Nawigacja

CIAŁO NASZE MA SIĘ STAĆ PRZYBYTKIEM BOGA - Łódź, 22.07.2017r.


Synowie Boży przyszli, aby przybytek ziemski – ciało, któremu zostało obiecane miłosierdzie i oglądanie chwały Bożej, aby stało się przybytkiem Boga Żywego.

To co na dole - czyli ciało człowieka, ciało jęczącego stworzenia przeznaczone jest do tego, aby stało się przybytkiem Boga, i żeby to co śmiertelne zostało wchłonięte przez życie i żyło.


Pobierz plik

CIAŁO NASZE MA SIĘ STAĆ PRZYBYTKIEM BOGA

Dzisiejsze spotkanie, jak zawsze mówiące o Chrystusie. Nigdy te spotkania inaczej nie wyglądają. Chociaż są tacy, którzy by powiedzieli, że wcale to nie jest o Chrystusie, bo Chrystus jest groźny i niebezpieczny. A tutaj jest wszystko blisko, radośnie i ku Chrystusowi. Chrystus jest radosny, Chrystus jest prawdziwy.
Św. Paweł mówi przecież w Liście do Galatów rozdział 2: Jeśli ktoś mi poczytuje grzech z tego powodu, że uświęcam się w Chrystusie, to trzeba by było uznać Chrystusa jako sprawcę grzechu, a to jest niemożliwe, bo Jezus Chrystus nie jest sprawcą grzechu.
I wytłumaczę te słowa w taki sposób: św. Paweł właściwie chce powiedzieć: Żydzi uświęcają się przez to, co robią, to co myślą, przez posty, uczynki, przez inne rzeczy, przez prawo się uświęcają. Ale prawo nie jest dane do uświęcenia.
Do uświęcenia dany jest sam żywy Duch Chrystusa, On uświęca, On przemienia, On sam bez niczyjej pomocy, grzech człowieka całkowicie pokonał. On mocą swoją to uczynił.
Więc tutaj Duch Boży i św. Paweł, przedstawia tą sytuację, że żaden człowiek mocą Prawa się nie wyzwala i żadne umiejętności człowieka, które wynikają z jego rozumu, z jego umiejętności wynikającej ze zrozumienia przyczyn i skutkowości - nie zbawiają go.
Ponieważ nie zbawia go to, że rozumie w jaki sposób to się dzieje. Jeśli ktoś rozumie, że w elektrowni się prąd wytwarza, gdy wiruje np. prądnica, i przecina pole magnetyczne i w przewodniku się indukuje prąd elektryczny, to nie znaczy, że będzie miał w domu wiatr i prąd. Będzie miał, jeśli zapłaci za niego i jeśli pociągną przewód. A to, że wie, jak to się robi, nie znaczy, że już to ma.
I wiele ludzi uważa, że jeśli wie jak Chrystus działa, jak to się dzieje, to że już to mają. Kompletnie nie!
Bo Jezus Chrystus nie mówi, żeby zrozumieli jak to się dzieje i wtedy nie będą mieli grzechów. Chrystus powiedział w ten sposób: mój Duch jedynie uwalnia was od grzechów, mój Duch, a nie - jeśli macie wiedzę, że Ja przyszedłem na ziemię, że Ja byłem.
Kościół mówi w ten sposób: no po co jest Ewangelia? - Ewangelia jest po to, żebyście nie zapomnieli, że Chrystus był, że On był i że uczynił to, co uczynił. Ale Ewangelia nie jest po to, aby tylko pamiętać. Ewangelia mówi o żywym Duchu Chrystusa, że żywy Duch Chrystusa - On jedyny mieszkający w nas, uwalnia nas od grzechu. Dlaczego?
I powiem tutaj dosyć jasno i prosto: człowiek, jako jęczące stworzenie został stworzony przez Boga, jeszcze przed stworzeniem człowieka, wszelkie stworzenie będąc na ziemi, podlegało władzy szatana, jako porządkowi. I Bóg w szóstym dniu stworzył Człowieka, i nakazał mu: idź do tego stworzenia i na ziemię, i panuj nad nim; i weź w posiadanie całą ziemię, i panuj nad stworzeniami morskimi, lądowymi i powietrznymi. Wiąże ciebie ze stworzeniem władzą, którą masz nad nim. Daję ci tą władzą, abyś tą władzą panował nad nim, a jednocześnie duszę, którą jesteś, abyś im dał, aby mieli duszę. Bo są bez duszy, ale przez to, że łączę ciebie przez prawo, które nakazuję tobie i posyłam ciebie - otrzymują duszę.
Gdy Człowiek upada; a na początku, gdy nie upada, wszelkie stworzenie przez prawo adamowe otrzymuje - wszelkie stworzenie czyli człowiek można powiedzieć, ten do którego Bóg posłał Człowieka i dzisiaj jest z nim związany, jako ludzka natura czyli ten szczyt; dzisiaj człowiek jest określony jako ssak naczelny, panujący nad szczytem ewolucji - w ten sposób człowiek otrzymuje duszę, duszę Adama.
Ale Adam upada i dusza Adama jest zwodząca stworzenie. Zamiast wydobywać Adam stworzenie spod władzy szatana, jeszcze pogłębia szatana działanie na niebiosach. Bo Adam był na niebiosach, stworzony przez Boga, i w ten sposób szatan dostał się na niebiosa.
I o tym mówi przecież Apokalipsa św. Jana rozdział 12: i szatan został strącony z niebios i nawet się nie spojrzał, a już stał się na ziemi i nie wiedział jak to się stało, że był na niebiosach z powodu Adama, i nagle został strącony przez Chrystusa na sam dół. Nie wiedział, kiedy to się stało. To tak się stało- jak błyskawica nastąpiło.
I co się w tym momencie stało, co się dzieje, kiedy Jezus Chrystus odkupił człowieka? Człowiek nie ma duszy Adama, ma natomiast duszę Chrystusa.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,569,618 unikalne wizyty