Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI - Szrenica 2016
Wola Boga, którą nam daje, jest przepełniona po brzegi, w pełni cała wypełniona troską o nas. Jest wypełniona troską, więc gdy przyjmujemy wolę Bożą, przyjmujemy w pełni troskę, całkowicie zaprzeczając swojej naturze tej ziemskiej. Czyli całkowicie poddajemy się Jego trosce i pozwalamy się Bogu troszczyć o nas. Kusiciel wtedy odstępuje, bo nie ma dla niego miejsca.

Pobierz plik

NASZA PRAWDZIWA ŚWIADOMOŚĆ - Łódź, 26.11.2016r.
Gdzie jest dzisiejsza, ówczesna świadomość Ewy? Ta świadomość, która poznawała tajemnice Boga, tajemnice świata, była zdolna panować nad ziemią i nad całym stworzeniem, nad wszelkimi stworzeniami, gdzie ona dzisiaj jest? Gdzie jest to miejsce? To miejsce jest w dalszym ciągu: W miejscu, gdzie jest w tej chwili troska. W miejscu, gdzie w tej chwili jest kuszenie. W miejscu, gdzie w tej chwili jest natura behawioralna. W miejscu, gdzie są najciemniejsze ostępy podświadomości.

Pobierz plik

OTO JA SŁUŻEBNICA PAŃSKA ... - Łódź, 12.11.2016r.
Każda dusza na dnie będąca, musi wypowiedzieć swoje Fiat: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twojego. Oto ja służebnica Pańska - czyli dusza, która jest na samym dnie, która mówi: przyjmuję Ducha Świętego. To jest nasze fiat, i to jest nasz Magnificat: Wielkie rzeczy uczynił mi mój Pan. Dusza moja wielbi Pana i duch mój raduje się w Bogu, Panu moim - bo stałam się brzemienna i mogę rodzić dobro, owoce Ducha Świętego. Do tego zostałam poczęta, stworzona.To jest właśnie tajemnica tej głębi, gdzie dusza w pełni porzuca prawo grzechu i zaczyna żyć prawem Nieba.

Pobierz plik

PRAWDZIWE BOŻE DUCHOWE MAŁŻEŃSTWO - Łódź, 05.11.2016r.
Rdz 1,27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. A małżeństwo prawdziwe w Bogu jest nieskalane jest doskonale czyste jest jednością dwóch dusz - duszy, która jest naturą Nowego Adama i duszy, która jest naturą Nowej Ewy, które jednoczą się w naturę jednego człowieka, całego człowieka.

Pobierz plik

JEDNOŚĆ DWÓCH DUSZ - Łódź, 25.10.2016r.
Na początku Bóg stworzył człowieka jako męża i żonę, tą jedność prawdziwą. Któż by chciał to rozerwać? Któż by chciał pozbyć się Miłości? Któż by chciał pozbyć się tej jedności dusz tak wspaniałej, tak doskonałej, tego razem oglądania chwały Bożej, tego razem wznoszenia i wzrastania? Któż by chciał się tego pozbyć? Któż?

Pobierz plik

PRAWDZIWY CZŁOWIEK TO PRAWO MIŁOŚCI - Łódź, 20-25.08.2016r.
Bo człowiek prawdziwy to Prawo Miłości:
Miłuj Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem i bliźniego swego jak siebie samego
To jest cały człowiek, to jest człowiek Syn Boży i człowiek światłości, to jest jedno Prawo wypełnione.


Pobierz plik

TAJEMNICA MIŁOŚCI - Łódź, 12.08.2016r.
1 List do Koryntian, rozdział 13: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

Pobierz plik

TAJEMNICA TROSKI - Łódź, 29.07.2016r.
Troska jest to oddanie serca, to jest najdoskonalsza relacja. I ta doskonała relacja – troska o Św. Marię Matkę Bożą jest to zabranie Jej do swojego serca. A Ona w sercu naszym dokonuje cudu przemienienia i obdarowania nas tajemnicą człowieka światłości, bo w naszym sercu staje się Nową Ewą. I wtedy my stajemy się człowiekiem światłości.

