Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

NOWY ETAP CHRZEŚCIJAŃSTWA - Łódź, 05.01.2019r.
Rz 10,4: A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.
Chrystus rozpoczął nasze dzieło, uczynił nas zdolnym do dzieła, a nie zakończył. Ludzie są upewniani, że Chrystus coś zakończył. Rzeczywiście zakończył nasz grzech. A rozpoczął działanie w nas Prawa Świętego. Zakończył w nas działanie Prawa Dziesięciorga Przykazań, które trwało w nas do czasu aż przyjdzie. Ale gdy przyszedł, to On jest w nas Prawem. Aby wypełniło się Prawo Święte. Jest to nowy etap człowieczeństwa, a właściwie prawdziwy etap człowieczeństwa. I to nie człowieczeństwa wynikającego z moralności, z pojęcia ludzkiego pojmowania, czym jest człowiek.


Pobierz plik

MUSIMY PAMIĘTAĆ KIM JESTEŚMY - Łódź, 22.12.2018r.
Jesteśmy żywą istotą duchową, odkupioną przez Chrystusa. Dusza nasza jest czysta i doskonała, aby to ciało z grzechów oswobodzić, żeby nasze postępowanie nie znało złego. Musimy pamiętać kim jesteśmy. Jesteśmy synami Bożymi. I niech nie będzie to tylko informacja czy wiedza, ale niech będzie to postawa. Postawa, bo jest to prawda. Wtedy Chrystus Pan w nas żyje, bo On jest naszym życiem, On jest naszą mocą, On jest naszą siłą, On jest naszą całą naturą istnienia, ponieważ On złożył życie swoje. Aby nas uzdolnić do dzieła, które Bóg nam zadał.

Pobierz plik

ŚLADAMI CHRYSTUSA - Łódź, 14.12.2018r.
1P 2,21: Zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami
Jesteście dokładnie takimi, jak Chrystus przed Zmartwychwstaniem. Wiedzcie, że to prawdą jest, a chwała na was spocznie, objawi się blask. Przeniknie was prawda, poznanie, zrozumienie i będziecie wiedzieć, że nimi jesteście właśnie. Przeniknie was chwała, przeniknie was prawda, przeniknie do serca waszego czystość, a wasz umysł stanie się czysty, jawny i przejrzysty.


Pobierz plik

POWRÓT DO PIERWSZEJ MIŁOŚCI - Krasnobród 2018
Ap 2, 4-5: Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij!

Pobierz plik

POWRÓT DO ŻYCIA WIECZNEGO - Szrenica 2018
1J 3, 9: Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.

Pobierz plik

JUŻ POWSTAJĄ SYNOWIE JUTRZENKI - Łódź, 18.08.2018 r.
Modlitwa synów Jutrzenki:
Święta Maryjo Matko Boża, Gwiazdo Poranna, Jutrzenko, która świecisz w naszych sercach, i rozświetlasz mroki ziemskiej natury, rozkazując ciemnościom, aby zajaśniały światłością, modlisz się za nami odkupionymi Drogocenną Krwią Jezusa Chrystusa, i prowadzisz nas, potomstwo swoje, które miażdży głowę szatanowi, do zbawienia - Ty wstawiaj się za nami do Boga Ojca o to, abyśmy w pełni byli godni tajemnic Bożych. Aby łaska którą nam Bóg dał, żeby spoczęła na nas, żebyśmy byli w pełni zdolni, godni, ją przyjąć. Abyśmy w dzień zły, mogli tarczą wiary obronić się przed atakami zła. Abyśmy mieli miecz prawdy, którym jest Słowo Boże. I żebyśmy nieustannie trwali w chwale Bożej, bo po to zostaliśmy stworzeni, żeby się nie ugięło nasze kolano przed złem, ale przed samym Bogiem. Abyśmy byli postrachem dla zła, ponieważ po to zostaliśmy stworzeni, aby zło zostało całkowicie wytępione, bo taka jest nasza posługa. Amen


Pobierz plik

MIŁOŚĆ JEST OBDAROWYWANIEM - Łódź, 14.08.2018r.
Trójca Święta obdarowuje siebie nieustannie miłością. Nawet gdy przestanie istnieć ziemia i niebo, Trójca Święta w dalszym ciągu będzie się obdarowywała miłością, ponieważ miłość jest obdarowywaniem. Czerpanie z Boga to nie jest tylko samo czerpanie, to jest także obfitowanie w to co czerpiemy.
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». (J 7, 37-38 )


Pobierz plik

NIE STAWIAJMY GRANIC ODKUPIENIU - Łódź, 07.07.2018r.
Nie stawiajmy granic Temu, który złożył ofiarę ze swojego życia i całkowicie nas wyzwolił! Pozwólmy, abyśmy całkowicie zanurzyli się w tej chwale i stańmy się dziećmi, korzystając całkowicie z dziedzictwa Bożego, czerpmy z tej radości, nie stawiając granic tej miłości. Nie stawiać granic odkupieniu oznacza: Chrystus mnie odkupił i nie mam żadnego grzechu, jest to do szpiku kości czuć się wolnym.

