Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

POTOMSTWO NIEWIASTY - Łeba 2019
„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.(Rdz 3,15)

Pobierz plik

MATKA BOŻA JEST POTĘGĄ NASZEJ WIARY - Łódź, 08.10.2019r
Iz 26,1-4: W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w Ziemi Judzkiej: Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą!

Pobierz plik

SAMOŚWIADOMOŚĆ WROGIEM WIARY I BOGA - Łódź, 03.09.2019r
Samoświadomość nie ma nic wspólnego z odkupieniem i zbawieniem. Samoświadomość ciała człowieka jest skutkiem upadku człowieka. Samoświadomość przyczynia się do grzeszności człowieka. Szatan utrzymuje ten stan. Samoświadomość jest wrogiem wiary i Boga.

Pobierz plik

UŁASKAWIENIE - Łódź, 25.05.2019r
Jezus Chrystus wyzwolił nas od grzechu i śmierci i dał nam nowe życie
Jezus Chrystus nas ułaskawił. Poniósł śmierć, zgodnie z prawem złożył ofiarę. Ułaskawiająca moc wyzwoliła nas spod grzechu i śmierci. I nie ma już tego. Jesteśmy wolnymi, ponieważ przyjęliśmy ułaskawienie. Chrystus Pan przywrócił nas do życia. Ułaskawienie spowodowało, że zostaliśmy wyzwoleni, wyrwani śmierci i przeniknieni życiem Chrystusa. On jest naszym życiem. I żyjąc życiem Chrystusowym, zaświadczamy o łasce, która została nam dana.


Pobierz plik

JAM MIŁEGO MEGO, A MÓJ MIŁY JEST MÓJ (Pnp 6,3) - Przesieka, marzec 2019r.
Musimy należeć do Chrystusa, a Chrystus powiedział: jeśli należysz do Mnie, to Ja już walczę o to, abyś do kogo innego nie należał. Jest to miłość, po prostu jest to miłość. Mój Miły mój, a ja Miłego mego. On uczynił mnie murem, a moje piersi basztami, odkąd w Jego oczach stałam się jako ta, która znalazła pokój. Są jednością tak głęboką, że jej natura jest Jego obcowaniem, jej natura wynika z Jego obcowania, On istnieje w niej.

Pobierz plik

WDZIĘCZNOŚĆ JEST NATURĄ NASZEJ WOLNOŚCI - Łódź, 23.04.2019r.
Chrystus Pan wyrwał nas wiarą ze świata ciemności i osadził nas w Sobie, gdzie wdzięczność jest osadzeniem jak na skale - tam objawia się tajemnica. Wdzięczność to jest pełna świadomość naszej wolności, że jesteśmy wolnymi i żyjemy wolni.
WDZIĘCZNOŚCI MOJA, CO DROGĘ DO OJCA SERCA WSKAZUJESZ ...


Pobierz plik

CHRYSTUS NAPRAWIA PRZESZŁOŚĆ NASZĄ - Łódź, 19.04.2019r.
Przez wiarę, kiedy ufamy Bogu z całej siły, Chrystus Pan nieustannie naprawia naszą naturę podświadomą. On w niej działa, On ją naprawia, On ją przemienia i On ją wznosi. I gdy całkowicie uwierzymy, łączymy się z naszą naturą doskonałą w Chrystusie, i wszyscy ludzie, których spotkaliśmy w swoim życiu, którzy istnieli w naszych wydarzeniach, my łączymy się z doskonałą naturą w nich, gdzie Chrystus Pan czyni w sposób doskonały. Nie czujemy już ciężaru przeszłości, ale radość przyszłości, która nas unosi, ponieważ jest to rzeczywista zmiana tamtych sytuacji. Chrystus je przemienił i tamtych już nie ma, bo Chrystus przeżył je w sposób doskonały.

Pobierz plik

PRZYWRACANIE OBRAZU POCZĄTKU - Murzasichle, grudzień 2018r.
Trwając w Chrystusie, przez Chrystusa w Bogu, trwamy nieustannie w chwale ostatecznej, tej doskonałej, aby się rozszerzała chwała Boga Ojca w nas, abyśmy się kształtowali wedle Tego, który nas stworzył. On nas stworzył na własny wzór i podobieństwo. Więc musimy żyć tak, abyśmy ponownie byli przywróceni do obrazu Jego, bo zostaliśmy stworzeni na Jego obraz, a w tej chwili z całej siły Chrystus nas przywrócił do tej chwały. A my wierząc w Chrystusa, że nas przywrócił, i w Boga, przywracamy w sobie obraz początku. Co to znaczy - przywracanie obrazu początku? To jest posadzenie po prawicy Ojca i przywrócenie dziedzictwa Bożego.

Pobierz plik

KSIĘGA HIOBA - PROROCTWO NA OSTATNI CZAS - Łódź 05.04.2019r.
„Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem” (Hi 42,5)
Księga Hioba objawiła się jako apokalipsa, a właściwie proroctwo na ostatni czas, aby uświadomić sobie, że ci którzy trwają w Chrystusie, dostąpią też widzenia Boga oczami swoimi i Bóg uzna ich sprawiedliwymi, i odrzuci wszelką nieprawość ich.


