Czym jest Bestia z Ap.13.Św.Jana

Czym jest Bestia z Ap.13.Św.Jana Link

Stary Testament przedstawia losy narodu Izraelskiego, wyprowadzonego przez Mojżesza z Egiptu z domu niewoli. Ta niewola jest obrazem grzechu pierworodnego i wyzwolenie z niej jest zapowiedzią przyjścia Jezusa Chrystusa i odkupienie człowieka, wyzwolenie z błędu Adama, z grzechu pierworodnego – nieposłuszeństwa Bogu. W czasie wędrówki Izraelitów Mojżesz wchodzi na górę Horeb aby spotkać się z Bogiem. Przebywa tam 40 dni. Ludowi, który pozostał pod opieką Aarona dłuży się nieobecność Mojżesza i ze złota wytapia cielca – boga egipskiego Apisa. Pragnienie zła bierze górę.1.Kor.10.11 "A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów"-Link Szatan – bestia zwiódł Adama i Ewę. Od tego czasu niemożliwym było wypełnienie Prawa Bożego, ponieważ nie było Synów Bożych, bo na wszystkich ciążył grzech pierworodny. Bóg Ojciec przysłał Syna swojego aby uwolnił całą ziemię od winy Adama i stał się Nowym Adamem. Jezus Chrystus przywraca Prawo i sam je wypełnia. Przez cierpienie, doskonałe posłuszeństwo oraz ożywczą śmierć na Krzyżu , zadaje śmiertelny cios bestii – szatanowi i bestia nie ma już władzy nad człowiekiem wyzwolonym – odkupionym przez Doskonałe Posłuszeństwo Ojcu i włączonym ponownie w zbawczy Plan Początku. Bestia się wyleczyła, ale nie miała już nadrzędnej władzy nad człowiekiem, jednak cały czas próbuje człowieka zwodzić i kusić. Tak jak Żydzi na pustyni zbudowali cielca, tak po usprawiedliwieniu, usunięciu przez Jezusa Chrystusa grzechu pierworodnego - którego już nie ma - w dalszym ciągu mówi się że on jest. Tak jak Izraelici zbudowali cielca, tak już w pierwszych wiekach po odkupieniu nieposłuszeństwa Adama jest utrzymywane jakoby Jezus Chrystus nie odkupił grzechu. Jest to widoczne w obrzędach, które ukazują że grzech pierworodny w dalszym ciągu jest, że rodzimy się z nim i jesteśmy pod jego władzą – bestii. Tak powstaje druga bestia, która jest na usługach pierwszej, zwodzi i karmi się naszym strachem i wszelką ohydą, która się z niego wywodzi. Druga Bestia, która jest na usługach pierwszej wdziera się w każdy element życia osaczając człowieka. Szatan - bestia nie mając władzy nadrzędnej z powodu Obrony i Odkupienia Chrystusa Jezusa, wykorzystuje wolę człowieka, aby bestie mogły rosnąć i działać i mieć władzę nad światem, którą daje im człowiek chwalący bestię. Ap.13.12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje,
i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii,
której rana śmiertelna została uleczona.
Jezus Chrystus powiedział, że szatan zawsze, od początku był kłamcą i zabójcą. To jest bestia, która ma dziesięć rogów i siedem głów. Rogi są antytezą 10 przykazań, a głowy to 7 grzechów głównych:
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu(Obżarstwo)
6. Gniew
7. Lenistwo
To pycha jest jedną z głów bestii, która została śmiertelnie ranna. To przez nią został zwiedziony i upadł Adam.


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,457,939 unikalne wizyty