Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

PRAWO STAROŻYTNE; KTO STANIE NA POCZĄTKU TEN POZNA KONIEC - Murzasichle 12.2015r
Zadanie zadane na początku świata przez Boga, możemy nazwać to jako Starożytne Prawo, o którym już niewielu pamięta, albo prawie nikt nie pamięta, że takie prawo zaistniało, że takie prawo istnieje, że człowiek stworzony został na wzór i podobieństwo Boga dla tego stworzenia, aby poszedł to stworzenie wydobyć z udręczenia.
Chrystus mówi: kto stanie na początku, ten pozna koniec. Ale kto nie stanie na początku, nie będzie znał końca. I dlatego ten, który nie stoi na początku nie zna końca, ale gdy stanął na początku zna koniec.


Pobierz plik

UFAĆ JAK ŚWIĘTA MARIA MATKA BOŻA - Łódź 31.10.2015r
Ufność to jest ta natura dziecięca, która jest pozbawiona rozumu, pozbawiona wszystkiego co zniewala człowieka, jest czystą naturą oddania. A Święta Maria Matka Boża nam ukazuje, że ufność pokonuje wszystko to, co jest w nas niedoskonałe.

Pobierz plik

GRZECHU PIERWORODNEGO NIE MA NA CAŁEJ ZIEMI - Łódź 18.12.2015r
1 J 2,2 On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata.
Pamiętać trzeba o tym bardzo wyraźnie: jak mieliśmy grzech z powodu Adama, tak nie mamy już w tym miejscu Adama, ale w tym miejscu mamy obrońcę, który stanął dokładnie w miejscu Adama - Nowego Adama - obrońcę, który w tym miejscu jest i grzech pierworodny na nas już nie ciąży.


Pobierz plik

GRZECH PIERWORODNY ZOSTAŁ ZNIESIONY PRZEZ ŚMIERĆ JEZUSA CHRYSTUSA - Łódź 12.12.2015r
1 J 4,10 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Rz 4,25 On został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Rz.5.18 "A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. 19 Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi".

Pobierz plik

ŚWIĘTA MARIA MATKA BOŻA BOGURODZICA WSPÓŁODKUPICIELKA MA WSZYSTKO TO CZEGO MY POTRZEBUJEMY - Łódź 20.11.2015
Święta Maria Matka Boża Bogurodzica współodkupicielka jest tą, która ma w sobie wszystkie te przymioty, które są potrzebne człowiekowi doskonałemu. [...] W sobie ma doskonałą ufność Bogu, ma wszystkie przymioty dziecięctwa, wszystkie przymioty owoców Ducha Świętego, darów Ducha Świętego, ma wszystko w sobie, całą pokorę, całą ufność, całe „Fiat”. Dlatego Ona jest naszym „Fiat”, którego tak bardzo potrzebujemy. I Ona ma w sobie wszystko, czego my potrzebujemy, tutaj w tej naszej fizycznej naturze [...]

Pobierz plik

UFNOŚĆ BOGU - Łódź 17-23.10.2015
Ufność to stan, który nie wynika z naszego umysłu, z naszego rozumu, on wynika z naszego serca. W naszym sercu jest ufność, jest, ona po prostu tam jest. Ufność to jest natura dziecka, w dziecku ufność jest naturalną rzeczą, naturalnym stanem, dziecko po prostu ufa, ufa Bogu z całej siły. [...]
Ufność to świadomość tego, kto zadaje nam pracę, kto daje nam próbę, doświadczenie i zadanie, że Ten, który nam je daje jest doskonały, dobry, jest idealny, nie chce nas skrzywdzić, chce nas umocnić, chce dać nam odnalezienie w sobie tej siły, którą On w nas poszukuje. Czyli ufność oznacza trwać w tym, który jest doskonały [...]


Pobierz plik

NOWE JERUZALEM - Łódź 09.10.2015
A do Nowego Jeruzalem nie możemy inaczej wejść jak tylko przez Chrystusa. On jest Bramą, Drogą, Prawdą i Życiem. [...] Modlitwa Pańska jest fundamentem, który nie jest samodzielną budowlą, która nic nie oznacza, ale budowlą, która jest dokładnie przygotowana na posadowienie ośmiu filarów zwycięstwa Chrystusowego, aby na nim istniała Świątynia Nowego Jeruzalem, w którym wszyscy wierzący w Chrystusa mieszkać będą, gdzie śmierci już nie będzie, ale będzie panowanie, wieczne życie. I nie będzie już światła świecy, światła lampy ani słońca, tylko światłość Boga będzie nieustannie oświetlać, gdzie nie będzie już klątwy, jest tak napisane w Apokalipsie świętego Jana rozdział 22, werset 3.