Pobierz plik

OTO MATKA TWOJA - Łódź, 15.07.2016r
J 19, 25-27: Testament z krzyża A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Pobierz plik

W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA ŚWIATŁOŚCI - Łódź 09.07.2016
… poczuciem ich tożsamości, poczuciem ich bezpieczeństwa jest Święta Maria Matka Boża. Ona to jest ich tożsamością. A jednocześnie oni stają się światłem, Światłością, którą mają się stać. Stają się człowiekiem Światłości, który oświetla świat cały. A stają się nim ponieważ w nich działa Święta Maria Matka Boża, w nich działa Chrystus Pan, w nich działa Duch Święty, w nich działa Bóg Ojciec. Oddają się Jemu i stają się prostym strumieniem Światłości płynącym prosto do jęczącego stworzenia, czyli do ich natury, za którą są odpowiedzialni …

Pobierz plik

PRAWDZIWA ŚWIATŁOŚĆ OŚWIETLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA, GDY NA ŚWIAT PRZYCHODZI - Łódź, 17.06.2016r
J 1,9: Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Ew. Tomasza 24: Rzekli Mu uczniowie Jego: „Poucz nas o miejscu, w którym ty jesteś, ponieważ trzeba nam, abyśmy go szukali". Rzekł im: „Kto ma uszy, niech słucha. Istnieje światłość w człowieku światłości i on oświetla cały świat. Gdy nie oświetla, jest ciemność".


Pobierz plik

WEWNĘTRZNY CZŁOWIEK UKRYTY - Łódź, 03.06.2016r
Wewnętrzny człowiek ukryty to jest właśnie jęczące stworzenie zdolne do pojmowania, zdolne do odczuwania, zdolne do życia. To jest ta nasza natura wewnętrzna, która przemienia naszą cielesność. Nie ma możliwości dotknąć tego miejsca i w żaden sposób go poznać, ponieważ jak to Jezus Chrystus mówi w Ewangelii: Ani krew ani ciało nie dało wam tego poznania, tylko Mój Ojciec w niebie. To Bóg dotyka tego miejsca.

Pobierz plik

UKRYTY CZŁOWIEK - Łódź, 28.05.2016r.
Bóg związał wszelkie istnienie, całą ziemię i wszelkie istnienie ziemskie związał swoją nadrzędną władzą z człowiekiem. Uczynił go odpowiedzialnym za ziemię i za wszelkie stworzenie.
Bądź opanowany, łagodny, wierny, dobry, uprzejmy, cierpliwy, nieś pokój, radość i miłość. Bądź doskonały, bądź radosny, bądź wierny. I wznoś wszystko ku doskonałości ostatecznej, ku Bogu samemu - ku niewinności. Bo uczyniłem cię niewinnym, usprawiedliwiłem. Więc gdy usprawiedliwiłem - uczyniłem cię niewinnym, i żyj jak niewinny, bo usprawiedliwiłem ciebie. Jeśli nie chcesz żyć jak niewinny, to nie wierzysz, że ciebie usprawiedliwiłem, ale kiedy wierzysz, że cię usprawiedliwiłem - żyj jak niewinny. Jesteś niewinny, bo ciebie usprawiedliwiłem.


Pobierz plik

CAŁA PRAWDA O CZŁOWIEKU - Łódź, 20.05.2016r.
Jeśli Chrystus mnie wykupił, a ja należę do Niego, to dlaczego jeszcze nie należę do Niego w całości? Dlaczego w całości jeszcze nie należę? Dlaczego nie czynię to, do czego mnie w tej chwili powołał i przystosował? Z jęczącym stworzeniem będę zawsze zjednoczony. Ale nie chcę przez grzech, tylko chcę przez Chrystusa. Chcę, aby w jęczącym stworzeniu odbiła się doskonałość Chrystusa. Tak jak we mnie się ona odbija i istnieje, tak chcę, aby ona w nim istniała. Tak jak we mnie zaistniała, tak żeby się we mnie nie zatrzymała, ale żeby w nim w pełni zaistniała. Żebym nie ograniczył jej w żaden sposób. Żebym w pełni pozwolił Chrystusowi czuć się u siebie, i czuć, że jestem królestwem Jego.

Pobierz plik

O TYM KIM JESTEŚMY - Łódź, 14.05.2016r.
Kim jest człowiek wewnętrzny? Człowiek wewnętrzny - to sam Chrystus, który nas nabył.
Św. Paweł mówi: A chodziłem po tym świecie okazywać, że każdy ma człowieka wewnętrznego zdolnego do dobra, że jest doskonały w Chrystusie, że ma człowieka wewnętrznego doskonałego w Chrystusie, którego Chrystus nabył i jest zdolny do dobra.
Jęczące stworzenie - ono jest naszą prawdą o tym kim jesteśmy. A kim jest jęczące stworzenie? Jest naturą której obiecano, przez synów Bożych, oglądać chwałę Bożą.


Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,791,131 unikalne wizyty