Nawigacja

ODKUPIENIE - Łódź, 19.08.2017r.


Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Ga 5,1

Odkupienie już nastąpiło.

Odkupienie zostało dane od Ojca za darmo w akcie miłosierdzia.

Prostota Odkupienia jest taka, że Jezus Chrystus nas odkupił, i w żaden sposób my się do tego nie dołożyliśmy.


Pobierz plik

ODKUPIENIE

Nasze spotkanie, jest spotkaniem ukazującym prawdziwą naturę Chrystusa i prawdziwą naturę dusz żyjących w Chrystusie.
Ludzie żyjący naprawdę w Chrystusie, nie są to ludzie którzy nieustannie pozbawiają się grzechów, nieustannie okupują, że tak mogę powiedzieć Watykan i Kościoły, oczekując na odpusty zupełne, aby zostać zbawionym, ponieważ dlaczego?
Dlatego że św. Paweł, św. Jan piszą w taki sposób - że ci którzy są grzesznymi i poszukują w tym świecie grzechów po Odkupieniu nie znają Chrystusa i nigdy Go nie znali. Mówią, że z powodu Chrystusa właśnie grzechów swoich szukają, i z powodu Chrystusa się grzechów swoich wyrzekają - jest to kompletnie nieprawda.
Ponieważ jest to w 2 Liście św. Piotra rozdz. 2 o tym - że będą fałszywi nauczyciele którzy wprowadzą herezje, że Chrystus ich nie odkupił, władca ich nie odkupił. I sprowadzą ludzi na manowce, będą mówili im o tym, że są grzesznikami. To w takim razie jeśli są grzesznikami, to co w takim razie Chrystus zrobił?
Kiedy ich odkupił? – a oni mówią: nie! - nie odkupił nas, On dopiero nas kiedyś tam odkupi, kiedyś tam na końcu świata, kiedy świat się skończy i nie będzie czasu na Odkupienie.
Odkupienie już nastąpiło.
Więc kim są ludzie którzy wierzą w Chrystusa?
Św. Paweł bardzo wyraźnie powiedział - List do Galatów rozdz. 5:
1 Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!
Czyli, zostaliście nabyci do wolności, cieszcie się wolnością. I nie pozwólcie sobie wolności odebrać.
Co to znaczy wolność?
Chrystus i św. Paweł mówi wolność, w sensie tym - nie mogę w żaden sposób chlubić się wolnością tą, którą sam sobie sprawiłem, ponieważ nie mam takiej wolności, to Chrystus mi sprawił tą wolność dając mi swoją duszę i dając mi swojego Ducha ożywionego. Także pokonał we mnie to, co się nazywało mną, a mną nie było. W tej chwili zaś jestem, kiedy mnie nie ma, bo On jest, i daje mi moją tożsamość prawdziwą. I dlatego nie mam grzechu, ponieważ On by musiał grzeszyć we mnie. Ponieważ jeśli mnie nie ma, to któż wtedy grzeszy we mnie?
Jeśli wierzę w Chrystusa, to któż w takim razie we mnie grzeszy? – Chrystus? Jeśli mnie nie ma.
I dlatego ludzie którzy wierzą w Chrystusa, to są ludzie którzy mają Chrystusa w sobie i wtedy nie grzeszą. A jeśli mają grzechy i grzeszą - nie są Chrystusowymi i nigdy Go nie znali, nigdy nie poznali Chrystusa. I ciągle żyją grzechami, które sumienie im poczytuje. A jednocześnie fałszywi nauczyciele którzy wprowadzili herezje, oni wszystko robią, aby człowiek nigdy nie poznał Chrystus.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,617,431 unikalne wizyty