Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

ZNAM TWOJE CZYNY, ŻE ANI ZIMNY, ANI GORĄCY NIE JESTEŚ - Łódź, 28.05.2021r.
„Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust”. (Ap 3,15-16)
Martwa jest wiara, gdy Miłość Chrystusa, którą nas obdarował, nie stacza bitwy z grzechem ciała i nie jest zwycięska, bo do tego została przeznaczona. Wiara to być świadomym Miłości Chrystusowej w naszej duszy, być świadomym potęgi i mocy, która w nas istnieje i być świadomym, że jesteśmy poza grzechem cielesnym, a zostaliśmy stworzeni do staczania bitwy z nim - grzechem ciała.


Pobierz plik

TWOJE ŚWIATŁO WZEJDZIE JAK ZORZA (Iz 58,8) - Łódź, 30.04.2021r.
«Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?» (Pnp.6.10)
Człowiek jest mocą, którego Bóg stworzył dla dzieła, aby światłość zapanowała w głębinach. Życie w głębinach jest to świadoma medytacja poznania obecności dzieła naszego zadanego nam przez Boga, gdzie jesteśmy skonfrontowani z ciemnością upadłych aniołów, demonów, szatana, ale jesteśmy tymi, którzy przychodzą zwyciężyć i zwyciężać.


Pobierz plik

POWRÓT DO PIERWSZEJ MIŁOŚCI - Łódź, 19.03.2021r.
"My miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował." (1 J 4,19)
Uczucia to jest obdarowywanie, obdarowywanie prawdą wewnętrzną, prawdziwą naturą człowieka. Uczucia w człowieku są odległym echem Nieba, obecnością, która jest tak delikatna, tak zwiewna, że właściwie prawie ich nie dostrzega. Ale kiedy zacznie w nich się zanurzać, to one staną się w pełni w nim istniejące i stanie się w pełni w nich zanurzony, a ciało nie będzie chciało znać innego stanu, ponieważ obudziło się w nim to, co zawsze w nim było - Ef.5.14: "Dlatego się mówi: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus".


Pobierz plik

NIECH WEJDZIE MIŁY MÓJ DO SWEGO OGRODU - Łódź 13.02.2021r.
„Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Pędy twe - granatów gaj, z owocem wybornym kwiaty henny i nardu: nard i szafran, wonna trzcina i cynamon, i wszelkie drzewa żywiczne, mirra i aloes, i wszystkie najprzedniejsze balsamy. [Tyś] źródłem mego ogrodu, zdrojem wód żywych spływających z Libanu. Powstań, wietrze północny, nadleć, wietrze z południa wiej poprzez ogród mój, niech popłyną jego wonności! Niech wejdzie miły mój do swego ogrodu i spożywa jego najlepsze owoce!” (Pnp 4,12-16)

Pobierz plik

PRZYSZEDŁEM RZUCIĆ OGIEŃ NA ZIEMIĘ - Łódź, 09.02.2021r.
„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął" (Łk 12,49)
Bądźcie pewni Odkupienia, bądźcie pewni Chrystusa w waszych sercach, bądźcie pewni potęgi Słowa, bądźcie pewni Jego Ducha, który w was mieszka. Bądźcie pewni, że jesteście ogniem, Jego ogniem, który przyniósł na ten świat i go podtrzymuje, aby zapłonął.


Pobierz plik

WSZYSTKO CO STAJE SIĘ JAWNE, JEST ŚWIATŁEM - Łódź, 26.01.2021r.
1 P 2:4-7: "Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła"

Pobierz plik

PIĄTY WYMIAR - PRZEJŚCIE DO WYMIARU WEWNĘTRZNEGO - Łódź, 08.01.2021 r.
Piąty wymiar, który się w tej chwili objawia - jest to ruch z wnętrza na zewnątrz, czyli człowieka wewnętrznego na zewnątrz. To jest skierowanie człowieka do jego wewnętrznej prawdy, do niego samego, do tego, którego Bóg stworzył na początku. Do tej natury, która jest pierwszą naturą jedynie prawdziwą, do tej natury, która jest w stanie dopiero ona zjednoczyć się z wewnętrznym człowiekiem w Chrystusie Panu. Bo człowiek jest to duchowa istota.

