Nawigacja

JA JESTEM W OJCU MOIM, A WY WE MNIE, A JA W WAS - Łódź, 20.01.2018r.


Trójca Przenajświętsza jest naturą
nieustannego dawania i nieustannego brania.
Ojciec nieustannie daje,
a Syn bierze bez granic
i daje miłość Ojcu bez granic,
który daje Synowi bez granic.

Tak jak Ja zostałem wskrzeszony mocą Ojca,
tak wy macie życie moje ze Mnie.
Bo moje życie we Mnie jest z mojego Ojca,
abyście oglądali chwałę Ojca mojego w moim obliczu.
I żeby jęczące stworzenie mogło Oblicze oglądać,
chwałę moją w waszym obliczu,
aby doczekało się obiecanej radości,
oglądania chwały Bożej w jednym duchu.Pobierz plik

Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie, a Ja w was

Myślę, że nasze spotkanie będzie równie radosne, jak zawsze są radosne nasze spotkania. Może w czasie wykładów, tak to nie wygląda, ale później odczuwamy radość wewnętrzną, ponieważ radość tak na prawdę jest radością ducha. O co tutaj chodzi?
Słowo ludzkie nie jest tym słowem, które jest słowem głównym, wznoszącym, ale Słowo Boże.
A Słowo Boże jest to moc Ducha. Powiedział o tym Jezus Chrystus w Ewangelii wg św. Jana rozdz.4: 23 prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. 24 Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.
Bo Bóg jest duchem i duchem należy Go poszukiwać. W duchu tak naprawdę się wznosimy. Mówi też św. Jan w Listach swoich - Nie słuchajcie ich, Ducha nie mają od siebie mówią.
Czyli każdy jakieś słowo ma, bo z ust jego jakieś słowo się wydobywa. Ale nie chodzi o to, żeby miał słowo mówione, ale Słowo Żywe. Słowo Żywe wymawia Bóg, słowo śmierci wymawia szatan.
Więc chce powiedzieć: Nie słuchajcie ich, Ducha nie mają od siebie mówią. Czyli mają słowo śmierci. Mimo, że mówią jakoby to samo, ale nie jest to prawdą, bo mówią to co zapamiętali, a nie co Duch Św. w nich mówi. Dlatego św. Paweł mówi: My nie mówimy tego, co my zapamiętaliśmy i spisaliśmy sobie, żeby powtarzać. To nie my mówimy, ale Duch Święty w nas z całą stanowczością mówi i głosi.
Główną prawdą chrześcijaństwa jest Zmartwychwstanie.
I chrześcijanie mówią: Tak, tak my wiemy, Zmartwychwstanie jest główną drogą chrześcijaństwa. Ale jakżeż jest to odległe od prawdziwego Zmartwychwstania, którym żyją dzisiejsi można powiedzieć pseudo-chrześcijanie. Jak to jest bardzo odległe od prachrześcijan. Co mówi św. Paweł, który objawia z natchnienia, jako Żyd który był przeciwny Chrystusowi i prześladował chrześcijan. Kiedy Chrystus go przeniknął i Ducha dał swojego św. Pawłowi.
A św. Paweł stał się tym, który głosi tym, którzy nie są Żydami, głosi prawdę, że przyszła do nich tajemnica ciała, że i oni mają w tej chwili już drogę otwartą i przystęp do ciała. Że tajemnica ciała jest także dla nich dostępna.
Bo Żydzi mówili: Tylko dla nas jest Chrystus, a On w tym momencie jeszcze nie przyszedł, dopiero przyjdzie za wiele tysięcy lat. Dlatego tego ukrzyżowaliśmy i my chwalimy się, że tego łotra, tego kłamcę ukrzyżowaliśmy.
Żydzi tak mówią do cezara: A chrześcijanie to jakiś dziwny lud, który mówi, że ten którego my zabiliśmy; nie tylko że On zmartwychwstał, ale jeszcze mówią, że wstąpił do nieba i dzieci nasze straszą w ten sposób. Więc Żydzi się cieszą, że Chrystus jest zabity. Czyli oni mogą patrzeć ze spokojem na Jezusa Chrystusa na krzyżu, bo to jest ich zwycięstwo.
Więc chrześcijanie, gdy patrzą na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, to nie patrzą na swoje zwycięstwo, tylko patrzą na swoją śmierć, która jest dla nich dobra. Ale nie są już tymi; i płacz nad swoją śmiercią, jest brakiem widzenia tego co jest żywe.
I tu chcę powiedzieć o zmartwychwstaniu. Chrześcijaństwo się opiera na zmartwychwstaniu. Ale jakim zmartwychwstaniu?
List św. Pawła do Rzymian rozdz.10, werset 10, mówi w taki sposób: Kto uwierzy w swoim sercu, że Bóg Ojciec wskrzesił Jezusa Chrystusa jest usprawiedliwiony. Co to znaczy usprawiedliwienie?
Oznacza dokładnie: Kto uwierzy, że Bóg Ojciec wskrzesił Jezusa Chrystusa, to świadczy także o swoim wskrzeszeniu, o tym, że on także jest wskrzeszony, że on jest nową istotą. W tym samym momencie stworzoną w Jezusie Chrystusie, co Jezus Chrystus przez wskrzeszenie ożywiony.
Jezus Chrystus przez wskrzeszenie, przez moc Bożą ożywiony, zradza w nas nową istotę. Jesteśmy nową istotą. I każdy kto wierzy w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i wierzy naprawdę w Jezusa Chrystusa zmartwychwstanie, zaświadcza o swoim życiu. O swoim nowym istnieniu, że stare przeminęło - jest nowe. I kto wierzy w Chrystusa jest nowym stworzeniem.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,528,714 unikalne wizyty