Nawigacja

NASZA TOŻSAMOŚĆ - JESTEŚMY DOSKONAŁYMI W CHRYSTUSIE - Murzasichle, marzec 2018r.


„Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.” ( Kol 3,3-4).Pobierz plik

NASZA TOŻSAMOŚĆ - jesteśmy doskonałymi w Chrystusie

Nasze ostatnie spotkania są bardzo kontrowersyjne; niektórzy nazywają je bardzo kontrowersyjne.
A dlaczego?
Dlatego, że ogólną naturą dzisiejszego świata jest reklama grzechu – grzech twoją szansą, grzech twoją nadzieją, szukaj grzechu, a będziesz zbawiony. Ale my, mówimy w ten sposób, kontrowersyjnie - szukaj Chrystusa, jesteś niewinny, On cię uwolnił, jesteś bez grzechu. Wtedy słyszymy: Pycha, pycha, pycha.

Ja mówię, że to jest pycha tzn. pyszne - ja to lubię, mnie to smakuje.
Ale inni mają inny zamiar, mówiąc: pycha straszna, to jest straszna rzecz, antyteza grzechu, nie chce on być grzesznikiem.
- A dlaczego mam być grzesznikiem?

I tutaj powiem kilka słów św. Pawła, z różnych Listów - do Koryntian, do Galatów, do Kolosan.
Św. Paweł mówi takie słowa: Jezus Chrystus wstąpił do Nieba, ale jeśli wstąpił, musiał także zstąpić.
Są tacy którzy mówią, że tylko wstąpił. Ale On nie tylko wstąpił, bo gdyby tylko wstąpił musiałby być cielesny, ziemski, a nie Bogiem. A wiemy że jest Bogiem, więc jeśli wstąpił, to musiał najpierw zstąpić.

Ale są tacy którzy mówią, że wcale nie zstąpił, że jest ziemską naturą, która zdołała zdobyć nagrodę.
Ale On nie zdobył nagrody, tylko nasze Odkupienie, On dał nam Odkupienie, którego sami nie mogliśmy mieć.

I dlatego św. Paweł mówi: Jeśli wstąpił, to także zstąpił.
Czyli mówi: Zaświadczam, że jest Bogiem żywym, bo jeśli wstąpił to mówię, że zstąpił także. Dlatego zstąpił, aby uczynić to co uczynił, i wtedy wstąpił.

I co mówi w tym momencie św. Paweł?
- Rozum mój służy Bogu.
Innych rozum nie chce służyć Bogu i cały czas podważa doskonałość Bożą mówiąc, że Chrystus nie zmartwychwstał. A oni mówią: Ale jak, przecież my nie mówimy, że nie zmartwychwstał.

I wtedy św. Paweł mówi tak: Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał, a jednocześnie gdy zmartwychwstał uwolnił nas od grzechu, bo Zmartwychwstanie uwolniło nas od grzechu.

Ale są tacy którzy mówią, że mimo że zmartwychwstał, w dalszym ciągu oni są w grzechach. Więc w takim razie mówimy w ten sposób: Chrystus zmartwychwstał i uwolnił nas od grzechu - taka jest prawda. Ale jeśli mówią, że w dalszym ciągu są w grzechach, to zaświadczają, że nie zmartwychwstał. Jest to prosta zasada. Niektórzy mówią w ten sposób: Ale skądże, my mówimy że zmartwychwstał, tylko mówimy że jesteśmy w dalszym ciągu w grzechach.

Ale w tym momencie, kiedy zmartwychwstał, nikt nie może być w grzechach, bo jest napisane - List św. Pawła do Rzymian rozdz.10: Kto uwierzy w swoim sercu, że Jezus Chrystus został wskrzeszony przez Boga Ojca i zmartwychwstał, jest usprawiedliwiony w swoim sercu. Kto nie uwierzy, nie jest usprawiedliwiony.

Więc tutaj mówimy o usprawiedliwieniu.
I dalej mówi św. Paweł: Kto wypowie swoimi ustami: Jezus jest moim Panem - jest zbawiony.
Jest zbawiony. Zbawiony jest czymś innym niż odkupiony, niż usprawiedliwiony.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,569,685 unikalne wizyty