Nawigacja

PRAWDZIWY CZŁOWIEK TO PRAWO MIŁOŚCI - Łódź, 20-25.08.2016r.

Bo człowiek prawdziwy to Prawo Miłości:
Miłuj Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem
i bliźniego swego jak siebie samego

To jest cały człowiek,
to jest człowiek Syn Boży i człowiek światłości,
to jest jedno Prawo wypełnione.


Pobierz plik

PRAWDZIWY CZŁOWIEK TO PRAWO MIŁOŚCI

Dzisiejsze nasze spotkanie jest spotkaniem Miłości.

Tak naprawdę Miłość wszystko wybacza, Miłość nie szuka poklasku, Miłość wszystko wybaczy, Miłość wpółweseli się z prawdą, Miłość jest doskonała, Miłość wypełnia wszystko.

Miłością jest Bóg.

A On przez Miłosierdzie istnieje w naszym świecie.
I przez Miłosierdzie przysyła na ten świat synów Bożych, aby będąc człowiekiem światłości, ten świat wyzwolili z ciemności. Bo tak chciał na początku świata i stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę, na własny wzór i podobieństwo i rzekł doń:
28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». Rdz 1,28

I proszę zauważyć, ta Miłość, którą jest sam Bóg, Ona przychodzi do nas, Ona w nas coraz głębiej mieszka.
I powiem państwu – człowiek, prawdziwy człowiek, najprawdziwszy człowiek, ten człowiek, którego szuka Bóg i którego Bóg zaprasza do siebie, aby powrócił, który wypełnia jego całkowicie wolę, to człowiek Prawa Miłości – człowiek Prawo Miłości.

Dlaczego?

Prawo Miłości składa się z dwóch praw. Mówi Jezus Chrystus: ono się składa z dwóch praw. Pierwszym Prawem jest:
Miłuj Pana Boga swojego z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całego swojego umysłu i z całej swojej mocy.
A drugie podobne jest do niego:
Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
Pierwszą częścią tego Prawa jest - syn Boży.

Kim jest syn Boży?
Syn Boży to jest ten, który ma w sobie Ducha Bożego, Ducha Świętego, Ducha samego żywego Chrystusa, żywego Boga.
27 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Mt 10,27
Mówi św. Paweł: synami Bożymi są wszyscy ci, którzy mają Ducha Bożego, Ducha Świętego.
Oni mają dlatego, ponieważ właśnie to robią.
Z całej siły kochają Boga, z całej swojej duszy, z całego swojego serca, z całego swojego umysłu i z całej swojej mocy.
I są synami Bożymi.

I ci, którzy kochają bliźniego z całej siły, to są ci, którzy wypełniają to prawo: miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.
Siebie samego miłuje w taki sposób, że miłuje go, kocha go Bóg, który jest w jego sercu, uzdrawia go przez serce, z którego Bóg uczynił królestwo swoje. I to królestwo się rozszerza na całego człowieka.
Tak kocha Bóg człowieka i tak człowiek kocha siebie. Siebie kocha ponieważ uczynił, przyjął, stał się królestwem dla Boga. I Bóg w nim mieszkając wszystko czyni doskonałym. Czyli pierwsze Prawo jest wypełnione.
I bliźniego swego jak siebie samego.
Siebie samego kocha w taki sposób, że daje drugiemu człowiekowi to co ma w sobie. A nie ma nic innego jak tylko Miłość Boga, bo Miłość Boga jest wszędzie, bo on się stał królestwem, królestwem Jej. Ona uczyniła go królestwem swoim. Miłość uczyniła go królestwem swoim. Ona tam jest, Ona panuje, to jest Jej królestwo. Ten człowiek jest Jej królestwem. Ona panuje wszędzie.

I Prawo Miłości to jest cały człowiek.

Prawo Miłości, składające się z dwóch praw, to jest cały człowiek.
Miłuj Pana Boga swojego z całego swojego serca i bliźniego swego jak siebie samego.
Czyli syn Boży i człowiek światłości.
Człowiek światłości, po co został posłany? Aby miłować bliźniego, miłować ziemię, wszelkie stworzenie:
miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
Przyszedł na ziemię, został przysłany, aby miłować wszelkiego człowieka na ziemi:
28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». Rdz 1,28
Panujcie nad nimi, panujcie Miłością, obdarzajcie je Miłosierdziem.

To jest Miłość.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,564,424 unikalne wizyty