Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

ON TO Z POLECENIA OJCA UCZYNIŁ NAS WOLNYMI I WOLNYMI JESTEŚMY - Łódź, 08.07.2017r.
On to z polecenia Ojca uczynił nas wolnymi i wolnymi jesteśmy i nie możemy w żaden sposób negować tej wolności. Z całą mocą rozszerzajmy wolność Chrystusa, wolność, która od Niego pochodzi i wszem i wobec radujmy się tą wolnością, która pochodzi od samego Chrystusa, bo miasto zbudowane na górze nie może być zdobyte i nie może się ukryć.

Pobierz plik

ŚWIĘTYMI JESTEŚCIE BO JA JESTEM ŚWIĘTY - Łódź, 20.06.2017r.
Czyż nie jest to prawda, że Chrystus nas odkupił? Chrystus wszystkich ludzi odkupił, tylko jedni w to wierzą, a inni w to nie wierzą. Jaka to jest potężna wiara - uwierzyć Jezusowi Chrystusowi, że uwolnił nas od grzechów, że ich nie mamy. Ale nie mamy ich, kiedy On w nas jest. A kiedy wierzymy, to On w nas jest. Więc, gdy mamy cały czas Chrystusa, nie możemy mieć grzechów, ponieważ On nie jest grzeszny. Bóg nie ma w sobie grzechów, Bóg nie grzeszy. I dlatego św. Piotr mówi, Chrystus mówi: Świętymi jesteście, bo Ja jestem święty”.

Pobierz plik

OTO JA, POŚLIJ MNIE - Murzasichle, Grudzień 2016r
Iz 6, 8: I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»

Pobierz plik

SUMIENIE TO MY JESTEŚMY - Łódź, 27.05.2017r.
My jesteśmy sumieniem. Tam gdzie my jesteśmy - jest sumienie. I tam gdzie sumienie – my. A sumienie to my. I nie możemy traktować sumienia jako coś co w nas działa. Sumienie samo nie działa, ono bez nas nie żyje. Sumieniem jesteśmy my – nasze postępowanie. Więc musimy postępować zgodnie z Chrystusem Panem, który uwolnił nas od złego postępowania odziedziczonego po przodkach.

Pobierz plik

NIEZDOLNI DO ŻYCIA W BOGU Z ŻYWOTA MATKI - Łódź, 13.05.2017r.
Są trzebieńcy, którzy są wytrzebieni z żywota matki, są trzebieńcy, którzy są w wytrzebieni z żywota ojca, i przez ludzi. Trzebieńcy to są tacy, którzy nie potrafią się wznosić, ponieważ nie potrafią wierzyć, dlatego, że zostało im to zabrane, w sensie tym, że matka i ojciec obciążyli ich swoimi grzechami. Dzieciństwo czy dziecięctwo ich zostało zniszczone, złamane. Zostali wytrzebieni. Nie są zdolni do podjęcia wzrostu duchowego. Nie są zdolni do własnego życia w Bogu.

Pobierz plik

SUMIENIE - Łódź, 29.04.2017r.
Sumienie nasze należy do nas i do nas należy, aby dbać o sumienie.
Św. Jan Paweł II: Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest więc, aby nasze sumienia były prawe, aby ich osądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło - złem. Aby - wedle słów Apostoła - umiały "rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe"


Pobierz plik

PEWNOŚĆ ISTNIENIA BOGA - Dar bojaźni Bożej - Łódź, 01.04.2017r.
Czym jest dar Ducha Świętego – bojaźni Bożej? Nie jest on związany w ogóle z lękiem. On jest związany z pewnością. Dar bojaźni Bożej - pewność istnienia Boga. I ta pewność istnienia Boga daje nam udział: w Jego mądrości, w Jego rozumie, w Jego radzie, w Jego męstwie, w Jego umiejętności w Jego pobożności. Dlatego bojaźń Boża nie jest związana z lękiem. Bojaźń Boża to jest pewność obecności żywego Boga. Bojaźń Boża jest to obecność, jest to współistnienie.

Pobierz plik

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W BOGU - Łódź, 18.03.2017r.
Panie Boże, Ojcze mój, ja tą drogą idę tak prosto, sprawnie i pewnie. Nie rozglądam się, ale idę pewnie za Tobą, za Twoim celem, celem który mi ukazałeś. Idę tak pewnie dlatego, bo ja wiem, że Ty usunąłeś wszystkie przeszkody, które były na mojej drodze, wcześniej niż ja je zobaczyłam. Wyrównałeś pagórki i zasypałeś doły, abym szła równo - ja jestem pewna tego. Ponieważ ja nie muszę myśleć jak będę wchodzić na pagórek, jak ominę dół, jak ominę kamień, bo ja wiem, że Ty już go usunąłeś i ja jestem tego pewna.

