Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

WDZIĘCZNOŚĆ JEST TO PRZYJĘCIE ŻYCIA OJCA - Łódź, 12.01.2018r.
Wdzięczność jest to zdolność, prawdziwa zdolność serca naszego, otwarcie się na przyjmowanie tego, co Ojciec nam daje. Kto w swoim sercu uwierzy, że Jezus Chrystus został wskrzeszony przez Ojca, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, zaświadcza o swoim wskrzeszeniu, zaświadcza także o swoim życiu, i o swoim nowym stworzeniu, i że jest istotą nową dla pełnienia uczynków z góry ustalonych, czyli jest synem Bożym.

Pobierz plik

NIEWINNOŚĆ - w Chrystusie jest niewinność nasza - Łódź, 11.11.2017r.
Głównym elementem naszego dzisiejszego spotkania jest pewność, że nie mamy grzechów, pewność niewinności, która pochodzi z samego Chrystusa. Wiara w to, że Chrystus nas odkupił, to jest wiara w to, że jesteśmy niewinni. Poszukując niewinności, poszukujemy swojej duchowej natury, swojego ducha odnajdujemy, bo duch nasz jest tam, gdzie jest nasza niewinność, czyli w Chrystusie.

Pobierz plik

TRZECIA CZĘŚĆ CZŁOWIEKA. Ciało przeznaczone jest do chwały Bożej - Łódź, 28.10.2017r.
Trzecia część człowieka to jest jęczące stworzenie. Trzecią częścią człowieka jest sam duch człowieka, cała prawda o człowieku, i ciało człowieka. W zależności od tego, jaki duch ciałem zarządza - taka jest prawda. Chrystus już nas odkupił. Przez owoce Ducha Św., w prostocie najczystszej zaświadczamy o Jego obecności w naszej duszy, o Nim w nas, o tym, że jesteśmy synami Bożymi. Bo jesteśmy Chrystusowi w naszej cielesności, objawiamy to przez owoce Ducha Świętego. Tylko przez owoce Ducha Św. jesteśmy cielesnymi, a jednocześnie jesteśmy Chrystusowymi.

Pobierz plik

STAĆ SIĘ ŚWIADOMYM SYNEM BOŻYM - Łódź, 20.10.2017r.
Bóg walczy z grzechem w naszym ciele. Każda choroba w człowieku jest bronią przez Boga daną, bronią wymierzoną prosto w szatana, który dręczy człowieka, dręczy duszę. A, że człowiek choruje na tę chorobę, to tylko świadczy o tym, że ma związki z szatanem, który właśnie został poturbowany przez Ducha Bożego, przez Boga.

Pobierz plik

DROGOCENNA KREW NAS WYZWALA, NIE UCZYNKI - Łódź, 14.10.2017r.
Drogocenna Krew jest darmowa i żaden uczynek nie pomaga Drogocennej Krwi. To, że człowiek chce zasłużyć na Drogocenną Krew przez uczynki - jest wynikiem grzechu, a nie postawy właściwej. Ponieważ każdy, kto chce dołożyć uczynek jakiś do Krwi Chrystusowej, do zwycięstwa Chrystusowego umniejsza Krwi Chrystusowej - ulega pokusie takiej samej jakiej uległ Adam i Ewa w Raju.

Pobierz plik

PRAWDZIWA CHRZEŚCIJAŃSKA WIARA - Szrenica 2017r.
Obecność Chrystusa nie jest stanem umysłu, jest rzeczywistą obecnością Ducha Chrystusa - żywego Chrystusa. To jest prawdziwa obecność, a ona tylko jest przez prawdziwą wiarę i pewność prawdziwą. A czym jest prawdziwa pewność i wiara? Uznaniem zwierzchności Jezusa Chrystusa, i że On uwolnił nas od grzechu, jesteśmy czyści, jesteśmy wolni. I nie jest to wyobrażenie, czy imaginacja umysłu, czy własne myśli - ale prawda. Jesteśmy wolni - musimy to w pełni poczuć i zaakceptować, poczuć tą prawdę w samych trzewiach.

Pobierz plik

MIMO ŻE ŻYJEMY W CIAŁACH, NIE JESTEŚMY CIELESNYMI - Murzasichle, 03.2017r.
Bóg jest miejscem życia człowieka, a ten świat miejscem, w którym człowiek przebywa. Dlatego, mimo że żyjemy w ciałach nie jesteśmy cielesnymi. Mocą Ducha Bożego zmuszamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I mocą Ducha Bożego burzymy wszelką warownię przeciwną Bogu. A miłością to czynimy.

