Analiza psychologiczna dotycząca kanonu 2 Synodu w Kartaginie z 418 r.


Pismo Święte objawia, że Jezus Chrystus odkupił świat i uwolnił wszystkich ludzi od grzechu pierworodnego.

Św. Jan Damasceński, doktor Kościoła mówi o tym w ten sposób:

„Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami”.
( J. Damasceński „Wykład wiary prawdziwej”)

W 418 roku, na synodzie w Kartaginie wprowadzono zapis, nakazujący wierzyć pod karą ekskomuniki, że dzieci rodzą się z grzechem pierworodnym, który zostaje usunięty przez chrzest w Kościele. Efekty tego zapisu trwają do dnia dzisiejszego i determinują wiarę chrześcijan.
Zapis jest tak sformułowany, że poddaje w wątpliwość fakt Odkupienia przez Chrystusa i zmusza do dokonania niepotrzebnego wyboru, przed którym człowiek w ogóle nie powinien być stawiany.
Nie powinien, ponieważ od momentu Odkupienia, każdy z nas rodzi się w światłości.
„Była światłość prawdziwa, która oświetla każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J1,9)
„Ja jestem światłością świata”(J8,12)
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt28,20)
Chrystus przywrócił nas do więzi z Bogiem, do życia w światłości i najlepsze, co możemy zrobić, to pozostać w niej, pozostać w tym, co już otrzymaliśmy.
Przedstawiona analiza psychologiczna, w sposób szczegółowy i wszechstronny, ukazuje w jaki sposób kartagiński zapis synodalny, przez zawarte w nim manipulacje, wprowadził zakłócenia w tej więzi i jakie zagrożenia w rezultacie spowodował i powoduje.
Ukazuje również bezpieczne wyjście, gdy człowiek zostaje poruszony, czy zaniepokojony opisanymi faktami.
Najważniejsze, to pozostać w wyborze Chrystusa i umacniać się Nim.
„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?” (Rz8,35)

Pełen tekst analizy psychologicznej dotyczącej kanonu 2 Synodu w Kartaginie z 418 r. dostępny jest w załączonym pliku:


Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.03
1,749,345 unikalne wizyty