Spisany wykład ze Szrenicy cz.1

W ostatnim czasie dużo mówimy o owocach Ducha Świętego i na temat Modlitwy Pańskiej.
Owoce Ducha Św. są największą tajemnicą,która jest w dalszym ciągu obca człowiekowi-bo głównie skupia się na darach Ducha Św. jako tym co powinniśmy otrzymać.[...]
Zgłębianie owoców Ducha Św. jest to prawdziwe odkrywanie samego siebie,a jednocześnie natury Ducha Św.( bo owoce to natura Ducha Św.)-Jego osobowości,tajemnic.

Wykład spisany 14.06.2014 początek

Owoce Ducha Św. są władzą wyrywającą i zabierającą człowiekowi władzę ziemską i w ten sposób obdarzają go Duchem Św.tj.opanowaniem przez Boga, i przez to człowiek ma udział w Bogu.

Czas - złudzenie i iluzja?

Czas nie jest jednym z wymiarów trójwymiarowego świata, jest on miejscem istnienia wszystkich wymiarów, czyli materialnego świata

Rozwój duchowy i chemia mózgu część 1

Wykład z dn.17.05.2014 z pierwszej części -fragment "Wiara a chemia mózgu","owoce Ducha Św."

Gdy człowiek modli się to Bóg uruchamia w jego mózgu funkcje,które w normalny sposób nie istnieją.

Rozwój duchowy i chemia mózgu część 2

Wiera w Boga nie jest funkcją naszego umysłu ale serca, a Kartezjusz uważa, że wierzymy w Boga bo go sobie wymyśliliśmy,"myślę więc jestem", natomiast Św.Tomas Akwinu mówi "poznaje więc jestem".
"Poznaję więc jestem"św.Tomasz z Akwinu, Bóg jest istnieniem wszechobecnym i doskonałym i jestem zdolny Go poznać-Boga.Bóg dał mi tę zdolność więc Go poszukuję więc Go poznaję.Gdy tego nie robimy zaprzeczamy naturze swojej,którą Bóg ujawnił w człowieku czyli zdolność poznawania i poszukiwania samego Boga

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

Owoce Ducha ŚwiętagoŚwięty Paweł w liście do Galatów 5.22 podaje dziewięć podstawowych Owoców Ducha Świętego: Miłość, Radość, Pokój, Cierpliwość, Uprzejmość, Dobroć, Wierność, Łagodność, Opanowanie.

O wierze - fragment z Murzasichle

NewsyTakie poznanie pojawiło się, do czego podobna jest wiara. Wiara podobna jest do dobrze wyszkolonego ogara, charta, psa myśliwskiego, który słucha swojego pana. Idzie tam, gdzie mu każe. Ale jak mówi: „Szukaj tropu”, to pójdzie bez żadnej pomyłki, trafia bezpośrednio do celu. I słyszymy, że trafił, szczekaniem, i idziemy do tego miejsca.

Początek sierpniowego wykładu z Murzasichla

NewsyDzień dobry państwu, spotykamy się w Murzasichle w okresie sierpniowym. Ostatnie nasze spotkanie na Szrenicy, które odbyło się około dwóch miesięcy temu, rozmawialiśmy o, a właściwie: doświadczaliśmy obecności darów Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego, to jak wiemy, mądrość, rozum, rada, odwaga, umiejętność, pobożność, bojaźń boża. Od tamtego czasu zapewne coraz głębiej dostrzegamy świat w naturze tych darów i dostrzegamy, czym one są. Staramy się coraz bardziej zgłębiać ich naturę w sposób coraz głębiej duchowy, bo nie chodzi o to, abyśmy pozostali przy ich pojmowaniu ziemskim. Nie chodzi o to, że jeśli o nich wiemy, to znaczy, że już mamy. Wiemy, więc poszukujemy, ponieważ tak naprawdę wiedza nie zawsze jest związana z tym, co już umiemy.

Początek wykładu ze Srenicy 2013

NewsyRozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie szrenicowe. Kiedyś odbywały się częściej nasze spotkania na Szrenicy, teraz odbywają się raz do roku, tygodniowe. Te spotkania rzeczywiście odczuwacie państwo i ja też, i wszyscy inni odczuwają bardzo intensywnie, bo one są rzeczywiście bardzo intensywne. Jednak jest to tydzień pracy, tydzień głębokiego, wewnętrznego doświadczenia, a jednocześnie dużo osób, te wszystkie osoby razem doświadczają i też unoszą się razem. To tak jak kościół święty i kościół pielgrzymujący. Ludzie, którzy modlą się, łączą się z kościołem świętym, i kościół święty unosi ich do góry, i oni czują, że tak mogę powiedzieć, power. Kościół święty w jednej chwili daje im ogromną siłę, dlatego jest to takie połączenie.

Początek wykładu z 21.06.2013 (Całość na Aygora)

NewsyDzień dobry, rozpoczniemy nasze co 2 tygodniowe piątkowe spotkanie w ostatnie spotkanie w sobote rozpoczeło nową przestrzen człowieka,która jest nam nieodzowna, w której cały czas przebywamy, która cały czas jest z nami istniejemy w tej przestrzeni ale postać tej przestrzeni w takiej sytuacji w jakiej my istniejemy jaką mamy relacje jest nie do przyjęcia. Bóg dlatego stwarza człowieka i jednoczesnie przysyłał Chrystusa aby zmienić w nas wszystko.

Modlitwa Pańska i Sakramenty

Newsy„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.Jan 14.21

Tajemnice Moje objawię godnym Moich tajemnic.

Modlitwa Pańska

NewsyCzy widzisz różnicę w tych modlitwach? Kim jest dla ciebie Bóg?

Vorteksy - przeplyw energii wszechświata

NewsyEnergia wiru jest podstawą przemiany kazdej istotyi kazdej rzeczy i stanu.
Wygenerowano w sekund: 0.06
1,682,619 unikalne wizyty