Nawigacja

PRAWDZIWE BOŻE DUCHOWE MAŁŻEŃSTWO - Łódź, 05.11.2016r.
Pobierz plik

PRAWDZIWE BOŻE DUCHOWE MAŁŻEŃSTWO

Rdz 1,27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.

A małżeństwo prawdziwe w Bogu
jest nieskalane
jest doskonale czyste
jest jednością dwóch dusz
duszy, która jest naturą Nowego Adama
i duszy, która jest naturą Nowej Ewy
które jednoczą się w naturę jednego człowieka,
całego człowieka.

A i ciała nasze oczekują przemienienia

w nowe całkowicie, te doskonałe,
te które nie są z tej materii ziemskiej,
ale z tej materii całkowicie Bożej duchowej,
nie z ognia tego ziemskiego, ale z ognia Bożego.

Te, które mają moc ożywienia
i są także ożywione przez Ducha Żywego.

I mają moc ożywiania - Słowo Żywe.

Przyszło do niego Słowo Żywe,
które go ożywiło, je ożywiło.

I ono ma moc ożywienia,
bo to Słowo zamieszkało w jego sercu.

Jak przedwiecznie serce było miejscem Jego obecności, tak i teraz powraca,
aby człowiek stał się pełnym przez Małżeństwo.

Małżeństwo to powrót
Bez małżeństwa nie ma możliwości
Małżeństwa w komnacie małżeńskiej
mistycznego Bożego zjednoczenia się


Nasze spotkania coraz bardziej zbliżają się do najgłębszej prawdy o człowieku. Najgłębszą prawdą o człowieku jest prawdziwe Boże duchowe małżeństwo.
Czyli co to oznacza, aby to zrozumieć?
Bóg stworzył człowieka, na obraz Boży stworzył go, stworzył go jako mężczyznę i niewiastę. I proszę zauważyć, ta tajemnica jedności ona już powstała na samym początku świata. Już sam Bóg ją stworzył na samym początku.
I na tą tajemnicę powołuje się Jezus Chrystus w Ewangelii wg św. Mateusza rozdział 19, że małżeństwo wygląda w taki sposób:
Na początku Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę - i to jest jedność, to jest jedność prawdziwa, to jest najpierwsza jedność i jedyna prawdziwa jedność, do której wszystko musi zdążać.
Natomiast faryzeusze uważają, że kapłaństwo jest wyższą naturą, że kapłaństwo jest najwyższą naturą, wyższą od małżeństwa. A to nie jest prawda.
Najważniejszą tajemnicą, sakramentem jest małżeństwo. I to kapłaństwo musi zdążać do tego i wszystko czynić, aby małżeństwo powstało. Kapłaństwo uważa: nie, nie, nie, małżeństwo to jest szósty sakrament, a kapłaństwo jest siódmy, więc on jest ważniejszy, bo jest siódmym.
Ale nie rozumieją jednej bardzo istotnej rzeczy - że małżeństwo istniało wcześniej niż kapłaństwo, istniało na samym początku.
Sam Bóg jest najwyższym kapłanem, sam Bóg.
A oni się ustanawiają jako kapłani wyżsi od małżeństwa, które Bóg ustanowił. A jeśli ustanawiają się wyższymi od małżeństwa, to głównie myślą o małżeństwie tym ziemskim, tym niedoskonałym, niemistycznym, nie tym, gdzie w komnacie małżeńskiej jednoczy się dusza z duszą, gdzie synowie Boży, o których mówi św. Paweł w Liście do Rzymian rozdział 8, gdzie synowie Boży są przywróceni do synostwa przez Jezusa Chrystusa przez odkupienie - Jezus Chrystus składa ofiarę ze swojego życia na krzyżu, abyśmy my otrzymali Jego życie, czyli Jego niewinność.
I czyni nas niewinnymi.
Czyni nas doskonałymi.
Przywraca wszystkich. Przywraca dobrych i złych. Przywraca do tej pierwszej doskonałości. Przywraca i daje im możliwość wyboru czy chcą być dobrymi czy nie.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,564,429 unikalne wizyty