Pobierz plik

TRWAMY NIEUSTAJĄCO W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ - Łódź, 25.08.2017r.
"A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu. A to jest niemożliwe." (Ga 2,17)
Jezus Chrystus odkupił każdego człowieka, i całą ziemię odkupił, i cała ziemia jest pełna chwały Bożej. I to jest nieprzemijające odkupienie. I łaska, którą nam dał przez odkupienie jest wieczna i nieprzemijająca. Ta łaska, ona cały czas jest i otacza nas i nieustannie oczekuje, aż ją przyjmiemy.


Pobierz plik

ODKUPIENIE - Łódź, 19.08.2017r.
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Ga 5,1
Odkupienie już nastąpiło. Odkupienie zostało dane od Ojca za darmo w akcie miłosierdzia. Prostota Odkupienia jest taka, że Jezus Chrystus nas odkupił, i w żaden sposób my się do tego nie dołożyliśmy.


Pobierz plik

ZRODZENI Z DUCHA - Łódź, 28.07.2017r.
Uwierzyłem, i jestem pewny i przekonany, że Chrystus swoją drogocenną Krwią mnie oczyścił. I nie ma już starego człowieka - jestem nowy. Zrywam z przeszłością, odcinam linę świata starego, nie mam powrotu, burzę most, spalony most, nie ma już nic. Nie mam powrotu - jestem już po stronie światłości. Nie mam powrotu - i nie wołam: kto mi rzuci linę? Tylko cieszę się nowym życiem. Nie ma już starego człowieka. Jestem już po stronie chwały, łaski. Ale nie dlatego, że jestem dobry, tylko dlatego, że do chwały i łaski pociągnął mnie Ten, który drogocenną Krwią mnie odkupił.

Pobierz plik

WOLNOŚĆ JEST DAREM BOGA DLA NAS - Łódź 01.08.2017r.
Ga5,1: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” Wiara jest to wolność. Dlatego cieszmy się z wolności i dążmy do wolności, ponieważ wolność jest darem dla człowieka. Wolność jest darem Chrystusowym dla nas, darem Boga dla nas. Wolność już jest dzisiaj. Nie starajmy się jej szukać gdzie indziej, bo ona już jest w nas, ponieważ jesteśmy Odkupieni.

Pobierz plik

CIAŁO NASZE MA SIĘ STAĆ PRZYBYTKIEM BOGA - Łódź, 22.07.2017r.
Synowie Boży przyszli, aby przybytek ziemski – ciało, któremu zostało obiecane miłosierdzie i oglądanie chwały Bożej, aby stało się przybytkiem Boga Żywego. To co na dole - czyli ciało człowieka, ciało jęczącego stworzenia przeznaczone jest do tego, aby stało się przybytkiem Boga, i żeby to co śmiertelne zostało wchłonięte przez życie i żyło.

Pobierz plik

ON TO Z POLECENIA OJCA UCZYNIŁ NAS WOLNYMI I WOLNYMI JESTEŚMY - Łódź, 08.07.2017r.
On to z polecenia Ojca uczynił nas wolnymi i wolnymi jesteśmy i nie możemy w żaden sposób negować tej wolności. Z całą mocą rozszerzajmy wolność Chrystusa, wolność, która od Niego pochodzi i wszem i wobec radujmy się tą wolnością, która pochodzi od samego Chrystusa, bo miasto zbudowane na górze nie może być zdobyte i nie może się ukryć.

Pobierz plik

ŚWIĘTYMI JESTEŚCIE BO JA JESTEM ŚWIĘTY - Łódź, 20.06.2017r.
Czyż nie jest to prawda, że Chrystus nas odkupił? Chrystus wszystkich ludzi odkupił, tylko jedni w to wierzą, a inni w to nie wierzą. Jaka to jest potężna wiara - uwierzyć Jezusowi Chrystusowi, że uwolnił nas od grzechów, że ich nie mamy. Ale nie mamy ich, kiedy On w nas jest. A kiedy wierzymy, to On w nas jest. Więc, gdy mamy cały czas Chrystusa, nie możemy mieć grzechów, ponieważ On nie jest grzeszny. Bóg nie ma w sobie grzechów, Bóg nie grzeszy. I dlatego św. Piotr mówi, Chrystus mówi: Świętymi jesteście, bo Ja jestem święty”.

Pobierz plik

OTO JA, POŚLIJ MNIE - Murzasichle, Grudzień 2016r
Iz 6, 8: I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»

Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,593,282 unikalne wizyty