Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

WIARA DUCH JEDNOCZĄCY Z DOSKONAŁOŚCIĄ BOŻĄ - Łódź, 01.08.2020r.
Pamiętamy z Apokryfów, gdzie Jezus Chrystus mówi: "Przyłóż ręce szaty do oczu duszy i spójrz". Co to znaczy? - uwierz, wznieś ręce twojego ciała i przyłóż do oczu duszy, tam gdzie jest jasność w Bogu i prawdzie, a ujrzysz prawdę Bożą, którą Bóg jest i dostrzega w tym świecie; a będziesz żył.

Pobierz plik

DOSKONAŁE WCIELENIE W CHRYSTUSIE - Łódź, 16.06.2020r.
Chrystus jest dawcą doskonałego wcielenia i doskonałe wcielenie jest tylko w Chrystusie. Chrześcijanie poszukują Chrystusa, aby dokonać wcielenia w doskonałą naturę Bożą. A wszyscy inni poszukują doskonałego wcielenia, by znaleźć Chrystusa. Wszyscy dążą, bez względu na wszystko, do jednego wcielenia, do wcielenia Chrystusowego.

Pobierz plik

TAJEMNICA WCIELENIA - Łódź, 06.06.2020r.
Uwierzyć Chrystusowi, że jesteśmy bez grzechu, oznacza dokonać, przyjąć wcielenie. Przyjąć wcielenie, czyli wcielić się, czyli przyoblec na siebie nowego człowieka, którego Bóg stworzył w Chrystusie Jezusie, który wciąż odnawia się wedle obrazu Tego, który go stworzył. Dlatego, jeśli kto uznał, że umarł naprawdę w Chrystusie, to naprawdę też przyjmuje naturę życia - i to jest wcielenie w ducha.

Pobierz plik

MIEJSCE ŚWIĘTE ŚWIĘTYCH - Łódź, 19.05.2020r.
Bądź prosty w relacji, bądź uczciwy, bądź radosny, kochaj drugiego człowieka, chwal Boga tym co potrafisz, jak potrafisz. Tam prowadzi wiara, oddanie, ufność. Ps.136 - To jest pieśń miejsca Świętego Świętych, gdzie nieustannie dusza wielbi Pana, abyśmy my, którzy w ciałach żyjemy, aby ciało w pełni objawiło tą chwałę.

Pobierz plik

WIERZCIE W BOGA Z CAŁEJ SIŁY - Murzasichle, marzec 2020r.
Nie troszczcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, w co będziecie się ubierać - wierzcie w Boga, On wie czego potrzebujecie i wam to wszystko da. (Ewangelia Mateusza, rozdział 6)

Pobierz plik

CZŁOWIECZEŃSTWO TO KOCHAĆ JAK BÓG - Szrenica 2019r.
Prawa Miłości
Kto kocha Boga, ten kocha braci.
Kto kocha braci naprawdę, to i kocha Boga.
Ponieważ nie ma miłości do braci bez miłości do Boga


Pobierz plik

HAŃBA WDOWIEŃSTWA - Łódź, 17.12.2019r.
Iz 54: 4 Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, 
nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. 
Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. 
I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. 
5 Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, 
któremu na imię - Pan Zastępów; 
Odkupicielem twoim - Święty Izraela, 
nazywają Go Bogiem całej ziemi. 
6 Zaiste, jak niewiastę porzuconą 
i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. 
I jakby do porzuconej żony młodości 
mówi twój Bóg: 
7 Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, 
ale z ogromną miłością cię przygarnę.

Pobierz plik

CZAS PRZEJŚCIA - Łódź, 05.05.2020r.
2 maja skończyło się 1260 dni, gdzie została ujawniona Niewiasta, a jednocześnie skończyło się 100 lat działania szatana. I w tej chwili rozpoczął się okres 1000 lat szczęśliwości, który Chrystus w tej chwili otwiera. Ale, gdy rozpoczął się ten okres czasu od 3 maja końca działalności szatana, w sensie takiej, że szatan może kusić ile chce; w tej chwili już może to tylko czynić, jeśli człowiek się z tym zgadza. Ale my będąc w Świętej Marii Matce Bożej, bo Ona w tej chwili przychodzi; przez te dwa tygodnie od 3 maja do 17 maja będzie nieustannie rozszerzać się i rozszerza się ten wpływ potężnej mocy Świętej Marii Matki Bożej, który uwalnia wewnętrzną naturę od zła. I kiedy czyny nasze są dobre, są doskonałe, to radość Pańska w nas działa, radość Świętej Marii Matki Bożej nas wspiera, bo na dzisiejszy czas, na ten czas została Ona dana.