Pobierz plik

DZIECIĘCTWO BOŻE - Łódź, 01.06.2018r.
Dziecięctwo Boże jest to natura, którą Jezus Chrystus ukazuje nam jako nieodzowną do zjednoczenia się z Bogiem. Musimy mieć naturę dziecięctwa Bożego, by się zjednoczyć z Bogiem.
Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. (Mt 18, 3)


Pobierz plik

W NADZIEI JUŻ JESTEŚMY ZBAWIENI - Łódź 26.05.2018r.
Nie w oczekiwaniu jesteśmy zbawieni, tylko w nadziei, czyli w miejscu, gdzie życie przebywa, gdzie życie istnieje. Nadzieja to miejsce, w którym jedność Boga, jedność Chrystusa i jedność człowieka, staje się jedną naturą. Ale żeby stało się tą naturą, to musi człowiek odrzucić całkowicie naturę egoistyczną, czyli porzucić naturę grzechu jako wyzwolenie, i przyjąć naturę żywego Chrystusa jako wyzwolenie. Gdy poddajemy się Chrystusowi i przestajemy cokolwiek czynić z siły umysłu, tylko czynimy z siły wewnętrznej, podlegamy doskonałej entropii, pozwalając na rozpad całej swojej natury egoistycznej, poddajemy się chwale Bożej, która dąży do zjednoczenia nas w jedną naturę z Bogiem Ojcem.

Pobierz plik

NASZA TOŻSAMOŚĆ - JESTEŚMY DOSKONAŁYMI W CHRYSTUSIE - Murzasichle, marzec 2018r.
„Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.” ( Kol 3,3-4).

Pobierz plik

JESTEŚMY STWORZENI NOWĄ ISTOTĄ DLA WYPEŁNIENIA PRAWA ŚWIĘTEGO - Łódź, 20.04.2018r.
Bóg stworzył człowieka po to, aby wzniósł jęczące stworzenie, bo i ono jest przeznaczone do oglądania chwały Bożej, aby się nazywało dziećmi Bożymi. TO JEST TO PRAWO ŚWIĘTE. Jesteśmy w tym momencie w głębi jęczącego stworzenia, tam wchodząc w głąb przez moc Prawa Świętego, tam gdzie zostaliśmy posłani, wierząc w to, że jesteśmy doskonałymi i czystymi z powodu samego Chrystusa, wierząc w Niego ROZPOCZĘLIŚMY DZIEŁO ŚWIĘTE.

Pobierz plik

TAJEMNICA OSTATNIA OBJAWIONA-PRAWO ŚWIĘTE - Łódź, 23.03.2018r.
Kiedy Jezus Chrystus na Krzyżu umiera, ustanawia tajemnicę, która musi się całkowicie objawić, odkrywa tajemnicę, która czekała na to cztery tysiące lat. „Idźcie, rozradzajcie się i rozmnażajcie, czyńcie sobie Ziemię poddaną; panujcie nad zwierzętami morskimi, lądowymi i powietrznymi.” To Prawo Starożytne dzisiaj nazywane jest Prawem Świętym, Prawem Pierwszym, dla którego świat powstał i dla którego przyszedł Chrystus, aby nas ponownie stworzyć nowymi istotami.

Pobierz plik

ŚWIĘTE PRZYKAZANIE, PRAWDA OBJAWIONA - Łódź, 17.03.2018r.
Przykazanie Święte zostało dane na początku świata, aby jęczące stworzenie zostało wzniesione ku doskonałości Bożej, czyli żeby oglądało chwałę Bożą. I ma ono przystęp do Boga Ojca w jednym Duchu - duchu synów Bożych. Synowie Boży to są ci, którzy zachowują Słowo Boże, czyli mają życie Chrystusa, odnaleźli siebie ukrytych w Chrystusie Panu. J 20, 21-22: "A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!" - Jak Ja przyszedłem wydobyć was z grzechu, Ja który byłem w stanie to uczynić, i Ojciec Mnie posłał i to uczyniłem, tak Ja was posyłam do jęczącego stworzenia. To jest wasze rozradzanie - uczynić to, co Bóg zapragnął i po co was posłał. TO JEST PRAWO ŚWIĘTE, PRZYKAZANIE ŚWIĘTE

Pobierz plik

CHRYSTUS NASZE ŻYCIE - Łódź 23.02.2018r.
Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. (Kol 3, 4)
Chrystus jest naszym Życiem i mówi: idźcie i czyńcie to, co Ja wam uczyniłem. Co to oznacza? Istnieje istota, istnieje człowiek, istnieje jęczące stworzenie, które czeka na to, abyście zrodzili je do życia, bo nieustannie jest we śnie. Jak jest powiedziane w hymnach starochrześcijańskich: Powstań o śpiący, zbudź się z martwych, a zajaśnieje w tobie Chrystus. Jęczące stworzenie, przyszłe wasze potomstwo, nieustannie czeka zrodzenia, czeka na to aby się zrodzić i powstać.


Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,860,174 unikalne wizyty