Nawigacja

KAŻDY JEST DOSKONAŁY W CHRYSTUSIE - Łódź, 16.04.2016r

W Bogu jest obraz ostateczny wszelkiego stworzenia i wszelkiej doskonałości. On już jest. W Bogu jest już ostateczny obraz nas doskonały.

Co chrzest czyni?
Zanurza nas w Chrystusie,
ale jednocześnie nie tylko w Chrystusie,
ale w nas doskonałych,
którzy w Chrystusie jesteśmy.
(...)
W Chrystusie nasza doskonała część,
przez Chrystusa Pana odkupiona
jest z Nim zjednoczona
i ma doskonały obraz.
(...)
Kto jest w Chrystusie,
to ma także obraz doskonały
brata swojego w sercu swoim,
ponieważ w Chrystusie ten obraz jest.
(...)
Wszyscy mają doskonały obraz swój,
czyli obraz człowieka zbawionego,
oczyszczonego.
Pobierz plik

KAŻDY JEST DOSKONAŁY W CHRYSTUSIE

Nasze spotkania coraz głębiej ukazują nasze miejsce w dziele Bożym. Nie tylko, że jesteśmy sobie gdzieś ludkami chodzącymi po ziemi, ale jesteśmy coraz bardziej tego świadomi, że Jezus Chrystus Krwią Swoją nas odkupił, każdego człowieka imiennie odkupił, nie jako masy, ale imiennie wykupił nas wszystkich.
A jednocześnie, proszę zauważyć, w sercu Jezusa mamy swój doskonały obraz. List św. Pawła mówi: mając całkowitą świadomość tego, że Jezus Chrystus wykupił wszystkich ludzi na ziemi Krwią Swoją, ludzi ze wszystkich pokoleń.
Jeżeli ktoś chce zajrzeć do encyklopedii, co to znaczy wszystkich narodów języków ze wszystkich pokoleń i ze wszystkich narodów, ze wszystkich plemion i ze wszystkich języków - to znaczy całą ziemię. nie jakiś wybranych ludzi i zostali wykluczeni - jacyś tam.
W encyklopedii wszystkich - znaczy wszystkich, bez wyjątku, bez względu na rasę, czy przynależności kulturowe, społeczne etc. etc.. Nie wszyscy wiedzą, że wszystkich - znaczy wszystkich.
Wszystkich – to znaczy mnie, jego nie, powiedzmy ktoś tak mówi, bo wszystkich nie oznacza jego, znaczy mnie.
Ale wszystkich - oznacza dosłownie wszystkich.
I św. Paweł dokładnie wie, że Jezus Chrystus wydobył wszystkich ludzi na ziemi z grzechu pierworodnego, bo mówi w Liście św. Pawła do Rzymian rozdział 5:
że grzech spadł i śmierć na wszystkich ludzi bez wyjątku nawet tych dobrych, którzy dobrze postępowali, też na nich grzech spadł i też ich usta nie były wolne od bluźnierstw.
Czyli spadł grzech na wszystkich ludzi na ziemi przez Adama. A to dlatego spadł na wszystkich ludzi bez wyjątku, przez Adama, dlatego że wszystkich, wszelkie stworzenie, Bóg poddał Adamowi i Ewie, bez wyjątku. Nie ma tam wyjątku podanego w Starym Testamencie, żeby Bóg kogoś oszczędził, w sensie tym, że nie poddał go Bożej interwencji, Bożemu przemienieniu - wszystkich poddał.
Więc przez to, że wszystkich poddał pod władzę Adama, więc przez to że Adam zgrzeszył, na wszystkich bez wyjątku spadł grzech i śmierć.
I przez to, że Jezus Chrystus, Bóg Ojciec wie o tym - i posyła Syna Swojego, który jest większy od Adama i jest w stanie u Adama usunąć Adamowy problem, ten który Adam sam usunąć nie może, to musi usunąć go Ten, który jest wyższy od Adama.
I w tym momencie Jezus Chrystus bierze i usuwa, że tak mogę powiedzieć, Adama i bierze cały lud. Dlaczego bierze?
Z tego samego aspektu jaki otrzymał Adam. Bóg mówi do Adama: panuj nad wszelkim stworzeniem powietrznym, lądowym i morskim, panuj nad ziemią.
A Bóg mówi do Jezusa: odkup wszelkiego człowieka, idź i uratuj wszelkiego człowieka, ze wszystkich plemion, narodów, ludów i języków.
I to jest też nakaz Boży, Ojciec nakazuje Synowi, ale wypełnienie woli Ojca jest miłosierdziem i radością Syna. Bo Syn niczego innego nie pragnie, jak tylko wypełnić wolę Ojca, która jest doskonała i ostateczna, i najdoskonalsza, i najlepsza.
Więc tutaj widzimy, że jak Adam otrzymał we władzę wszelkiego człowieka i zgrzeszył, tak Chrystus dostał nakaz od Ojca, aby odkupić wszelkiego człowieka i to On odkupuje.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.
Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,791,167 unikalne wizyty