Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

PRZYWRACANIE OBRAZU POCZĄTKU - Murzasichle, grudzień 2018r.
Trwając w Chrystusie, przez Chrystusa w Bogu, trwamy nieustannie w chwale ostatecznej, tej doskonałej, aby się rozszerzała chwała Boga Ojca w nas, abyśmy się kształtowali wedle Tego, który nas stworzył. On nas stworzył na własny wzór i podobieństwo. Więc musimy żyć tak, abyśmy ponownie byli przywróceni do obrazu Jego, bo zostaliśmy stworzeni na Jego obraz, a w tej chwili z całej siły Chrystus nas przywrócił do tej chwały. A my wierząc w Chrystusa, że nas przywrócił, i w Boga, przywracamy w sobie obraz początku. Co to znaczy - przywracanie obrazu początku? To jest posadzenie po prawicy Ojca i przywrócenie dziedzictwa Bożego.

Pobierz plik

KSIĘGA HIOBA - PROROCTWO NA OSTATNI CZAS - Łódź 05.04.2019r.
„Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem” (Hi 42,5)
Księga Hioba objawiła się jako apokalipsa, a właściwie proroctwo na ostatni czas, aby uświadomić sobie, że ci którzy trwają w Chrystusie, dostąpią też widzenia Boga oczami swoimi i Bóg uzna ich sprawiedliwymi, i odrzuci wszelką nieprawość ich.


Pobierz plik

MÓJ MIŁY MÓJ, A JA MIŁEGO MEGO - ŚWIADOMOŚĆ MIŁOŚCI - Łódź, 16.03.2019r.
Pnp 2,16: Mój miły jest mój, a ja jestem jego, on stada swe pasie wśród lilii. Pełna świadomość miłości. Mój miły poznał mnie do samego końca. I ja miłego mego poznałam do samego końca. Jestem poznana przez Niego. Nie ma we mnie tajemnic przed Nim i przede mną. Bo On objawił mi moje tajemnice. „Poznam, jak zostałem poznany” - mówi św. Paweł. Poznałam tajemnice swoje, bo On objawił mi tajemnice. I mam udział w Jego tajemnicach. Jego tajemnice we mnie są doskonałością. Tajemnica została ukryta w miłości. I tylko ten, który pozna prawdziwą miłość Bożą, jest w stanie się wydobyć z ziemskiej miłości, a dopiero w ziemskiej naturze objawiać miłość tą, której nigdy nie znał, a jest ponad wszelką miłością

Pobierz plik

STAŁAM SIĘ W OCZACH JEGO JAKO TA, KTÓRA ZNALAZŁA POKÓJ - Łódź 16.02.2019r.
Pnp 8,10: Murem jestem ja, a piersi me są basztami, odkąd stałam się w oczach jego jako ta, która znalazła pokój. Ten werset jest niezmiernie ważny; on zmienia naszą perspektywę spojrzenia. Jest powiedziane: nie mam swojej tożsamości, On mi dał tożsamość swoją, stałam się doskonałością, ponieważ On jest doskonałością. I zobaczył we mnie doskonałość, a ja jestem Jego doskonałością.

Pobierz plik

WYPEŁNIĆ NAKAZ BOŻY - Łódź 18.12.2018r.
Idźcie, wy którzy zostaliście stworzeni na wzór i podobieństwo Boże, idźcie i Boga rozsławiajcie i nieście światłość. Bóg nakazuje nam, aby wznieść ciało do doskonałości, zaprowadzić do chwały Bożej. Abyśmy wzięli we władzę to ciało, bo to ciało jest zdolne do życia Bożego. Chrystus uczynił nas takimi samymi jak On jest przed odkupieniem, abyśmy my, kiedy wypełnimy to dzieło, stali się jak On po odkupieniu. Błogosławieni ci, którzy poznali że to dusza jest wyzwolona, a ciało potrzebuje tego wyzwolenia, że żyją chwałą Chrystusa.

Pobierz plik

ŻYJMY NATURĄ CZŁOWIEKA ŚWIATŁOŚCI - Łódź 21.07.2018r.
Chrystus odkupił nas, aby Jego światłość była naszą światłością, aby Jego życie było naszym życiem. Człowiek Światłości to jest nasza natura, nasza prawda już dzisiejsza. Nie trzymajmy się kurczowo i obsesyjnie natury cielesnej. Bądźmy Człowiekiem Światłości, przyznajmy się do tej natury. Żyjmy naturą Człowieka Światłości, a natura władzy cielesnej przestanie istnieć. Bo władza cielesna istnieje tylko z braku Ducha.

Pobierz plik

SYNOWIE BOŻY PRZYCHODZĄ PANOWAĆ NAD ZIEMIĄ - Łódź, 30.04.2016r.
Syn Boży to jest człowiek ponownie odnowiony, który się narodził w Duchu, ma Ducha Bożego i ponownie przywrócona została mu doskonałość Boża, aby jako człowiek stworzony na początku świata, poszedł i panował nad ziemią, i nad wszelkim stworzeniem. I wtedy jest w relacji z jęczącym stworzeniem, ale już nie z powodu grzechu, tylko z powodu Prawa Starożytnego.

