Nawigacja

DZIESIĘĆ PANIEN-CÓRKI BOGA - Łódź 02-08.04.2016r.

Rzekł nam: „Pięć mądrych to są wiara, miłość, radość, pokój, nadzieja. Jeśli mają je ci, którzy wierzą we Mnie, stają się one przewodnikiem dla wierzących we Mnie i w Tego, który Mnie posłał. Ja jestem oblubieńcem, Mnie wyszły na spotkanie i ze Mną weszły do domu wesela, zasiadły z oblubieńcem i cieszyły się. Pięć głupich zasnęło, a obudziwszy się przyszły do domu wesela, stukały do bramy, gdyż zamknięto im. Płakały, że zostały wykluczone”.
(…)
Powiedzieliśmy Mu: „Panie, czy to jest ostatnie słowo? Kim są więc te głupie?”
Powiedział nam: „Słuchajcie. Rozsądek, poznanie, posłuszeństwo, cierpliwość i miłosierdzie, one to zasnęły w nich, w tych, którzy wierzą i wyznają Mnie, lecz nie pełnią mych przykazań. Ci, którzy śpią, pozostają poza królestwem i poza zagrodą pasterza owiec, a tego, kto pozostaje poza zagrodą, pożre wilk. Chociaż słyszał, umrze i wiele bólu, utrapienia i znoju spadnie na niego. Chociaż będzie strasznie męczony, choć będzie rozrywany i szarpany w długich i strasznych katuszach, nie będzie mógł szybko skonać´”.

Fragmenty Listu Apostołów 43 (54) - 45 (56)
APOKRYFY NOWEGO TESTAMENTU - Listy i apokalipsy chrześcijańskie
ks. Marek Starowieyski
© Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2001
Pobierz plik

DZIESIĘĆ PANIEN-CÓRKI BOGA

Dziesięć panien.
Pięć panien roztropnych to jest wiara, miłość, łaska, pokój, nadzieja.
A pięć nieroztropnych to jest poznanie, miłosierdzie, mądrość, posłuszeństwo, cierpliwość.
I co to znaczy?
Pięć panien roztropnych to jest nasza duchowa natura, gdzie Chrystus nieustannie trwa, który nabył nas i uczynił nas królestwem dla Boga. To jest wiara, miłość, łaska, pokój, nadzieja.
Nasza natura biologiczna, fizyczna, my w ogóle, to jesteśmy ci, którzy są zdolni do poznania wynikającego z wiary, do miłosierdzia wynikającego z miłości, do mądrości wynikającej z łaski, do posłuszeństwa wynikającego z pokoju i do cierpliwości wynikającej z nadziei.
Więc w tym momencie - objawianie wszelkiej natury w cielesnym naszym istnieniu.
Co to znaczy cielesnym?
Cielesnym to nie oznacza tylko biologicznym. Cielesnym oznacza tym, które jest potrzebne całemu naszemu funkcjonowaniu cielesnemu tutaj na świecie, rozumieniu, pojmowaniu, cielesnemu można powiedzieć, bo samo ciało nie przeklina i nie bluźni, to duch robi, a ciało się zachowuje podobnie bo podlega temu.
Kiedy owoce Ducha Świętego przez niego się przejawiają, to ono jest pierwszym bratem, współbratem, który je otrzymuje i wyraża.
A gdy jesteśmy złymi, to pierwszym, który dostaje cięgi. Tylko, że mówi: nie, nie, to nie jest niedobre, to jest dobre, bluźnij, przeklinaj. A później jest samo zniszczenie. Nie można bluźnić i przeklinać, bo to jest po prostu sięganie do panowania zła i ciemności w nas. Ludzie lubią niektórzy ciemność i zło, żeby w nich panowało, ale nie wiedzą co czynią, ponieważ gdy przyjdzie prawda, po prostu będą w opłakanym stanie, nie będą rozumieli co się z nimi dzieje.
I tutaj mówiąc o naturze dziesięciu panien, że to jest natura nasza fizyczna, fizyczno-duchowa i umysłowa, czyli zdolność poznawcza - tak można powiedzieć – dziesięć panien.
Czyli pięć panien nieroztropnych - to jest zdolność poznawcza, o której Jezus Chrystus mówi tak: mają w sobie zdolność poznania, zdolność miłosierdzia, zdolność mądrości, zdolność posłuszeństwa i cierpliwości, ale nie czynią tego, bo nie chcą tego robić.
Ponieważ są razem istniejącymi, cały człowiek jest dziesięciorgiem panien.
Pięć trwa w prawdzie, bo Chrystus nas nabył i uczynił nas królestwem. Z mocy Chrystusowej trwa w nas wiara, miłość, łaska, pokój, nadzieja. On jest tą mocą w nas, która nieustannie jest dla nas dostępna.
A pięć panien nieroztropnych to jest nasza cielesność. Jak widzimy w Ewangelii kanonicznej, pięć panien roztropnych oczekuje, a pięć panien nieroztropnych nie oczekuje. Czyli to jest też natura ludzka.
Czyli możemy powiedzieć to w taki sposób, że to jest jeden człowiek, tam czeka.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.
Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,791,155 unikalne wizyty