Każdy musi być Nowym Janem, czyli Ja-nowym

Czyli tak ufać Jezusowi Chrystusowi i tak Go umiłować, kochać jak święty Jan. Jezus Chrystus nazywa go umiłowanym uczniem, objawia mu wszystkie swoje tajemnice, Ducha swojego daje. I na świętym Janie w pełni objawia się tajemnica wypełnionego prawa - Przymierza. Święty Jan jest tym, który w pełni objawia tą doskonałość uniesionego stworzenia, które w pełni uzyskuje pełnię Bożej obecności, pełną chwałę, pełną radość, obecność Boga żywego, którą daje mu Chrystus, który jest Nowym Adamem i święta Maria Matka Boża, która jest Nową Ewą. A On jest tym doskonałym stworzeniem, które otrzymuje w pełni wszystko to, co przyniósł mu Nowy Adam i Nowa Ewa. I w pełni w nim objawia się ta doskonałość obiecana przez Boga stworzeniu.

WYKŁADY PDF

DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU. POD ZAKŁADKĄ "WYKŁADY PDF" ZNAJDUJĄ SIĘ NAJNOWSZE WYKŁADY W FORMIE PISEMNEJ. Z A P R A S Z A MLink

Ufność Bogu, czyli dziecięca natura

I widzisz siebie - to jesteś ty
Ucz się od niego - to jesteś ty
Dorastaj do tego, wszystko uczyń, abyś ty dorósł do siebie, którego Ja widzę

Święty Jan - umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa

Dlatego Jan zostaje na ziemi, aby być świadectwem dokonanego przymierza i żeby światłość docierała do najgłębszych areopagów natury ludzkiej, tam gdzie króluje umysł, władza, przemoc, własny zysk, aby tam nastąpiło istnienie i działanie Boga żywego.

Na to się narodziłem, dla tej chwili się narodziłem, aby wypełnić wolę Bożą

[...] nie przyszedłem wypełniać swojej woli, ale wolę mojego Ojca w niebie, jak On dla mnie jest chlebem tak Ja przyszedłem do was, aby stać się dla was chlebem i abyście zostali wyzwoleni z grzechu, bo Ja jestem okupem, który został dany za wasz grzech [...], abyście mieli obrońcę w niebie, który broni was przez złym duchem i aby był Drogą, Prawdą, Życiem dla was wszystkich.

Święta Maria Matka Boża Bogurodzica Współodkupicielka ma w sobie wszystko to, czego my potrzebujemy

[...] ma doskonałą ufność Bogu, ma wszystkie przymioty dziecięctwa, wszystkie przymioty owoców Ducha Świętego, darów Ducha Świętego, ma wszystko w sobie, całą pokorę, całą ufność, całe „Fiat”. Dlatego Ona jest naszym „Fiat”, którego tak bardzo potrzebujemy. I Ona ma w sobie wszystko, czego my potrzebujemy, tutaj w tej naszej fizycznej naturze [...]

TAJEMNICA WDZIĘCZNOŚCI

A wdzięczność, jeszcze skrywa swoją tajemnicę, ale ona już ustępuje, aby objawić wdzięczność. Wdzięczność wybaczenia to jest obecność Boga tak szeroka, tak głęboka, ukazująca przestrzenie niebotycznej obecności Ojca, bez granic. Jest to spojrzenie, gdzie nie ma horyzontu, ale jest przestrzeń niebotycznej obecności Ojca, który nie ma granic.

Osiem aktów Jerozolimy wg.Modlitwy Pańskiej MAGNIFICAT JEROZOLIMSKI

Każdy werset Modlitwy Pańskiej „Ojcze Nasz”,jest zapowiedzią wydarzeń w Jerozolimie, począwszy od „Ojcze Nasz, który jesteś w niebie”, jest odzwierciedlony, wręcz odwiecznie przypisany do każdego dnia pobytu Jezusa Chrystusa w Jerozolimie, począwszy od Niedzieli Palmowej, przez osiem dni do samego Zmartwychwstania.

Wykłady ze Szrenicy 2015 dostępne są na chomiku Aygora

"Błogosławiony człowiek, który cierpiał, znalazł życie"

Prawo ziemskie, nie ukazuje cierpienia z powodu oddalenia się od Boga, a od spraw, które człowiekowi się podobają.

KAŻDY MA SWOJĄ KOMORĘ CELNĄ

Mt.9.9-13 Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: "Pójdź za Mną!" On wstał i poszedł za Nim.

Spisany wykład ze Szrenicy 2/1

Człowiek jest stworzony jako istota,która ma nadrzędną władzę nad ewolucją nie tylko w rozumieniu biologicznym ale też nad ewolucją duchową.
W Starym Testamencie Ks.Genesis(Rodzaju) 1,27-28"stworzył więc Bóg człowieka na Swój obraz,na obraz boży go stworzył:stworzył mężczyznę i niewiastę.[...]

Spisany wykład ze Szrenicy 1/2

CZŁOWIEK ŚWIADOMIE NIE WIDZI PRAWIE NIC. PODŚWIADOMOŚĆ JEST CAŁY CZAS NA SZNURKACH WŁADZY TYCH RZECZY WISZĄCYCH I CZŁOWIEK NIE JEST WOLNY.
Wygenerowano w sekund: 0.06
1,682,575 unikalne wizyty