Na to się narodziłem, dla tej chwili się narodziłem, aby wypełnić wolę Bożą

[...] nie przyszedłem wypełniać swojej woli, ale wolę mojego Ojca w niebie, jak On dla mnie jest chlebem tak Ja przyszedłem do was, aby stać się dla was chlebem i abyście zostali wyzwoleni z grzechu, bo Ja jestem okupem, który został dany za wasz grzech [...], abyście mieli obrońcę w niebie, który broni was przez złym duchem i aby był Drogą, Prawdą, Życiem dla was wszystkich.

Święta Maria Matka Boża Bogurodzica Współodkupicielka ma w sobie wszystko to, czego my potrzebujemy

[...] ma doskonałą ufność Bogu, ma wszystkie przymioty dziecięctwa, wszystkie przymioty owoców Ducha Świętego, darów Ducha Świętego, ma wszystko w sobie, całą pokorę, całą ufność, całe „Fiat”. Dlatego Ona jest naszym „Fiat”, którego tak bardzo potrzebujemy. I Ona ma w sobie wszystko, czego my potrzebujemy, tutaj w tej naszej fizycznej naturze [...]

TAJEMNICA WDZIĘCZNOŚCI

A wdzięczność, jeszcze skrywa swoją tajemnicę, ale ona już ustępuje, aby objawić wdzięczność. Wdzięczność wybaczenia to jest obecność Boga tak szeroka, tak głęboka, ukazująca przestrzenie niebotycznej obecności Ojca, bez granic. Jest to spojrzenie, gdzie nie ma horyzontu, ale jest przestrzeń niebotycznej obecności Ojca, który nie ma granic.

Osiem aktów Jerozolimy wg.Modlitwy Pańskiej MAGNIFICAT JEROZOLIMSKI

Każdy werset Modlitwy Pańskiej „Ojcze Nasz”,jest zapowiedzią wydarzeń w Jerozolimie, począwszy od „Ojcze Nasz, który jesteś w niebie”, jest odzwierciedlony, wręcz odwiecznie przypisany do każdego dnia pobytu Jezusa Chrystusa w Jerozolimie, począwszy od Niedzieli Palmowej, przez osiem dni do samego Zmartwychwstania.

Wykłady ze Szrenicy 2015 dostępne są na chomiku Aygora

"Błogosławiony człowiek, który cierpiał, znalazł życie"

Prawo ziemskie, nie ukazuje cierpienia z powodu oddalenia się od Boga, a od spraw, które człowiekowi się podobają.

KAŻDY MA SWOJĄ KOMORĘ CELNĄ

Mt.9.9-13 Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: "Pójdź za Mną!" On wstał i poszedł za Nim.

Spisany wykład ze Szrenicy 2/1

Człowiek jest stworzony jako istota,która ma nadrzędną władzę nad ewolucją nie tylko w rozumieniu biologicznym ale też nad ewolucją duchową.
W Starym Testamencie Ks.Genesis(Rodzaju) 1,27-28"stworzył więc Bóg człowieka na Swój obraz,na obraz boży go stworzył:stworzył mężczyznę i niewiastę.[...]

Spisany wykład ze Szrenicy 1/2

CZŁOWIEK ŚWIADOMIE NIE WIDZI PRAWIE NIC. PODŚWIADOMOŚĆ JEST CAŁY CZAS NA SZNURKACH WŁADZY TYCH RZECZY WISZĄCYCH I CZŁOWIEK NIE JEST WOLNY.

Spisany wykład ze Szrenicy cz.1

W ostatnim czasie dużo mówimy o owocach Ducha Świętego i na temat Modlitwy Pańskiej.
Owoce Ducha Św. są największą tajemnicą,która jest w dalszym ciągu obca człowiekowi-bo głównie skupia się na darach Ducha Św. jako tym co powinniśmy otrzymać.[...]
Zgłębianie owoców Ducha Św. jest to prawdziwe odkrywanie samego siebie,a jednocześnie natury Ducha Św.( bo owoce to natura Ducha Św.)-Jego osobowości,tajemnic.

Wykład spisany 14.06.2014 początek

Owoce Ducha Św. są władzą wyrywającą i zabierającą człowiekowi władzę ziemską i w ten sposób obdarzają go Duchem Św.tj.opanowaniem przez Boga, i przez to człowiek ma udział w Bogu.

Czas - złudzenie i iluzja?

Czas nie jest jednym z wymiarów trójwymiarowego świata, jest on miejscem istnienia wszystkich wymiarów, czyli materialnego świata

Rozwój duchowy i chemia mózgu część 1

Wykład z dn.17.05.2014 z pierwszej części -fragment "Wiara a chemia mózgu","owoce Ducha Św."

Gdy człowiek modli się to Bóg uruchamia w jego mózgu funkcje,które w normalny sposób nie istnieją.
Wygenerowano w sekund: 0.06
1,461,508 unikalne wizyty