Nawigacja

ŻYJMY NATURĄ CZŁOWIEKA ŚWIATŁOŚCI - Łódź 21.07.2018r.


„ A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.
Wy jednak nie żyjecie według ciała, ale według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.
Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.”
(Rz 8,8)
Pobierz plik

ŻYJMY NATURĄ CZŁOWIEKA ŚWIATŁOŚCI

Wszystkie dusze, które tu żyją na ziemi, pochodzą od Boga.
A że przyjęły chwilowo naturę ziemską i uważają że są ziemskimi, to niewłaściwe jest pojmowanie.
Ponieważ żyją pod wpływem ciała.

A Chrystus mówi w ten sposób, że grzesznością jest życie naturą ziemską i podleganie jej nadrzędnej władzy.

Jezus Chrystus grzechem nazywa, nie postępowanie ciała, tylko postępowanie wedle ciała, wedle nakazów ciała.

Czyli jeśli dusza postępuje wedle nakazów ciała, jest to grzechem.

A odbieganiem od prawdy jest to, że ludzie dzielą swoje życie fizyczne;
żyjąc fizycznym ciałem, podlegając jego potrzebom;
dzielą potrzeby ciała na grzeszne i niegrzeszne.

A grzechem jest nadrzędność ciała, a nie uczynki ciała.

Uczynki ciała zawsze będą grzeszne, bo ciało nie zna innego postępowania.

Grzeszność nie wynika z uczynków, tylko z ducha, który nim kieruje.

Czyli inaczej można powiedzieć – ci, którzy nie przyjęli Ducha Chrystusowego, czyli Odkupienia Chrystusowego, w dalszym ciągu żyją poszukiwaniem, rozpoznawaniem grzechów, dobrych i złych uczynków ciała.

Chrystus odkupił nas, aby Jego światłość była naszą światłością, aby Jego życie było naszym życiem.

Człowiek Światłości to jest nasza natura, nasza prawda już dzisiejsza. Nie trzymajmy się kurczowo i obsesyjnie natury cielesnej. Bądźmy Człowiekiem Światłości, przyznajmy się do tej natury. Żyjmy naturą Człowieka Światłości, a natura władzy cielesnej przestanie istnieć. Bo władza cielesna istnieje tylko z braku Ducha.Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,791,161 unikalne wizyty