Nawigacja

WOLNOŚĆ JEST DAREM BOGA DLA NAS - Łódź 01.08.2017r.


„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga5,1)

Wiara jest to wolność.
Dlatego cieszmy się z wolności i dążmy do wolności,
ponieważ wolność jest darem dla człowieka.

Wolność jest darem Chrystusowym dla nas, darem Boga dla nas,
abyśmy się cieszyli wolnością, i żeby się w niewolę nie pchać ponownie.

Bo wolność już jest dzisiaj.

Nie starajmy się jej szukać gdzie indziej,
bo ona już jest w nas,
ponieważ jesteśmy Odkupieni.Pobierz plik

WOLNOŚĆ JEST DAREM BOGA DLA NAS

Nasze spotkanie coraz głębiej ukazuje, odnajduje prawdziwą tożsamość człowieka. Prawdziwa tożsamość człowieka wynika z Duszy Chrystusa - jeśli człowiek przyjmie Chrystusa. Ponieważ tożsamość cielesna nasza, wynika z grzechu.
Dla wielu ludzi na tym świecie jest to całkowicie obce, czym jest tożsamość fizyczna i czym duchowa. Dla bardzo wielu ludzi w tym świecie duchowa cielesność, to jest to, co jest poza ciałem. Fizyczna to jest to, co jest z ciała.
Ale wiemy o tym, że diabeł też jest duchem. I to nie znaczy, że jeśli już mamy tożsamość poza fizyczną, mamy już duchową. Ponieważ diabeł też jest duchem i on już mąci, i we własny sposób wszystko robi, aby człowiek myślał że ma, a nie miał, myślał że został obdarowany, a został okradziony. Myślał, że dostał, a utracił. Myślał, że coś ma, a nic nie ma. To jest przebiegłość szatana, aby dać nie dając.
Dlatego nasza tożsamość, tak naprawdę prawdziwa duchowa tożsamość, jest tożsamością wynikającą z Chrystusa, nie ma innej. Św. Paweł bardzo wyraźnie przedstawił w ten sposób, że jeśli ktoś poczytuje św. Pawłowi grzech za to, że on się uświęca w Chrystusie, to trzeba by było uznać Jezusa Chrystusa za sprawcę grzechu, a to nie jest możliwe.
To o czym rozmawiamy, może być troszeczkę dziwne, ponieważ możemy słuchać obcego języka i coś zostało powiedziane, ale nie wiadomo dokładnie, o czym zostało powiedziane. Powiem to może w sposób jaśniejszy.
Ci, którzy szukają grzechu po Odkupieniu, uważając że szukając grzechu się oczyszczają, bluźnią przeciwko Chrystusowi. Powiedziałem: Ci, którzy szukają grzechu, po Odkupieniu, Odkupienie nastąpiło już 2000 lat temu - i ci, którzy wierzą w Chrystusa i Chrystus ich namawia do tego, aby oczyszczali się z grzechów tych, których On już im nie poczytuje, bo zostały one usunięte, i wszyscy Ci którzy szukają tych grzechów - bluźnią przeciwko Chrystusowi i idą drogą bluźniącą. Proszę zauważyć, powiem tutaj 2 List św. Piotra rozdział 2:
1 Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
I będą mówić, że muszą poszukiwać grzechów, mimo że już grzechów nie mają, bo to tak Chrystus chce, aby szukać Chrystusa, żeby pomagać Chrystusowi odkupić, bo Chrystus tego nie uczynił.
A to jest nieprawda. Przecież Chrystus sam nie będzie mówił w taki sposób - Odkupiłem wam grzechy, ale wy ich szukajcie, abym odkupił was lepiej; Chrystus sam by mówił, że nie odkupił. Ale przecież odkupił!
