Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

"BYŁ UMARŁY, A ZNÓW OŻYŁ; ZAGINĄŁ, A ODNALAZŁ SIĘ" Łk 15,24 - Łódź 07.01.2017r
Chrystus po to przyszedł, aby ten, który zaginął odnalazł się, a ten który umarł żeby ożył. Gdy powraca syn marnotrawny do ojca - to jest to nasza żeńska natura, która zaginęła a odnalazła się, umarła a ożyła. Zaginęła a odnalazła się, umarła a ożyła - oznacza rajską świadomość. Rajska świadomość powraca do domu ojca. A ojciec raduje się, że powraca i daje synowi królestwo. A fałszywa świadomość, która nie chce znać natury podświadomej, chce ją utrzymywać w śmierci, w zagubieniu, nie chce żeby ożyła, żeby się odnalazła.

Pobierz plik

UDZIAŁ W CHRYSTUSIE - Łódź 23.12.2016r
J 13,6: Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» 7 Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». 8 Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». 9 Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». 10 Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty.

Pobierz plik

TAJEMNICA DZIEDZICTWA - Łódź 17.12.2016r
Rz 8, 17: Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga.
W tej chwili już wiem, co mam uczynić. Moją drogą jest pragnienie, a kijem tęsknota. One są wsparciem, abym doszedł do Ciebie i żebym mógł być wdzięczny Tobie. Aby pełnia Twoja, którą jesteś, doszła do mnie i żeby pełnia ze mnie wypłynęła, bo tylko wtedy poznaję żem dziedzic.


Pobierz plik

STUDNIA PRAGNIEŃ - Łeba 09.2016
Każdy ma w sobie to pragnienie prawdziwe i wiarę, aby móc pić z Chrystusa - Kto pragnie i wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije ze Mnie, a wypłyną z jego wnętrza zdroje wód żywych. Każdy ma w sobie to pragnienie, tylko musi uwolnić się od pragnień złudnych i usłyszeć to jedno pragnienie. A to jedno pragnienie jest to pragnienie miłości tak ogromnej, tak przenikającej i tylko mogącej być zrealizowaną w Chrystusie.

Pobierz plik

BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI - Szrenica 2016
Wola Boga, którą nam daje, jest przepełniona po brzegi, w pełni cała wypełniona troską o nas. Jest wypełniona troską, więc gdy przyjmujemy wolę Bożą, przyjmujemy w pełni troskę, całkowicie zaprzeczając swojej naturze tej ziemskiej. Czyli całkowicie poddajemy się Jego trosce i pozwalamy się Bogu troszczyć o nas. Kusiciel wtedy odstępuje, bo nie ma dla niego miejsca.

Pobierz plik

NASZA PRAWDZIWA ŚWIADOMOŚĆ - Łódź, 26.11.2016r.
Gdzie jest dzisiejsza, ówczesna świadomość Ewy? Ta świadomość, która poznawała tajemnice Boga, tajemnice świata, była zdolna panować nad ziemią i nad całym stworzeniem, nad wszelkimi stworzeniami, gdzie ona dzisiaj jest? Gdzie jest to miejsce? To miejsce jest w dalszym ciągu: W miejscu, gdzie jest w tej chwili troska. W miejscu, gdzie w tej chwili jest kuszenie. W miejscu, gdzie w tej chwili jest natura behawioralna. W miejscu, gdzie są najciemniejsze ostępy podświadomości.

Pobierz plik

OTO JA SŁUŻEBNICA PAŃSKA ... - Łódź, 12.11.2016r.
Każda dusza na dnie będąca, musi wypowiedzieć swoje Fiat: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twojego. Oto ja służebnica Pańska - czyli dusza, która jest na samym dnie, która mówi: przyjmuję Ducha Świętego. To jest nasze fiat, i to jest nasz Magnificat: Wielkie rzeczy uczynił mi mój Pan. Dusza moja wielbi Pana i duch mój raduje się w Bogu, Panu moim - bo stałam się brzemienna i mogę rodzić dobro, owoce Ducha Świętego. Do tego zostałam poczęta, stworzona.To jest właśnie tajemnica tej głębi, gdzie dusza w pełni porzuca prawo grzechu i zaczyna żyć prawem Nieba.

Pobierz plik

PRAWDZIWE BOŻE DUCHOWE MAŁŻEŃSTWO - Łódź, 05.11.2016r.
Rdz 1,27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. A małżeństwo prawdziwe w Bogu jest nieskalane jest doskonale czyste jest jednością dwóch dusz - duszy, która jest naturą Nowego Adama i duszy, która jest naturą Nowej Ewy, które jednoczą się w naturę jednego człowieka, całego człowieka.

Pobierz plik

JEDNOŚĆ DWÓCH DUSZ - Łódź, 25.10.2016r.
Na początku Bóg stworzył człowieka jako męża i żonę, tą jedność prawdziwą. Któż by chciał to rozerwać? Któż by chciał pozbyć się Miłości? Któż by chciał pozbyć się tej jedności dusz tak wspaniałej, tak doskonałej, tego razem oglądania chwały Bożej, tego razem wznoszenia i wzrastania? Któż by chciał się tego pozbyć? Któż?

Pobierz plik

PRAWDZIWY CZŁOWIEK TO PRAWO MIŁOŚCI - Łódź, 20-25.08.2016r.
Bo człowiek prawdziwy to Prawo Miłości:
Miłuj Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem i bliźniego swego jak siebie samego
To jest cały człowiek, to jest człowiek Syn Boży i człowiek światłości, to jest jedno Prawo wypełnione.


Pobierz plik

TAJEMNICA MIŁOŚCI - Łódź, 12.08.2016r.
1 List do Koryntian, rozdział 13: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

Pobierz plik

TAJEMNICA TROSKI - Łódź, 29.07.2016r.
Troska jest to oddanie serca, to jest najdoskonalsza relacja. I ta doskonała relacja – troska o Św. Marię Matkę Bożą jest to zabranie Jej do swojego serca. A Ona w sercu naszym dokonuje cudu przemienienia i obdarowania nas tajemnicą człowieka światłości, bo w naszym sercu staje się Nową Ewą. I wtedy my stajemy się człowiekiem światłości.

Pobierz plik

OTO MATKA TWOJA - Łódź, 15.07.2016r
J 19, 25-27: Testament z krzyża A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Pobierz plik

W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA ŚWIATŁOŚCI - Łódź 09.07.2016
… poczuciem ich tożsamości, poczuciem ich bezpieczeństwa jest Święta Maria Matka Boża. Ona to jest ich tożsamością. A jednocześnie oni stają się światłem, Światłością, którą mają się stać. Stają się człowiekiem Światłości, który oświetla świat cały. A stają się nim ponieważ w nich działa Święta Maria Matka Boża, w nich działa Chrystus Pan, w nich działa Duch Święty, w nich działa Bóg Ojciec. Oddają się Jemu i stają się prostym strumieniem Światłości płynącym prosto do jęczącego stworzenia, czyli do ich natury, za którą są odpowiedzialni …

Pobierz plik

PRAWDZIWA ŚWIATŁOŚĆ OŚWIETLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA, GDY NA ŚWIAT PRZYCHODZI - Łódź, 17.06.2016r
J 1,9: Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Ew. Tomasza 24: Rzekli Mu uczniowie Jego: „Poucz nas o miejscu, w którym ty jesteś, ponieważ trzeba nam, abyśmy go szukali". Rzekł im: „Kto ma uszy, niech słucha. Istnieje światłość w człowieku światłości i on oświetla cały świat. Gdy nie oświetla, jest ciemność".


Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,682,586 unikalne wizyty