Nawigacja

CAŁOŚĆ CZŁOWIEKA - Łódź, 10.01.2017r.

Jak różnie toczy się świadomość w jednym człowieku,
w zależności od tego - czy kieruje się rozumem,
czy kieruje się uczuciem.

Jest jeden człowiek podzielony na dwie części.

Oni dwoje są jednym - jedną naturą - całością,
językiem duszy i świadomością rajską.

Mówi Jezus Chrystus: jesteście jednym,
a cóż uczynicie , gdy staniecie się dwojgiem,
ile zniesiecie?Pobierz plik

CAŁOŚĆ CZŁOWIEKA

Nasze spotkanie coraz głębiej odnajduje całego człowieka, zdąża do całości człowieka, do odnalezienia całego sensu, całego istnienia człowieka światłości.
I proszę zauważyć kilka miesięcy temu mówiliśmy o człowieku światłości, a w tej chwili nie kierując się samymi własnymi siłami, ale posłuszeństwem Duchowi Św., i Bogu Ojcu, i Chrystusowi, kierujemy się prosto do miejsc, które właśnie On nam ukazuje.
On dla nas przygotował, i nie tylko dla nas.
Ale jak to jest powiedziane Liście św. Pawła do Rzymian rozdział 8: synowie Boży nie są dla samych siebie, synowie Boży są dla jęczącego stworzenia. A Bóg posłał synów Bożych do jęczącego stworzenia, które jęczy aż po dzisiaj w bólach rodzenia. A poddane zostało w znikomość nie z własnej woli, ale z woli Najwyższego, aby Miłosierdzie Boże się na nich objawiło.
Czyli synowie Boży są nosicielami miłosierdzia, troski, miłości. Oni są tymi, którzy zostali posłani do jęczącego stworzenia, aby jęczące stworzenie żyło, aby odnalazło całkowity sens istnienia.
I tutaj w dzisiejszym spotkaniu chciałbym ukazać bardzo ciekawą, a jednocześnie głęboką tajemnicę, którą Duch Święty nam objawia - syna marnotrawnego, a właściwie dwóch synów.
Proszę zauważyć Ewangelia wg św. Łukasza rozdział 15 - ona jest o owcy, o drachmie i o synu marnotrawnym. Te Ewangelie, zostały podzielone na trzy Ewangelie przez późniejszych, że tak mogę powiedzieć, tłumaczy, bo Jezus Chrystus tą Ewangelie ukazuje jako całość. Ten podział już jest przez kościół.
I syn marnotrawny, który tam jest ukazany, nie wiem czy Jezus Chrystus, tą Ewangelię widział jako syna marnotrawnego? - o dwóch synach po prostu, jeden syn i drugi syn. Syn marnotrawny jest bardzo mocno nacechowany. Czyli to, że jest to syn marnotrawny powoduje to, że on jest już napiętnowany i nacechowany. My na niego patrzymy już jako na człowieka, który już jest zły i niedobry - marnotrawny, który po prostu wszystko niszczy, psuje.
Natomiast syn dobry to jest ten, który jest pozytywny, dobry i już jest ustalona z góry jego natura. I mamy widzieć właśnie to w taki sposób - że syn marnotrawny to jest ten, który jest niedobry i mamy w żaden sposób nie naśladować jego podstawy.
Natomiast syn dobry - starszy syn, to mamy naśladować właśnie jego podstawę.
A jaka podstawa jest syna marnotrawnego?
A jaka postawa jest syna starszego?

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,564,413 unikalne wizyty