Nawigacja

POWSTAŃCIE SYNOWIE BOŻY - Łódź, 22.04.2016r

Rz 8,14 „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są Synami Bożymi”

Synowie Boży muszą powstać.
Nie zabraniajcie powstawać Synom Bożym.
Synowie Boży muszą powstać,
bo jęczące stworzenie nieustannie jęczy,
co coraz silniej słychać i widać.
I dlatego:
nie zabraniajcie powstawać Synom Bożym,
nie udręczajcie sumienia człowieka,
nie zabraniajcie sumieniu człowieka
przyjąć Chrystusa,
nie zabraniajcie sumieniu człowieka
zrozumieć i przyjąć,
że w Chrystusie ma swój obraz doskonały,
już w tej chwili - każdy.Pobierz plik

POWSTAŃCIE SYNOWIE BOŻY

Nasze spotkania ostatnie opierają się, czy przemierzają, tą przestrzeń dziesięciu panien roztropnych i nieroztropnych, a dowiedzieliśmy się, że wszystkie te panny są córkami Boga, i wszystkie panny są zrodzone dla roztropności.
Więc roztropność to jest tak jak Jezus Chrystus w Ewangelii mówi:
Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a wam otworzą.
Czyli jest tutaj powiedziane, że musimy poszukiwać. Bez poszukiwania nie ma prawdy.
Dlatego jest powiedziane, że pięć panien roztropnych, one w Chrystusie mają swoją doskonałość, bo Chrystus je wykupił.
A pięć panien nieroztropnych oczekuje na roztropność, którą ma w sobie, tylko musi wymagać od siebie.
Wymaganie od siebie jest to uświadomienie sobie, że człowiek mając duszę, świadomość, wolę, jest zdolny do grzechu. Zdolny do grzechu oznacza do błędu, do odejścia. Gdyby nie miał duszy, nie miał by świadomości i nie miał by wolnej woli, nie miał by zdolności do grzechu, ponieważ nie wiedział by, że trwa w grzechu, nie wiedziałby, że błądzi i nie mógł by tej sytuacji zmienić.
Tak samo jest, proszę zauważyć:
Bóg stworzył człowieka, na obraz Boży stworzył go, stworzył go jako mężczyznę i niewiastę.
I rzekł doń (i tutaj ukazane jest rozdzielenie, że nie jest to, to samo), rzekł doń:
Idźcie rozradzajcie się i rozmnażajcie, czyńcie sobie ziemię poddaną, panujcie nad zwierzętami morskimi, lądowymi i powietrznymi.
Ukazuje tutaj rozdzielność między człowiekiem, a stworzeniem.
Nie jest to to samo. Ponieważ jedno jest w mocy panowania, a drugie jest w mocy podwładności.
I można tutaj teraz spojrzeć na tą sytuację w taki sposób:
Czy człowiek jako natura, jako człowiek - jęczące stworzenie, jako cielesność, ta która została poddana naturze Bożej objawionej w człowieku w czasie stworzenia, które zostało stworzone na wzór i podobieństwo Boga, czy jest w stanie się oprzeć, czy w jakiś sposób nie chcieć grzechu, który w tym momencie przez nieposłuszeństwo Adama i Ewy dotyka tego stworzenia?
Wiemy o tym, że nie jest w stanie to stworzenie w żaden sposób się oprzeć temu, ponieważ to stworzenie nie ma możliwości tego uczynienia, ponieważ nie ma świadomości, nie ma woli, nie ma zdolności, jest poddane wyższej władzy, która nad nim ma władzę i niższa władza nie mająca woli ani świadomości, nie może tego odmienić.

Więc grzech spadł na człowieka nie z woli człowieka, tylko z woli prarodziców, czyli Adama i Ewy. To ich wola spowodowała tą sytuację.
I można było się spytać, czy ludzie którzy byli na ziemi mieli wolę?
Jeśli by mieli wolę, to by mogli się oprzeć temu działaniu, tak jak dzisiaj się ludzie opierają woli Bożej, bo mogą.
To można się spytać, dlaczego w owym czasie człowiek nie oparł się grzechowi Adamowemu?
Bo nie mógł się oprzeć. Bo z woli nadrzędnej został poddany władzy nadrzędnej, która nad nim panowała i nie mógł nic zrobić, ponieważ nie miał możliwości zmiany sytuacji, bo został poddany odgórnie tej władzy. Nie mógł tego zmienić.
Dopiero wtedy, kiedy nastąpił grzech, to można było powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bardzo prostą. Dlaczego diabeł, który jest panem wszelkiego chaosu i pustki, dlaczego nie mógł sobie wziąć w posiadanie Adama i Ewy?
Dlatego, że nie miał takiej możliwości, nie miał takiej władzy. To człowiek panował nad nim, Adam i Ewa, ci pierwsi ludzie stworzeni na wzór i podobieństwo Boga panowali nad szatanem, a jednocześnie nad wszelkim stworzeniem.
I dlatego powiedział Bóg: Idźcie rozradzajcie się i rozmnażajcie, czyńcie sobie ziemię poddaną, panujcie nad zwierzętami morskimi, lądowymi i powietrznymi.
Czyli mają tą władzę przyrodzoną przez zrodzenie, daną przez zrodzenie, przez Boga.
Mają więc w sobie doskonałą naturę Bożą. I mają w sobie naturę woli, ufności, oddania, pełną naturę zjednoczenia z Bogiem. Jednocześnie mają też władzę.
Ale niższe stworzenie jej nie ma. Więc niższe stworzenie nie może być oskarżane o grzech, którego nie uczyniło, dlatego ponieważ nie mogło w żaden sposób tego odmienić i nawet rozumieć, ponieważ nie ma rozumienia tej sytuacji.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.
Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,791,181 unikalne wizyty