Nawigacja

TAJEMNICA OSTATNIA OBJAWIONA-PRAWO ŚWIĘTE - Łódź, 23.03.2018r.


Kiedy Jezus Chrystus na Krzyżu umiera,
ustanawia tajemnicę, która musi się całkowicie objawić,
odkrywa tajemnicę, która czekała na to cztery tysiące lat.

„Idźcie, rozradzajcie się i rozmnażajcie, czyńcie sobie Ziemię poddaną; panujcie nad zwierzętami morskimi, lądowymi i powietrznymi.”

To Prawo Starożytne dzisiaj nazywane jest Prawem Świętym,
Prawem Pierwszym, dla którego świat powstał
i dla którego przyszedł Chrystus,
aby nas ponownie stworzyć nowymi istotami.

I gdy jesteśmy nowymi istotami,
to jesteśmy zdolni wypełnić to Prawo Święte.

A tym Prawem Świętym jest nakaz,
aby ziemia była w pełnej mocy synów Bożych
i wszelkie stworzenie dostało pana,
który w imię Pańskie wznosi je ku doskonałości Bożej.

Bóg nas posyła po to, abyśmy grzech w ciele całkowicie pokonali.
To jest ta tajemnica - aby grzech w ciele został pokonany.
Zostaliśmy ustanowieni człowiekiem światłości,
tym, który panując nad ciałem, wyrzuca z ciała szatana.

Tajemnica panowania jest tajemnicą samej obecności.
I gdy obecność synów Bożych jest na tej Ziemi, to ciało w jednej chwili oddaje swoje usługi synom Bożym, bo oni są nadrzędną władzą.


Pobierz plik

TAJEMNICA OSTATNIA OBJAWIONA - PRAWO ŚWIĘTE

Nasze spotkanie w ostatnim czasie coraz głębiej ukazuje tajemnice potomstwa Niewiasty. Proszę zauważyć, chcę powiedzieć o takiej jednej ciekawej sytuacji, wręcz wstrząsającej sytuacji, można było tak określić w taki sposób. Wstrząsającej dlatego, że świat uważa, że Chrystus dał człowiekowi prawo zatrzymywania grzechów. Nie dał nic takiego, ponieważ jest bardzo wyraźnie napisane - Jezus Chrystus we wszystkich Ewangeliach jest ukazywany, że Ojciec Go przysłał, aby wszystkie grzechy odkupił ludziom i nie poczytywał im grzechów, ale wybawiał z grzechu.
Przyszedł złożyć ofiarę. Zresztą jest to powiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy -jedzcie to Ciało, będzie ono wydane za was, pijcie tę Krew, ona za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów; i nie na zatrzymywanie grzechów, na odpuszczanie grzechów. I w ten sposób Chrystus ukazuje, w jakim Duchu przychodzi. W Duchu pokoju, w Duchu wyzwalania z grzechów, w Duchu pojednania z Bogiem. Pojednania. I ten Duch, Duch pojednania jest Duchem, w którym posyła Go Ojciec. Chrystus nie przychodzi w innym Duchu, ale przychodzi w Duchu Ojca.
Zresztą mówi bardzo wyraźnie -jeśli kto Mnie widzi, to widzi i Ojca, bo Ja i Ojciec jesteśmy jednym. Także patrząc na Chrystusa widzimy Ojca. Jezus Chrystus przychodzi w Duchu Ojca.
I w tym momencie mówiąc, że Chrystus przychodzi na Ziemię, aby grzechy poczytywać ludziom; i to jeszcze mówią ludzie w taki sposób, Ojciec posłał Syna po to, aby im grzechy zatrzymywać, aby poczytywać im grzechy, aby nie odpuszczać im grzechów.
I jeszcze jest powiedziane, to Ojciec posłał Syna w tym Duchu, i tego Ducha nam też daje, nie innego, tego samego. Bo jak Mnie Ojciec posłał, tak Ja was posyłam. I to jest powiedziane bardzo wyraźnie i nie tylko u św. Jana są te słowa, są też u św. Łukasza i św. Mateusza, gdzie jest bardzo wyraźnie napisane, że powiedział: idźcie na ten świat i mówcie ludziom, że są wolnymi od grzechów.
Kto się przyzna do Mnie będzie wolny. Kto się nie przyzna do Mnie, zostanie w grzechach, ale jest wolny dlatego, że Ja odkupiłem także Jego i gdy się przyzna będzie miał udział we Mnie.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,569,640 unikalne wizyty