Nawigacja

TAJEMNICA WCIELENIA - Łódź, 06.06.2020r.


Dlatego jeśli kto uznał że umarł naprawdę w Chrystusie, to naprawdę też przyjmuje naturę życia - i to jest wcielenie w Ducha.

Proszę zauważyć, o tym chrześcijanie nie wiedzą i wszystko jest czynione aby nigdy się tego nie dowiedzieli, że Chrystus Pan dał im wcielenie w Siebie samego, a właściwie w ducha którego Bóg stworzył w Chrystusie Jezusie –
List św. Pawła do Efezjan rozdz. 2: 10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
List do Kolosan 3: 9 Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, 10 a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go stworzył.
I 2 List do Koryntian 5: 17 Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe.

- uwierzyć Chrystusowi, że jesteśmy bez grzechu oznacza dokonać, przyjąć wcielenie. Przyjąć wcielenie czyli wcielić się czyli przyoblec na siebie nowego człowieka, którego Bóg stworzył w Chrystusie Jezusie, który wciąż odnawia się wedle obrazu Tego który go stworzył.
- Dlatego jeśli kto uznał że umarł naprawdę w Chrystusie, to naprawdę też przyjmuje naturę życia - i to jest wcielenie w ducha.
- Bo umarł dla grzechu, a to że żyje, żyje dla Boga - słowa św. Pawła o Chrystusie: to że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga.
Więc tu jest powiedziane, że śmierć która przychodzi, to jest śmierć dla grzechu - nasza śmierć dla grzechu. Czyli zmiana naszego życia, czyli wcielenie się w ducha ożywiającego, Ducha Bożego, którego Bóg Ojciec stworzył w Jezusie Chrystusie dla nas.
Pobierz plik

TAJEMNICA WCIELENIA

Proszę państwa, ta przestrzeń naszych spotkań i czasu który w tej chwili się objawia i ukazuje, nie jest możliwa do wykonania przez ludzi, którzy cały czas szukają grzechu. Nie jest to możliwe, po prostu nie jest.

Proszę zauważyć powiem tutaj tą prostą prawdę, która jest ukazana w 1 Liście św. Piotra rozdz.3,18-20 za chwileczkę go zacytuję tak z pamięci znacie go państwo dosyć dobrze.

Chcę tu powiedzieć o tym, że głównym elementem dzisiejszego życia chrześcijan i to nie tylko chrześcijan rzymsko-katolickich, ale wszystkich chrześcijan na świecie jest jakiś problem z Bogiem. Opisany on jest bardzo wyraźnie w Listach do Kościołów. Jezus Chrystus mówi takie słowa powiedzmy że tak w luźnym tłumaczeniu:
Nie mam pretensji, ani niczego do Kościoła z Filadelfii. On mimo, że małym jest Kościołem to zachowuje Moje słowa, zachowuje Moje nakazy. On mimo, że małym Kościołem, to trwa w miłości Mojej. Wszystkie natomiast inne mają jakieś problemy - jeden mówi, że Mnie kocha, a szuka głębin szatana, inny znowu mówi, że jest bogaty i nic mu nie potrzeba; inny znowu przestępuje Moje prawo i mówię do niego: wróć do pierwszej miłości i wróć dokąd spadłeś. Znowu inny ma jakieś inne problemy.

Tylko kościół w Filadelfii, to jest 6 list 3 rozdz. Apokalipsy werset 7 jest napisane: Napisz oto Ten, który zamyka, i nikt nie otworzy, i Ten, który otwiera, i nikt nie zamknie. Daję tobie w darze drzwi otwarte, których nikt nie zamknie.

To jest tajemnica Bożego proroctwa, tajemnica Bożej prawdy która jest pieczętowana w jaki sposób?
Dzieje się, dzieje się, jest objawiona i się dzieje, i się objawia i jest ona.

Jak to powiedział św. Piotr czytaliśmy 1 List św. Piotra rozdz.1: że prorocy oczekiwali na to, aby się działo to na ich oczach co mówią, ale było to przeznaczone dla naszego pokolenia - jak to mówi św. Piotr w ówczesnym czasie.

Mimo że św. Izajasz prorokował 700 lat wcześniej, to działo się to dla tych którzy żyli 700 lat po nim.

A dzisiaj jest taka sytuacja, że proroctwa które Chrystus objawia przez Eliasza, Henocha św. Piotra, św. Jana - zresztą jest napisane - Apokalipsa św. Jana rozdz.10,11: Janie idź i prorokuj ponownie o ludach, narodach i plemionach i językach. Potrzeba ci ponownie prorokować o językach, narodach, plemionach i ludach.

Czyli: idź i ponownie powiedz o tym wszystkim - i to Eliasz objawia.

Zresztą Chrystus mówi: Eliasz przyjdzie ponownie i wszystko naprawi.
Ponieważ za czasów Chrystusa, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi został Jan Chrzciciel zabity; i uczniowie mówią w ten sposób: ale miał najpierw przyjść Eliasz, tak Pisma mówią.
A Jezus Chrystus mówi - to jest Ewangelia wg. św. Łukasza: Eliasz przyszedł, ale nikt go nie poznał, a jest nim Jan Chrzciciel i zrobili z nim co chcieli.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,705,599 unikalne wizyty