Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

POTOMSTWO NIEWIASTY - Łódź, 17.02.2018r.
"Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę." (Rdz 1, 13-15)
Na początku Bóg dał jęczącemu stworzeniu nadzieję. Tą nadzieją jest Dziewica, Niewiasta. Święta Maria Matka Boża słyszy głos od Jezusa Chrystusa: «Niewiasto, oto syn Twój» ( J 19,26) On namaszcza Ją tajemnicą, tym, że staje się Matką potomstwa. I Ona w naturze jęczącego stworzenia woła nieustannie: «Abba Ojcze», a ciemność Jej nie ogarnia, bo jest z samej światłości. Święta Niewiasta, której potomstwo czeka na zrodzenie i ono zmiażdży głowę szatanowi.


Pobierz plik

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY - NADZIEJA NA ŻYCIE WIECZNE - Łódź, 03.02.2018r.
Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania (1Kor 15, 19). Wszyscy ludzie, którzy pokładają nadzieję w Chrystusie na tej ziemi i wyłącznie na tej ziemi, dla lepszego samopoczucia, dla lepszego życia, dlatego, żeby nie żyć w lęku i żeby nie zostać zatraconym, a nie dlatego, że są duchowymi istotami, dlatego, że zostali odkupieni, stworzeni nową istotą - są godni pożałowania, bo i tak samo robi szatan.

Pobierz plik

JA JESTEM W OJCU MOIM, A WY WE MNIE, A JA W WAS - Łódź, 20.01.2018r.
Trójca Przenajświętsza jest naturą nieustannego dawania i nieustannego brania. Ojciec nieustannie daje, a Syn bierze bez granic i daje miłość Ojcu bez granic, który daje Synowi bez granic. Tak jak Ja zostałem wskrzeszony mocą Ojca, tak wy macie życie moje ze Mnie. Bo moje życie we Mnie jest z mojego Ojca, abyście oglądali chwałę Ojca mojego w moim obliczu. I żeby jęczące stworzenie mogło Oblicze oglądać, chwałę moją w waszym obliczu, aby doczekało się obiecanej radości, oglądania chwały Bożej w jednym duchu.

Pobierz plik

ZRODZENI DO NOWEGO ŻYCIA W JEZUSIE CHRYSTUSIE - Łódź 16.01.2018r.
Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. (List do Efezjan 2, 10)

Pobierz plik

POŚLUBIENIE JAKO NAKAZ BOŻY - Łódź 02.01.2018r.
Nie ma innej drogi do wolności, jak tylko ścisła jedność. Na początku Bóg stworzył człowieka – duszę, i złączył ją z jęczącym stworzeniem, można powiedzieć - zostaliśmy poślubieni. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę jako jedność. I synowie Boży łączą się z naturą cielesną - są jej poślubieni przez Prawo, przez nakaz Boży są za nią odpowiedzialni.

Pobierz plik

JESTEŚMY NIEWINNI - STWORZENI NA NOWO - Murzasichle, 12.2017r.
„ A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.(…) Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.” (Ef 2,4-5,10)

Pobierz plik

HISTORIA NASZEGO ŻYCIA - Łódź, 19.12.2017r.
A oni przychodzą - synowie Boży, i panują nad światem, ponieważ wypełniają z góry ustalone uczynki. Niczego nie dodają do świętej woli Bożej, ani niczego nie ujmują ze świętej woli Bożej, jak uczyniła to Ewa. Bo Chrystus Pan uwolnił całkowicie ich od tego zła. Ale przychodzą panować przez Miłość. Miłością dawać życie. To jest historia naszego życia. Nie jakiegoś obcego życia, nie jakaś historia wymyślona. To jest historia naszego prawdziwego życia.

Pobierz plik

WDZIĘCZNOŚĆ JEST TO PRZYJĘCIE ŻYCIA OJCA - Łódź, 12.01.2018r.
Wdzięczność jest to zdolność, prawdziwa zdolność serca naszego, otwarcie się na przyjmowanie tego, co Ojciec nam daje. Kto w swoim sercu uwierzy, że Jezus Chrystus został wskrzeszony przez Ojca, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, zaświadcza o swoim wskrzeszeniu, zaświadcza także o swoim życiu, i o swoim nowym stworzeniu, i że jest istotą nową dla pełnienia uczynków z góry ustalonych, czyli jest synem Bożym.