I dlatego chcę jasno powiedzieć tą sytuację, że prawdziwi chrześcijanie np. św. Paweł w 1Liście do Koryntian rozdział 11, mówi bardzo wyraźnie takie słowa: A jeśli idziecie do Eucharystii, to pamiętajcie, poczekajcie na wszystkich innych i wszyscy razem idźcie. Bo jeśli będziecie się pierwsi pchać, to cóż z tamtymi, którzy spóźniają się.
W dzisiejszym świecie występuje taka sytuacja - na Eucharystię trzeba zasłużyć. I trzeba być człowiekiem, który zasłużył właśnie przez to, że znalazł grzechy i sam sobie je mógł odnaleźć, a Chrystus mu je odpuścił. Ale Chrystus to już zrobił przecież.
- To mamy w ogóle do spowiedzi nie chodzić? - pytanie uczestnika wykładu.
Rozumiem to pytanie, to jest za proste pytanie. Powiem List św. Pawła do Galatów rozdział 5: Jeśli nie wierzymy w Chrystusa i żyjemy wedle Prawa, to nie chodząc do spowiedzi - to kara na nas spadnie. A jeśli wierzymy w Chrystusa i chodzimy do spowiedzi - to kara na nas spadnie.
Więc jednym słowem inaczej można by było powiedzieć w taki sposób że: Ci, którzy żyją zgodnie z Prawem, nie Prawem Chrystusowym, Prawem tego świata, to Chrystus na nic im się nie przyda, na nic. To są słowa św. Pawła W Liście do Galatów rozdz. 5:
4 Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski.
Ci, którzy żyją wolnością, którą Chrystus im dał - są wolnymi. Ale Ci, którzy nie chcą żyć wolnością, tylko szukają grzechów tam, gdzie zostało im już to odpuszczone, wrócili do Prawa, czyli odpadli od łaski.
Ale gdy odpadli od łaski, muszą żyć zgodnie z Prawem, bo jeśli nie będą żyli zgodnie z Prawem, to są we właściwy sposób przez Prawo ganieni i udręczeni, i nikt nie może powiedzieć, że źle się im dzieje, ponieważ sami weszli w to Prawo, aby prawo właśnie ich łajało.
Ale Ci, którzy przez wiarę się usprawiedliwiają, przez wiarę zostali usprawiedliwieni, nie odpadli od łaski, bo trwają w łasce wolności. I powiem tutaj, co to oznacza łaska wolności.
Jezus Chrystus powiedział do Żydów - Jesteście niewolnikami. A oni mówią: Jak to niewolnikami? Jesteśmy wolni, bo Abraham już nas wyzwolił. - Jesteście niewolnikami grzechu. Ale oni mówią: Wcale nie.
Ale Jezus Chrystus właśnie przychodzi, aby ich uwolnić z grzechu i poprowadzić do wolności. Więc Chrystus mówi: Szukajcie wolności, trwajcie w wolności, bo wolność dla was jest sensem i celem. A wolność Ja przynoszę.
Czyli inaczej można by było powiedzieć, że Chrystus przedstawia tą sytuację w taki sposób, w Liście św. Pawła do Galatów rozdz.5:Ci, którzy po Odkupieniu szukają grzechu, aby z grzechu się uwolnić - nie uwierzyli w Chrystusa, nie uwierzyli, że mają Jego Duszę i nie uwierzyli, że mają Jego Ducha ożywiającego. I żyją w dalszym ciągu Prawem, któremu muszą się oddać. Jeśli się nie oddadzą, to Prawo ma rację, że ich łaja, że ich poddaje w pręgierz i nakazuje im posłuszeństwo, ponieważ poddali się sami Prawu, aby Prawo ich dręczyło.
Ale jest napisane (J 5,24): I ci, którzy poddali się Prawu, idą pod sąd ostateczny i sąd ostateczny będzie ich rozpatrywał. Ale Ci, którzy uwierzyli w Chrystusa nie idą pod sąd. Idą prosto ze śmierci do życia.
Nie idą pod sąd, ponieważ nie kierują się Prawem, które mówi o sądzie. Ale kierują się już łaską, bo łaska ich już oswobodziła.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,564,450 unikalne wizyty