Pobierz plik

OSIEM AKTÓW JEROZOLIMY WEDŁUG MODLITWY PAŃSKIEJ - Łódź 19-25.09.2015
Teraz już nie będziecie odmawiali Modlitwy Pańskiej bez doświadczania i widzenia i świadomości Jerozolimy, nie będzie to pusta modlitwa, nie będzie to modlitwa, która mówi o czymś, o czym nie wiecie dokładnie i nie rozumiecie, ale będzie mówiła dokładnie o wydarzeniach ośmiu dni od Niedzieli Palmowej do Zmartwychwstania [...]

Pobierz plik

TAJEMNICA MODLITWY PAŃSKIEJ - Kazimierz Dolny 2015
Teraz słyszę jak Modlitwa mówi i daje nam wewnętrzną swoją naturę, gdzie przedstawia stan, w którym nie ma najmniejszego zwątpienia, jest właśnie ten doskonały stan, obecność, o którym mówi. Mówi o tym, że jesteśmy dziećmi i że Ojciec jest rzeczywisty, bo gdyby Ojca nie było, nie bylibyśmy dziećmi i nie moglibyśmy spotkać się z Ojcem, nie mielibyśmy dziecięcego stanu, dziecięcego postrzegania, poszukiwania. Mówi o Świętym Imieniu, które nieustannie jest, o Królestwie, które nieustannie czeka, aby się rozszerzać [...]

Pobierz plik

AKTYWNA NADZIEJA - Łódź 08.08.2015
Umiłowanie to jest aktywna nadzieja, która przychodzi od Ojca i znajduje w naszym sercu miejsce swojego spoczynku, realizacji, życia i istnienia [...] Jest to żywa nadzieja, czyli dotknięcie natury cielesnej, zmysłowej, a jednocześnie i duchowej człowieka [...]

Pobierz plik

NOWY POCZĄTEK - Szrenica 2015
[...] stoją przed drzwiami i mają ogromny pęk kluczy, ale żaden nie pasuje, starają się to otworzyć, przeszukują ten pęk kluczy chcąc dopasować do drzwi. Ale to miłość, wdzięczność jest tym kluczem, ufność, całkowicie oddanie się Bogu, a On otworzy te drzwi. To wdzięczność właśnie je otwiera, szczera, prawdziwa, nie ta, która chce zyskać, ale ta, która jest pełną ufnością i poddaniem, pokorą.

Pobierz plik

UMIŁOWANIE, ROZKOSZOWANIE, WDZIĘCZNOŚĆ, UWIELBIENIE - Łódź 13.06.2015
Umiłowanie jest to bycie blisko, rozkoszowanie się - zgłębianie tej natury, wdzięczność - dotykanie serca do serca, a uwielbienie jest to zanurzenie się serca z sercem, zjednoczenie się dwóch serc w jedno serce, gdzie tajemnice stają się objawione, gdzie tajemnice Boże stają się tajemnicą także człowieka, gdzie Bóg przychodzi do serca człowieka, a i tajemnice Boże stają się tajemnicami człowieka.

Pobierz plik

UMIŁOWANIE, ROZKOSZOWANIE, UWIELBIENIE - Łódź 30.05.2015
Umiłowanie - czyli serce z sercem. Rozkoszowanie się - dwa serca się przenikają, są jednym sercem. Uwielbienie - trwanie w doskonałości tego, który jest doskonałością i Panem, w jednym sercu. To nie są słowa same istniejące, abstrakcyjne, to są słowa o bardzo potężnym ładunku uczuciowym, jednoczące się z siłą niepojętą, która jest jednocześnie w nas, a jednocześnie jednocząca nas z Bogiem. A jednocześnie Bóg nas umiłował, czyli przyszedł swoim sercem do naszego serca, aby nasze serce żyło. Umiłował i czeka, aż będziemy się Nim rozkoszować, aby uwielbienie się w nas objawiło.

Pobierz plik

ŚWIADOMOŚĆ I WOLNA WOLA - Łódź 16.05.2015
Gdy świadomość serca przyjmie prawdę od Ducha Świętego, to Duch Święty czyni świadomość zjednoczoną ze sobą i wola całkowicie pokonuje wszystko to, co się sprzeciwia Duchowi Świętemu i nie ma przeciwko temu żadnej mocy, która by mogła świadomość i wolę powstrzymać.

Pobierz plik

WOLNA WOLA - Łódź 08.05.2015
Wolna wola jest mocą Bożą. Bóg stworzył tylko człowieka z wolną wolą i ona jest mocą człowieka. Żadne inne stworzenie nie ma wolnej woli, może mieć inteligencję, ale nie ma wolnej woli, bo wolna wola pochodzi od Boga z mocy stworzenia.

Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.03
1,682,912 unikalne wizyty