Pobierz plik

NIEWINNOŚĆ - w Chrystusie jest niewinność nasza - Łódź, 11.11.2017r.
Głównym elementem naszego dzisiejszego spotkania jest pewność, że nie mamy grzechów, pewność niewinności, która pochodzi z samego Chrystusa. Wiara w to, że Chrystus nas odkupił, to jest wiara w to, że jesteśmy niewinni. Poszukując niewinności, poszukujemy swojej duchowej natury, swojego ducha odnajdujemy, bo duch nasz jest tam, gdzie jest nasza niewinność, czyli w Chrystusie.

Pobierz plik

TRZECIA CZĘŚĆ CZŁOWIEKA. Ciało przeznaczone jest do chwały Bożej - Łódź, 28.10.2017r.
Trzecia część człowieka to jest jęczące stworzenie. Trzecią częścią człowieka jest sam duch człowieka, cała prawda o człowieku, i ciało człowieka. W zależności od tego, jaki duch ciałem zarządza - taka jest prawda. Chrystus już nas odkupił. Przez owoce Ducha Św., w prostocie najczystszej zaświadczamy o Jego obecności w naszej duszy, o Nim w nas, o tym, że jesteśmy synami Bożymi. Bo jesteśmy Chrystusowi w naszej cielesności, objawiamy to przez owoce Ducha Świętego. Tylko przez owoce Ducha Św. jesteśmy cielesnymi, a jednocześnie jesteśmy Chrystusowymi.

Pobierz plik

STAĆ SIĘ ŚWIADOMYM SYNEM BOŻYM - Łódź, 20.10.2017r.
Bóg walczy z grzechem w naszym ciele. Każda choroba w człowieku jest bronią przez Boga daną, bronią wymierzoną prosto w szatana, który dręczy człowieka, dręczy duszę. A, że człowiek choruje na tę chorobę, to tylko świadczy o tym, że ma związki z szatanem, który właśnie został poturbowany przez Ducha Bożego, przez Boga.

Pobierz plik

DROGOCENNA KREW NAS WYZWALA, NIE UCZYNKI - Łódź, 14.10.2017r.
Drogocenna Krew jest darmowa i żaden uczynek nie pomaga Drogocennej Krwi. To, że człowiek chce zasłużyć na Drogocenną Krew przez uczynki - jest wynikiem grzechu, a nie postawy właściwej. Ponieważ każdy, kto chce dołożyć uczynek jakiś do Krwi Chrystusowej, do zwycięstwa Chrystusowego umniejsza Krwi Chrystusowej - ulega pokusie takiej samej jakiej uległ Adam i Ewa w Raju.

Pobierz plik

PRAWDZIWA CHRZEŚCIJAŃSKA WIARA - Szrenica 2017r.
Obecność Chrystusa nie jest stanem umysłu, jest rzeczywistą obecnością Ducha Chrystusa - żywego Chrystusa. To jest prawdziwa obecność, a ona tylko jest przez prawdziwą wiarę i pewność prawdziwą. A czym jest prawdziwa pewność i wiara? Uznaniem zwierzchności Jezusa Chrystusa, i że On uwolnił nas od grzechu, jesteśmy czyści, jesteśmy wolni. I nie jest to wyobrażenie, czy imaginacja umysłu, czy własne myśli - ale prawda. Jesteśmy wolni - musimy to w pełni poczuć i zaakceptować, poczuć tą prawdę w samych trzewiach.

Pobierz plik

MIMO ŻE ŻYJEMY W CIAŁACH, NIE JESTEŚMY CIELESNYMI - Murzasichle, 03.2017r.
Bóg jest miejscem życia człowieka, a ten świat miejscem, w którym człowiek przebywa. Dlatego, mimo że żyjemy w ciałach nie jesteśmy cielesnymi. Mocą Ducha Bożego zmuszamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I mocą Ducha Bożego burzymy wszelką warownię przeciwną Bogu. A miłością to czynimy.

Pobierz plik

TRWAMY NIEUSTAJĄCO W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ - Łódź, 25.08.2017r.
"A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu. A to jest niemożliwe." (Ga 2,17)
Jezus Chrystus odkupił każdego człowieka, i całą ziemię odkupił, i cała ziemia jest pełna chwały Bożej. I to jest nieprzemijające odkupienie. I łaska, którą nam dał przez odkupienie jest wieczna i nieprzemijająca. Ta łaska, ona cały czas jest i otacza nas i nieustannie oczekuje, aż ją przyjmiemy.


Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.07
1,706,338 unikalne wizyty