Pobierz plik

UWIERZYĆ CHRYSTUSOWI - Łódź, 11.01.2019r.
Pnp 8,10: Murem jestem ja, a piersi me są basztami, odkąd stałam się w oczach Jego jako ta, która znalazła pokój.
Odkupienie przez Jezusa Chrystusa, które odbyło się przez ukrzyżowanie i przez całkowicie pokonanie przez posłuszeństwo, grzechu, spowodowało że grzech przestał istnieć w sercach ludzkich. Dostaliśmy Ducha ożywiającego Jezusa Chrystusa i Bóg Ojciec mógł łaskę do naszego serca przywrócić. Chrystus patrząc na nas widzi: Stałeś się w Moich oczach tym, który znalazł pokój. Ja jestem prawdomówny, patrzę na ciebie i widzę w tobie pokój. A ty ciągle żyjesz zamętem, niepokojem, lękiem, strachem, trudem, rozdarciem. Widzę w tobie pokój, bo sam jestem dawcą pokoju. Dlaczego nie chcesz uwierzyć, że jestem w tobie pokojem? Dlaczego nie chcesz uwierzyć, że dusza twoja jest czysta? Gdy uwierzysz Mi, że jestem pokojem twoim - łaska Moja zamieszka w tobie. Jeśli nie uwierzysz - udaremnisz łaskę Moją w sobie.


Pobierz plik

NOWY ETAP CHRZEŚCIJAŃSTWA - Łódź, 05.01.2019r.
Rz 10,4: A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.
Chrystus rozpoczął nasze dzieło, uczynił nas zdolnym do dzieła, a nie zakończył. Ludzie są upewniani, że Chrystus coś zakończył. Rzeczywiście zakończył nasz grzech. A rozpoczął działanie w nas Prawa Świętego. Zakończył w nas działanie Prawa Dziesięciorga Przykazań, które trwało w nas do czasu aż przyjdzie. Ale gdy przyszedł, to On jest w nas Prawem. Aby wypełniło się Prawo Święte. Jest to nowy etap człowieczeństwa, a właściwie prawdziwy etap człowieczeństwa. I to nie człowieczeństwa wynikającego z moralności, z pojęcia ludzkiego pojmowania, czym jest człowiek.


Pobierz plik

MUSIMY PAMIĘTAĆ KIM JESTEŚMY - Łódź, 22.12.2018r.
Jesteśmy żywą istotą duchową, odkupioną przez Chrystusa. Dusza nasza jest czysta i doskonała, aby to ciało z grzechów oswobodzić, żeby nasze postępowanie nie znało złego. Musimy pamiętać kim jesteśmy. Jesteśmy synami Bożymi. I niech nie będzie to tylko informacja czy wiedza, ale niech będzie to postawa. Postawa, bo jest to prawda. Wtedy Chrystus Pan w nas żyje, bo On jest naszym życiem, On jest naszą mocą, On jest naszą siłą, On jest naszą całą naturą istnienia, ponieważ On złożył życie swoje. Aby nas uzdolnić do dzieła, które Bóg nam zadał.

Pobierz plik

ŚLADAMI CHRYSTUSA - Łódź, 14.12.2018r.
1P 2,21: Zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami
Jesteście dokładnie takimi, jak Chrystus przed Zmartwychwstaniem. Wiedzcie, że to prawdą jest, a chwała na was spocznie, objawi się blask. Przeniknie was prawda, poznanie, zrozumienie i będziecie wiedzieć, że nimi jesteście właśnie. Przeniknie was chwała, przeniknie was prawda, przeniknie do serca waszego czystość, a wasz umysł stanie się czysty, jawny i przejrzysty.


Pobierz plik

POWRÓT DO PIERWSZEJ MIŁOŚCI - Krasnobród 2018
Ap 2, 4-5: Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij!

Pobierz plik

POWRÓT DO ŻYCIA WIECZNEGO - Szrenica 2018
1J 3, 9: Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.

Pobierz plik

JUŻ POWSTAJĄ SYNOWIE JUTRZENKI - Łódź, 18.08.2018 r.
Modlitwa synów Jutrzenki:
Święta Maryjo Matko Boża, Gwiazdo Poranna, Jutrzenko, która świecisz w naszych sercach, i rozświetlasz mroki ziemskiej natury, rozkazując ciemnościom, aby zajaśniały światłością, modlisz się za nami odkupionymi Drogocenną Krwią Jezusa Chrystusa, i prowadzisz nas, potomstwo swoje, które miażdży głowę szatanowi, do zbawienia - Ty wstawiaj się za nami do Boga Ojca o to, abyśmy w pełni byli godni tajemnic Bożych. Aby łaska którą nam Bóg dał, żeby spoczęła na nas, żebyśmy byli w pełni zdolni, godni, ją przyjąć. Abyśmy w dzień zły, mogli tarczą wiary obronić się przed atakami zła. Abyśmy mieli miecz prawdy, którym jest Słowo Boże. I żebyśmy nieustannie trwali w chwale Bożej, bo po to zostaliśmy stworzeni, żeby się nie ugięło nasze kolano przed złem, ale przed samym Bogiem. Abyśmy byli postrachem dla zła, ponieważ po to zostaliśmy stworzeni, aby zło zostało całkowicie wytępione, bo taka jest nasza posługa. Amen


Pobierz plik

MIŁOŚĆ JEST OBDAROWYWANIEM - Łódź, 14.08.2018r.
Trójca Święta obdarowuje siebie nieustannie miłością. Nawet gdy przestanie istnieć ziemia i niebo, Trójca Święta w dalszym ciągu będzie się obdarowywała miłością, ponieważ miłość jest obdarowywaniem. Czerpanie z Boga to nie jest tylko samo czerpanie, to jest także obfitowanie w to co czerpiemy.
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». (J 7, 37-38 )


Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,593,298 unikalne wizyty