Nawigacja

Szrenica - miejsce czakramu duchowego

Szrenica jest miejscem czakramu duchowego, który uaktywnił się ok.10 lat temu. Na Ziemi dokonują się wielkie zmiany duchowe i takie miejsca wprowadzają harmonię i równowagę. Są portalami, miejscami gdzie świat duchowy ma bezpośrednie połączenie z planem fizycznym. Na Ziemi dokonują się wielkie zmiany duchowe i takie miejsca wprowadzają harmonię i równowagę. Ostatnie, bardzo silnie odczuwalne zmiany rozpoczęły się w połowie marca 2002 roku, wywołując zmiany w materialnym poczuciu bezpieczeństwa, charakteryzujące się depresjami, nerwicami, ograniczeniem kontroli materii.

Wywołane jest to silną energią duchową,która kieruje zmianą wibracji Ziemi. Te obecne wibracje są niższe od poprzednich - co także odnotowała nauka. Do czasu przed zmianą, Ziemia wibrowała w przedziale "beta", a teraz jej wibracje są w przedziale "alfa". Człowiek jest częścią Ziemi, więc ta wibracja bezpośrednio wpływa na niego, zmieniając jego rytm fal mózgowych. Wiemy, że stan alfa pozwala na większy kontakt z duchową istotą przez, którą mamy połączenie z przeszłością własną i pokoleniową, a także inkarnacjami. Przed zmianą, świadomość dostrzegała stały, znany element rzeczywistości, nagle po zmianie, nie z własnej przyczyny, zaczęła się zmieniać - rozszerzać, dostrzegając nowe sytuacje i stany, dla siebie nie znane - najczęściej niekorzystne - mimo, że istniały zawsze. To wywołuje u zaskoczonych tą sytuacją chaos emocji, mysli i uczuć, pośród, których doszukują się winnych. Najczęściej za ten stan obarczają, osoby najbliższe!

Przemiany energetyczne będą następowały w skokach ok. trzechletnich. Wcześniejszy przeskok był w marcu 1996 roku, i na przełomie 1998/99roku. Wtedy to miało miejsce silne oczyszczanie czakry serca, co powodowało długotrwałe zaburzenia płuc, opierające się konwencjonalnym metodom poprawy zdrowia. Człowiek coraz bardziej zbliża się do ducha, tym samym odsuwając się od fizyczności(materii), co nie zawsze jest zgodne z jego zamiarami. W ciągu tych ok. 3 lat następują cykliczne, co 3-4 miesięczne dostrojenia, odczuwalne jako wstrząsy dla świadomości. Następny wielki przeskok nastąpi w 2005 roku ok. czerwca i kolejno następny 2009 roku ok. marca i na przełomie 2012/13 roku. W obecnym czasie można zauważyć coraz więcej sytuacji wyłamujących się konwencjonalnemu poznaniu. Jest to wynikiem przesunięcia do innego poziomu istnienia, który będzie postępował coraz głębiej. Efektem będzie - przez zmiany wibracji - jeszcze bardziej dogłębne poznawanie własnej istoty i otwieranie się nadzmysłów. Odczuwa się, że około 2013 wibracje będą miały 7- 6,5 hz. Jak wszyscy wiedzą, jest to stan głębokiej medytacji i głębi postrzegania pozazmysłowego. Nie każdy umysł jest wstanie zniesć to czego nie rozumie, to co wychodzi poza jego ramy...
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,569,680 unikalne wizyty