Pobierz plik

CZAS WEWNĘTRZNEGO CZŁOWIEKA - Łódź, 28.01.2020r.
Rozpoczyna się czas wewnętrznego człowieka. A właściwie ten czas już od dawna istnieje. Ci, którzy wierzą, całkowicie są wewnętrznym człowiekiem. Człowiek wewnętrzny to jest człowiek zrodzony z życia Chrystusa. To jest ten człowiek, który jest świadomy swojej doskonałości i czystości; nie z własnej siły, nie z własnej mocy, bo nie jest on zrodzony z matki i ojca, ale jest zrodzony przez Boga. I to sam Bóg go dochowuje. Sam Bóg go wzmacnia. I sam Bóg daje mu potęgę, siłę i moc. To są synowie Boży.

Pobierz plik

PRZYJŚCIE CHRYSTUSA - Łódź, 03.04.2020r.
„Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości, i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem: trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał!”
 (Ap 3,10-11)
Dzisiaj przyszedł czas przyjścia Chrystusa. Okazuje się, że ogromnej ilości ludzi to nie pasuje, mimo że chcieli. Ponieważ myśleli, że ich polubi razem z ich grzechami, razem z całym ich złem i ciemnością. Oni są w ogromnej bojaźni, w ogromnym niepokoju. A gdyby mieli Chrystusa, nie mieliby bojaźni, bo by radowali się z Jego przyjścia. On przychodzi, aby zabrać i nagrodzić tych, którzy zachowują Jego nakaz. Jest to czas, który jest czasem odnowy, tylko my musimy rozumieć tą odnowę i wiedzieć, że tutaj potrzeba wołać Boga.


Pobierz plik

TERAŹNIEJSZOŚĆ - Łódź, 31.12.2019r.
To uczucia prawdziwej relacji z Bogiem, z doskonałą miłością Bożą.
Uświadamiamy sobie, że teraźniejszość jest związana z czystą, doskonałą miłością Bożą, która także musi istnieć w wymiarze cielesnym. Bo ciało nie zostało pozbawione tej miłości. Dlaczegóż miałby to Bóg uczynić, jest Miłością, niczego nie pozbawił miłości, wszystko wypełnił miłością. Wszystko z Miłości powstało i ostateczną pełnię ma w Miłości.


Pobierz plik

NOWE ŻYCIE - Murzasichle, grudzień 2019
„Teraz zaś już nie ja żyję lecz żyje we mnie Chrystus”. (Ga 2,20)

Pobierz plik

Kochajcie człowieka którego widzicie, a będziecie kochać Boga którego nie widzicie - Łódź, 29.11.2019r.
Chrystus powiedział: Jeśli kto nie kocha człowieka, którego widzi, to jak ma kochać Boga, którego nie widzi. Uczynki wiary jest to zaświadczenie o wolności, o obecności Chrystusa w naszej postawie i miłości do bliźniego. Bo miłość do bliźniego jest miłością do Boga, i miłość do Boga jest miłością do bliźniego - bo to jest ten sam duch. Nie rozum jest domeną wzrostu, ale unikalny duch, który jest zdolny kochać człowieka i kochać Boga. Dlatego poznajemy Ducha Bożego w sobie, kiedy potrafimy kochać człowieka i Boga tym samym duchem, bo to jest ta unikalna natura Ducha Bożego, która jest z nami od zawsze.

Pobierz plik

ŚWIĘTOŚĆ CIAŁA - Łódź, 09.11.2019r.
Natura głębi, która została zablokowana przez grzech, gdy jest odblokowana kiedy wierzymy Chrystusowi, wszystkie części naszego ciała stają się częściami szczególnego poszanowania, a szczególnie te, które się powinno zakrywać z powodu szczególnego poszanowania. Następuje wtedy sytuacja odrzucenia nadrzędnej władzy ciała, a panuje moc chwały Boga, który ujawnia świętość ciała.

Pobierz plik

ZŁÓŻCIE NADZIEJĘ W PANU NA ZAWSZE - Łódź, 05.11.2019r.
„Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą!” (Iz 26,4)
Złóżcie nadzieję w Panu, aby zrodził się człowiek wewnętrzny, bo On jest mocą i potęgą. Złóżcie nadzieję w Bogu na zawsze, On jest wiekuistą Skałą. Stańcie się dziećmi. Jezus Chrystus mówi: Gdy nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. W pełni stać się dziećmi - to w pełni zaufać Bogu. Święta Maria Matka Boża, Ona mówi: Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo On jest wiekuistą Skałą. Św. Maria Matka Boża jest brzemienna w nas - synów Bożych. Kiedy Ją przyjmujemy to z brzemienności Jej my powstajemy, a Ona kształtuje nasz charakter. Jak bardzo wybieramy Matkę, jak bardzo jesteśmy Jej posłuszni, jak bardzo w Niej odnajdujemy Chrystusa, jak bardzo w Niej odnajdujemy Boga, tak bardzo pozbywamy się charakteru cielesnego, który chce panować nad duchową naszą naturą.


Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,860,190 unikalne wizyty