Pobierz plik

MÓJ MIŁY MÓJ, A JA MIŁEGO MEGO - ŚWIADOMOŚĆ MIŁOŚCI - Łódź, 16.03.2019r.
Pnp 2,16: Mój miły jest mój, a ja jestem jego, on stada swe pasie wśród lilii. Pełna świadomość miłości. Mój miły poznał mnie do samego końca. I ja miłego mego poznałam do samego końca. Jestem poznana przez Niego. Nie ma we mnie tajemnic przed Nim i przede mną. Bo On objawił mi moje tajemnice. „Poznam, jak zostałem poznany” - mówi św. Paweł. Poznałam tajemnice swoje, bo On objawił mi tajemnice. I mam udział w Jego tajemnicach. Jego tajemnice we mnie są doskonałością. Tajemnica została ukryta w miłości. I tylko ten, który pozna prawdziwą miłość Bożą, jest w stanie się wydobyć z ziemskiej miłości, a dopiero w ziemskiej naturze objawiać miłość tą, której nigdy nie znał, a jest ponad wszelką miłością

Pobierz plik

STAŁAM SIĘ W OCZACH JEGO JAKO TA, KTÓRA ZNALAZŁA POKÓJ - Łódź 16.02.2019r.
Pnp 8,10: Murem jestem ja, a piersi me są basztami, odkąd stałam się w oczach jego jako ta, która znalazła pokój. Ten werset jest niezmiernie ważny; on zmienia naszą perspektywę spojrzenia. Jest powiedziane: nie mam swojej tożsamości, On mi dał tożsamość swoją, stałam się doskonałością, ponieważ On jest doskonałością. I zobaczył we mnie doskonałość, a ja jestem Jego doskonałością.

Pobierz plik

WYPEŁNIĆ NAKAZ BOŻY - Łódź 18.12.2018r.
Idźcie, wy którzy zostaliście stworzeni na wzór i podobieństwo Boże, idźcie i Boga rozsławiajcie i nieście światłość. Bóg nakazuje nam, aby wznieść ciało do doskonałości, zaprowadzić do chwały Bożej. Abyśmy wzięli we władzę to ciało, bo to ciało jest zdolne do życia Bożego. Chrystus uczynił nas takimi samymi jak On jest przed odkupieniem, abyśmy my, kiedy wypełnimy to dzieło, stali się jak On po odkupieniu. Błogosławieni ci, którzy poznali że to dusza jest wyzwolona, a ciało potrzebuje tego wyzwolenia, że żyją chwałą Chrystusa.

Pobierz plik

ŻYJMY NATURĄ CZŁOWIEKA ŚWIATŁOŚCI - Łódź 21.07.2018r.
Chrystus odkupił nas, aby Jego światłość była naszą światłością, aby Jego życie było naszym życiem. Człowiek Światłości to jest nasza natura, nasza prawda już dzisiejsza. Nie trzymajmy się kurczowo i obsesyjnie natury cielesnej. Bądźmy Człowiekiem Światłości, przyznajmy się do tej natury. Żyjmy naturą Człowieka Światłości, a natura władzy cielesnej przestanie istnieć. Bo władza cielesna istnieje tylko z braku Ducha.

Pobierz plik

SYNOWIE BOŻY PRZYCHODZĄ PANOWAĆ NAD ZIEMIĄ - Łódź, 30.04.2016r.
Syn Boży to jest człowiek ponownie odnowiony, który się narodził w Duchu, ma Ducha Bożego i ponownie przywrócona została mu doskonałość Boża, aby jako człowiek stworzony na początku świata, poszedł i panował nad ziemią, i nad wszelkim stworzeniem. I wtedy jest w relacji z jęczącym stworzeniem, ale już nie z powodu grzechu, tylko z powodu Prawa Starożytnego.

Pobierz plik

UWIERZYĆ CHRYSTUSOWI - Łódź, 11.01.2019r.
Pnp 8,10: Murem jestem ja, a piersi me są basztami, odkąd stałam się w oczach Jego jako ta, która znalazła pokój.
Odkupienie przez Jezusa Chrystusa, które odbyło się przez ukrzyżowanie i przez całkowicie pokonanie przez posłuszeństwo, grzechu, spowodowało że grzech przestał istnieć w sercach ludzkich. Dostaliśmy Ducha ożywiającego Jezusa Chrystusa i Bóg Ojciec mógł łaskę do naszego serca przywrócić. Chrystus patrząc na nas widzi: Stałeś się w Moich oczach tym, który znalazł pokój. Ja jestem prawdomówny, patrzę na ciebie i widzę w tobie pokój. A ty ciągle żyjesz zamętem, niepokojem, lękiem, strachem, trudem, rozdarciem. Widzę w tobie pokój, bo sam jestem dawcą pokoju. Dlaczego nie chcesz uwierzyć, że jestem w tobie pokojem? Dlaczego nie chcesz uwierzyć, że dusza twoja jest czysta? Gdy uwierzysz Mi, że jestem pokojem twoim - łaska Moja zamieszka w tobie. Jeśli nie uwierzysz - udaremnisz łaskę Moją w sobie.


Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,860,172 unikalne wizyty