Pobierz plik

DNA i epigeny - Łódź, 18.02.2017r.
J 1,1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
Bóg stworzył wszystko, więc Słowo jest przyczyną istnienia, a jednocześnie w Słowie jest zapisany kształt wszystkiego. Spójrzmy na inną rzecz: w DNA jest zapisany kształt wszystkiego. Więc Słowo w Duchu Bożym, w światłości Bożej, w samym Bogu jest Słowem, które jest mocą istnienia. Im bardziej zbliża się do tych planów ziemskich, staje się także Słowem, jest Słowem, tylko przyjmującym coraz bardziej konkretną formę.


Pobierz plik

SKAZANIE NA BOGA - Łódź, 04.02.2017r.
Człowiek ma w sobie zalążek natury duchowego istnienia. Tylko musi pozwolić się tej naturze, temu zalążkowi się wydostać. Nie jest w stanie tego zalążka sam wydobyć, sam ukierunkować, powiedzieć dokąd ma zmierzać. Może zrobić tylko jedną rzecz, może tylko przestać przeszkadzać. Ale on nie wie jak przestać przeszkadzać. MOŻE TYLKO SIĘ SKAZAĆ NA BOGA. Skazać się na Boga oznacza: pozbyć się swojej wolnej woli, pozwolić, aby: Bóg myślał naszymi myślami, kochał naszym sercem i pragnął naszą duszą.

Pobierz plik

CAŁOŚĆ CZŁOWIEKA - Łódź, 10.01.2017r.
Jak różnie toczy się świadomość w jednym człowieku, w zależności od tego - czy kieruje się rozumem, czy kieruje się uczuciem. Jest jeden człowiek podzielony na dwie części. Oni dwoje są jednym - jedną naturą - całością, językiem duszy i świadomością rajską. Mówi Jezus Chrystus: jesteście jednym, a cóż uczynicie , gdy staniecie się dwojgiem, ile zniesiecie?

Pobierz plik

"BYŁ UMARŁY, A ZNÓW OŻYŁ; ZAGINĄŁ, A ODNALAZŁ SIĘ" Łk 15,24 - Łódź 07.01.2017r
Chrystus po to przyszedł, aby ten, który zaginął odnalazł się, a ten który umarł żeby ożył. Gdy powraca syn marnotrawny do ojca - to jest to nasza żeńska natura, która zaginęła a odnalazła się, umarła a ożyła. Zaginęła a odnalazła się, umarła a ożyła - oznacza rajską świadomość. Rajska świadomość powraca do domu ojca. A ojciec raduje się, że powraca i daje synowi królestwo. A fałszywa świadomość, która nie chce znać natury podświadomej, chce ją utrzymywać w śmierci, w zagubieniu, nie chce żeby ożyła, żeby się odnalazła.

Pobierz plik

UDZIAŁ W CHRYSTUSIE - Łódź 23.12.2016r
J 13,6: Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» 7 Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». 8 Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». 9 Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». 10 Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty.

Pobierz plik

TAJEMNICA DZIEDZICTWA - Łódź 17.12.2016r
Rz 8, 17: Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga.
W tej chwili już wiem, co mam uczynić. Moją drogą jest pragnienie, a kijem tęsknota. One są wsparciem, abym doszedł do Ciebie i żebym mógł być wdzięczny Tobie. Aby pełnia Twoja, którą jesteś, doszła do mnie i żeby pełnia ze mnie wypłynęła, bo tylko wtedy poznaję żem dziedzic.


Pobierz plik

STUDNIA PRAGNIEŃ - Łeba 09.2016
Każdy ma w sobie to pragnienie prawdziwe i wiarę, aby móc pić z Chrystusa - Kto pragnie i wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije ze Mnie, a wypłyną z jego wnętrza zdroje wód żywych. Każdy ma w sobie to pragnienie, tylko musi uwolnić się od pragnień złudnych i usłyszeć to jedno pragnienie. A to jedno pragnienie jest to pragnienie miłości tak ogromnej, tak przenikającej i tylko mogącej być zrealizowaną w Chrystusie.

Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.06
1,791,172 unikalne wizyty