Każdy musi być Nowym Janem, czyli Ja-nowym


Fragment wykładu, Łódź 18.12.2015 r.

To Bóg wypełnia wasz rozum i rozum staje się przejrzysty i jasny, widzący wszystko jasno. Ludzki rozum jest jak zamęt, jest jak lustro, w którym widać niewyraźnie. Gdy Bóg daje Swój rozum – dar Ducha Świętego rozum, mądrość i rozum - rozum jest przejrzysty, widzący jasno, radośnie, w prawdzie, przejrzyście jak w doskonałym powietrzu i czystej wodzie, jasno i doskonale i wszystko jest w doskonałym ładzie i porządku.

Każdy musi być Nowym Janem, czyli Ja-nowym.

Czyli tak ufać Jezusowi Chrystusowi i tak Go umiłować, kochać jak święty Jan.
Jezus Chrystus nazywa go umiłowanym uczniem, objawia mu wszystkie swoje tajemnice, Ducha swojego daje.

I na świętym Janie w pełni objawia się tajemnica wypełnionego prawa - Przymierza.

Święty Jan jest tym, który w pełni objawia tą doskonałość uniesionego stworzenia, które w pełni uzyskuje pełnię Bożej obecności, pełną chwałę, pełną radość, obecność Boga żywego, którą daje mu Chrystus, który jest Nowym Adamem i święta Maria Matka Boża, która jest Nową Ewą. A on jest tym doskonałym stworzeniem, które otrzymuje w pełni wszystko to, co przyniósł mu Nowy Adam i Nowa Ewa. I w pełni w nim objawia się ta doskonałość obiecana przez Boga stworzeniu.

I Jan pozostaje.

Chrystus mówi: A cóż wam do tego, jeśli będę chciał, aby pozostał do czasu aż przyjdę.

I Jan jest, nieustannie świadcząc o doskonałości Przymierza, o doskonałości prawa, wypełnionego prawa, które każdy musi wypełnić, ponieważ każdy jest zdolny być Synem Bożym jeśli tylko chce. Ponieważ Chrystus uczynił już człowieka zdolnym do tego, aby mogło to się stać, czyli przywrócił prawo i przyszedł je wypełnić.

A my w pełni będąc Jemu ufni i oddani wypełniamy je, bo Duch Święty w pełni nas wypełnia czyniąc nas zdolnymi do wzniesienia stworzenia, wydobycia z udręczenia, które aż do dzisiaj jęczy w bólach rodzenia, a poddane zostało w znikomość nie z woli stworzenia, ale z woli Bożej, aby miłosierdzie Boże na stworzeniu się objawiło.

Pamiętajcie, że nie własną siłą jesteście w stanie się wznieść, tylko własną ufnością. Ponieważ stworzenie, jak to jest powiedziane, zostało tylko wyposażone w pragnienie, w oczekiwanie, nie w zdolność wydobywania się z problemu, tylko w oczekiwanie, ufność pełną, a jednocześnie oczekiwanie na Synów Bożych, którym my musimy się stać także.

Jednocześnie musimy mieć ufność, a jednocześnie pełną świadomość Chrystusowej mocy i opieki, obecności i Chrystusowego wyzwolenia.

Musimy mieć te dwa stany jednocześnie w sobie: ufność Chrystusowi z całej mocy, jednocześnie ufność wynikającą z beztroski i odpowiedzialność wynikającą z prawa nałożonego i obowiązku.

Fragment wykładu, Łódź 18.12.2015

Cały wykład w pliku MP3 można wysłuchać na stronie: http://chomikuj.pl/aygora/Dokumenty/Wykłady
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,457,951 unikalne wizyty