Nawigacja

UŁASKAWIENIE - Łódź, 25.05.2019r


Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha. (Rz 8, 1-4)


Jezus Chrystus nas ułaskawił.
Poniósł śmierć, zgodnie z prawem złożył ofiarę.
Ułaskawiająca moc wyzwoliła nas spod grzechu i śmierci.
I nie ma już tego.
Jesteśmy wolnymi, ponieważ przyjęliśmy ułaskawienie.
Chrystus Pan przywrócił nas do życia.
Ułaskawienie spowodowało,
że zostaliśmy wyzwoleni, wyrwani śmierci
i przeniknieni życiem Chrystusa.
On jest naszym życiem.
I żyjąc życiem Chrystusowym,
zaświadczamy o łasce, która została nam dana.


Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo. (Ga 2, 20-21)Pobierz plik

UŁASKAWIENIE - Jezus Chrystus wyzwolił nas od grzechu i śmierci i dał nam nowe życie

Zbliża się czas duchowej władzy w ciele.
Oczywiście ta władza duchowa w ciele dla jednych będzie przyjemna, a dla innych będzie strasznie ciężka, a wręcz okropna i tragiczna; ponieważ nie zdają sobie ci, którzy nie wiedzą, że problem jest taki jaki mają, a wydaje im się że go nie mają. Czyli nie wiedzą ci, którzy mają problem, że go mają.

Inaczej można powiedzieć: są tacy, którzy żyją Chrystusem tylko w swoich głowach.
Czyli mają od początku do końca wytworzone wyobrażenie o świecie duchowym, i żyją wedle świata duchowego wyobrażonego, i zdążają, i są we właściwym miejscu na czas dlatego, ponieważ wszystko jest spójne z ich rozumem, który wie dokładnie dokąd mają zmierzać.

Ale jest przecież napisane w 1 Liście św. Pawła do Koryntian rozdz.2:
9 lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

Więc rozum nie zna tej drogi w ogóle, w ogóle, ale ludzie żyją tym rozumem.
Co to znaczy?
Inaczej można to określić, że następuje sytuacja tego rodzaju, że emocje człowieka, czyli dolna część człowieka, ta część zwierzęca, która jest zmysłową częścią i panuje - czyli to jest ta część cielesna, która zawsze jest wroga Bogu - ona wszystko robi, aby człowiek nie rozpoznał jej wrogości względem Boga.

Tak jak np. dzisiejszy Kościół jest wrogi Bogu, a ludzie nie widzą jego wrogości.
Jak słyszałem ostatnio taką historię o tym, że w Kościele są księża, którzy dopuszczają się czynów pedofilskich i zostało to nagrane [film „Tylko nie mów nikomu”].

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,791,202 unikalne wizyty