Nawigacja

ZRODZENI Z DUCHA - Łódź, 28.07.2017r.


J 3, 5-6: Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.

Uwierzyłem,
i jestem pewny i przekonany,
że Chrystus swoją drogocenną Krwią mnie oczyścił.

I nie ma już starego człowieka - jestem nowy.
Zrywam z przeszłością,
odcinam linę świata starego,
nie mam powrotu,
burzę most, spalony most, nie ma już nic.

Nie mam powrotu - jestem już po stronie światłości.
Nie mam powrotu - i nie wołam: kto mi rzuci linę?
Tylko cieszę się nowym życiem.
Nie ma już starego człowieka.
Jestem już po stronie chwały, łaski.
Ale nie dlatego, że jestem dobry,
tylko dlatego, że do chwały i łaski pociągnął mnie Ten,
który drogocenną Krwią mnie odkupił.Pobierz plik

ZRODZENI Z DUCHA

Rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie, spotkanie bardzo istotne i ważne, ponieważ rozmawiamy o Chrystusie. Ale o Chrystusie, że nie możemy w żaden sposób zastąpić Chrystusa przez rozum, przez rozumienie, przez umiejętność, przez pojmowanie, przez to co zrobił. Nie. To musi być Duch Chrystusa.
To tak jakby ludzie siedząc na ziemi, myśląc sobie w domu jak prąd powstaje, wtedy by im telewizor grał. Ale telewizor gra im nawet wtedy, kiedy oni nie wiedzą jak ten prąd powstaje.
Więc to, że oni wiedzą jak Bóg zbawił człowieka, wcale nie pozwala, żeby Duch Boży w nich istniał. Ale gdy Duch Boży w nich jest, to wtedy mają Jego moc, mają Jego prawdę, mają Jego odkupienie, mają Jego zbawienie.
To, że oni wiedzą, że Chrystus był, i wiedzą jak to się stało, ale nie mają Ducha - nic się nie stanie. To tak jak człowiek, który wie jak silnik pracuje, jak suw pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, nie oznacza, że ten silnik będzie pracował. Jeśli nie naleje do niego paliwa, to niestety on nie będzie pracował, bo te suwy, mimo, że oni wiedzą jak one pracują, kiedy jest wdech, wydech, ssanie i wydychanie, to nie znaczy, że ten silnik zaskoczy i będzie właściwie pracował.
I człowiek wie, że istnieje Chrystus, że odkupił świat, że tak zrobił, że z mocy Ojca to uczynił. Ale kiedy Ducha Bożego nie przyjmuje, nic z tego nie ma.
Jak to powiedział św. Paweł:
nie można zastąpić Chrystusa w żaden sposób.
Przeczytam tutaj List św. Pawła do Galatów rozdz.5, który mówi o tych sprawach, o których rozmawialiśmy z poznania duchowego. A po kilku tygodniach Duch Święty nam objawia werset, który niezmiernie prosto mówi nam o tych wszystkich sprawach. Proszę zauważyć:
1 Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Ga5.
Co to oznacza? -Oznacza to taką sytuację: nie przez Prawo zostaliście uwolnieni, chce św. Paweł powiedzieć, żadne Prawo was nie uwolniło, ale uwolnił was sam żywy Duch Chrystusa. On to jest duszą waszą nową, właściwą, niepokalaną. Więc jeśli On jest waszą duszą żywą, niepokalaną, czystą, nową, to jakżeż On może mieć grzechy? Więc poszukujecie w Nim grzechów, a nie w sobie, w Nim, Jemu to poczytujecie grzech.
O tym mówi św. Paweł w Liście do Galatów rozdz.2: a jeśli to, że poszukuję uświęcenia przez wiarę w Chrystusie, nie przez Prawo, ale przez wiarę duchem swoim poszukuję uświęcenia w Chrystusie, poczytuje mi się to za grzech, to trzeba by było uznać samego Chrystusa za sprawcę grzechu, a jest to niemożliwe. On nie grzeszy. On jest doskonały. Mam Jego duszę i wiem o tym, że jestem czysty z powodu Jego tylko.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,564,468 unikalne wizyty