Pobierz plik

ZRÓDŁO MIŁOŚCI - Łężyce 2020r.
Człowiek światłości zdąża po serce, które jest niezłomne, serce, które jest nie do pokonania, serce, które przenika wszystko, serce, które kamień ożywia, serce, które skłania kamień do wyrażania wielkiej miłości, prawdy i doskonałości.

Pobierz plik

OŚWIECENIE - ZROZUMIEĆ BEZ ZROZUMIENIA - Łódź 13.11.2020r
Oświecenie - ono działa w taki ciekawy sposób, że człowiek czyni rzeczy, których nigdy nie czynił, a czyni je w sposób doskonały; nie musi ich znać, ponieważ w nim działa oświecenie. Idzie drogą, którą nigdy nie szedł i nigdy nie błądzi, bo zawsze idzie dobrze.

Pobierz plik

PEŁNI SĄ WIARY CI, KTÓRZY CHRZEST BIORĄ ZA UMARŁYCH (Mk.10.38) - Łódź 07.11.2020r
Nie martwcie się, że jeśli ten, który żył, nie uwierzył i umarł; bo możecie za nich się ochrzcić, duszę ich ratować, i prawdę, i całą istotę, która żyje po śmierci - uratować, aby w Bogu była. Ponieważ umiera tylko to co zniewala, a to co jest żywe, w dalszym ciągu żyje. Więc możecie, wy którzy żyjecie, za to co żyje, całkowicie się ochrzcić. Ochrzcić - czyli nieść brzemiona ich, aby oni żyli.

Pobierz plik

KIM JEST CZŁOWIEK; I O PRAWDZIWEJ JEGO NATURZE - Łeba 09.2020r
Nasze spotkanie jak zawsze jest o tajemnicy człowieka w Bogu i tajemnicy jego dzieła zadanego przez Boga. Człowiek światłości to jest ten człowiek, który całkowicie przeszedł przez wiarę do całkowicie nowego życia, czyli wcielił się w człowieka doskonałego w Chrystusie Jezusie. Każdy ma to zadanie.

Pobierz plik

WIARA DUCH JEDNOCZĄCY Z DOSKONAŁOŚCIĄ BOŻĄ - Łódź, 01.08.2020r.
Pamiętamy z Apokryfów, gdzie Jezus Chrystus mówi: "Przyłóż ręce szaty do oczu duszy i spójrz". Co to znaczy? - uwierz, wznieś ręce twojego ciała i przyłóż do oczu duszy, tam gdzie jest jasność w Bogu i prawdzie, a ujrzysz prawdę Bożą, którą Bóg jest i dostrzega w tym świecie; a będziesz żył.

Pobierz plik

DOSKONAŁE WCIELENIE W CHRYSTUSIE - Łódź, 16.06.2020r.
Chrystus jest dawcą doskonałego wcielenia i doskonałe wcielenie jest tylko w Chrystusie. Chrześcijanie poszukują Chrystusa, aby dokonać wcielenia w doskonałą naturę Bożą. A wszyscy inni poszukują doskonałego wcielenia, by znaleźć Chrystusa. Wszyscy dążą, bez względu na wszystko, do jednego wcielenia, do wcielenia Chrystusowego.

Pobierz plik

TAJEMNICA WCIELENIA - Łódź, 06.06.2020r.
Uwierzyć Chrystusowi, że jesteśmy bez grzechu, oznacza dokonać, przyjąć wcielenie. Przyjąć wcielenie, czyli wcielić się, czyli przyoblec na siebie nowego człowieka, którego Bóg stworzył w Chrystusie Jezusie, który wciąż odnawia się wedle obrazu Tego, który go stworzył. Dlatego, jeśli kto uznał, że umarł naprawdę w Chrystusie, to naprawdę też przyjmuje naturę życia - i to jest wcielenie w ducha.

Pobierz plik

MIEJSCE ŚWIĘTE ŚWIĘTYCH - Łódź, 19.05.2020r.
Bądź prosty w relacji, bądź uczciwy, bądź radosny, kochaj drugiego człowieka, chwal Boga tym co potrafisz, jak potrafisz. Tam prowadzi wiara, oddanie, ufność. Ps.136 - To jest pieśń miejsca Świętego Świętych, gdzie nieustannie dusza wielbi Pana, abyśmy my, którzy w ciałach żyjemy, aby ciało w pełni objawiło tą chwałę.

Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,791,196 unikalne wizyty