiaj będę chciał po prostu jak najbardziej, jak najmocniej oddać się Duchowi Bożemu, żeby to jak najjaśniej i jak najprościej zostało ukazane, ponieważ to nie ja przecież mówię i wiem, ponieważ te sprawy, o których rozmawiamy to gdyby miały być wymyślone, to już by były dawno wymyślone, a to nie chodzi o wymyślanie. To chodzi po prostu o ukazanie pewnych spraw, które w duchu są jasne, a dla człowieka są niejasne dlatego, że człowiek żyje w świecie, który innymi prawami się rządzi i stara się w świecie ziemskim stworzyć górnolotne wartości istnienia, ale nie są one wartościami Bożymi.
I tu jest bardzo ciekawa sytuacja: górnolotne wartości duchowe i górnolotne wartości zdążania człowieka, różnego rodzaju filozofie i tendencje widzenia superlatyw doskonałości, które w tym świecie stara się objawić, w żaden sposób nie korespondują z prawem nieba. Prawo nieba rządzi się całkowicie innymi prawami, najbardziej proste sprawy nieba są niezrozumiałe dla spraw ziemi, bo prawa ziemi, prawa tego świata skonstruowane są na całkowicie innej zasadzie.
Tą zasadą jest taka zasada: w tym świecie, w którym żyjemy na wszystko trzeba zasłużyć.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.


Pobierz plik

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,684,930 unikalne wizyty