Nawigacja

CHRYSTUS PRZYWRÓCIŁ NAM NIEBIAŃSKĄ DOSKONAŁOŚĆ - Łódź 09.01.2016r.

To Chrystus wybawił nas, przywrócił nam odwieczną niebiańską doskonałość, tą którą mieliśmy ze zrodzenia. Przywrócił nam jedność z Bogiem, przywrócił nam łaski, przywrócił nam doskonałość, przywrócił nam czystość, przywrócił nam jedność z Bogiem przez Wieczne Przymierze.


Pobierz plik

CHRYSTUS PRZYWRÓCIŁ NAM NIEBIAŃSKĄ DOSKONAŁOŚĆ

Nasze spotkania mówią o ogromnej radości Chrystusa i naszej radości i całej ziemi, dlatego ponieważ Jezus Chrystus wybawił całą Ziemię.
Jak słuchamy kolęd, to w kolędach jest napisane: to Ten, który wybawił całą ziemię. Całą ziemię wydobył z grzechu pierworodnego. W kolędach jest przedstawione to z czego się ogromnie cieszymy - że żaden człowiek nie ma grzechu pierworodnego, bo uczynił to tylko sam Jezus Chrystus.
A także o tym mówi św. Jan Damasceński, który urodził się w 660 roku, a odszedł po 99 latach w 749 roku, gdzie bardzo wyraźnie przedstawia: a któż miałby wyzwolić człowieka z grzechu pierworodnego, któż miał uwolnić świat?
To właśnie On, KRZYŻ UWOLNIŁ CZŁOWIEKA, wszelkiego człowieka, to On przywrócił człowiekowi doskonałość niebiańską, to On przywrócił doskonałość pierwszego człowieka, to On przywrócił łaski, to On przywrócił doskonałość, to On przywrócił miłość, miłość, w której my jesteśmy zanurzeni.
On przywrócił nam wykonywanie prawa, które musimy wypełnić - a tym prawem jest wznoszenie stworzenia.
O tym w ogóle się w kościele nie mówi, że człowiek ma wznieść stworzenie.
Mówi o tym św. Paweł takie słowa: a przez to, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, jesteśmy Synami Bożymi. Przez wykupienie i przez zanurzenie w Duchu Świętym, jesteśmy Synami Bożymi.
O Synach Bożych się niezmiernie mało mówi, bo nie wiadomo właściwie, o co z tymi Synami Bożymi chodzi. Czy oni mają sobie po prostu być?
Ale Synowie Boży nie mają tylko sobie być.
Ponieważ – proszę zauważyć, gdy spojrzymy na ta sytuację, że Bóg stworzył człowieka, na obraz Boży stworzył go, stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę i posłał człowieka, aby całą ziemię wziął w posiadanie i panował nad zwierzętami, morskimi, lądowymi i powietrznymi, aby niósł temu wszelkiemu stworzeniu światłość Bożą i objawiał Boga Jedynego stworzeniu, które jest zdolne pojąć i pragnąć Boga - mówi tu dokładnie o stworzeniu, które jest w stanie pojąć i pragnąć Boga. Bo jest napisane, a stworzenie do dzisiaj jęczy z udręczenia w bólach rodzenia i oczekuje na Synów Bożych.
Więc, Bóg zapisał w stworzeniu jęczącym świadomość Synów Bożych i zdolność do oczekiwania i pragnienia wyzwolenia przez nich właśnie.
Czyli, stworzenie zostało uposażone w zdolność ufności, oddania, oczekiwania, a Synowi Boży – wypełniania prawa Bożego.
A tym prawem Bożym jest to prawo, które - jak Jezus Chrystus mówi: nie przyniosłem prawa znieść, ale je wypełnić - to jest to prawo, które Chrystus przyszedł wypełnić, czyli najpierw je przywrócić, aby je wypełnić.


Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.
Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.03
1,791,169 unikalne wizyty