Wykład-webinarium - 06.06.2020r.

Dzień dobry Państwu, w sobotę 6-go czerwca 2020 roku. Proszę Państwa, ta przestrzeń naszych spotkań i czasu, który w tej chwili się objawia i ukazuje, nie jest możliwa do wykonania przez ludzi, którzy cały czas szukają grzechów; nie jest to możliwe, po prostu nie jest. Proszę zauważyć tą prostą prawdę, która jest ukazana w 1P 3,18-20: "Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić ..." Chcę tu powiedzieć o tym, że głównym elementem dzisiejszego życia chrześcijan, i to nie tylko rzymskokatolickich, ale wszystkich chrześcijan na świecie - jest jakiś problem z Bogiem. Opisany on jest bardzo wyraźnie w Listach do Kościołów (Ap 2-3). Jezus Chrystus mówi takie słowa, powiedzmy że tak w luźnym tłumaczeniu: nie mam pretensji ani niczego do Kościoła z Filadelfii, on mimo że małym jest Kościołem, to zachowuje Moje słowa, zachowuje Moje nakazy, on mimo że małym Kościołem, to trwa w Miłości Mojej. Wszystkie natomiast inne, mają jakieś problemy - jeden mówi, że Mnie kocha, a szuka głębin szatana, inny znowu mówi, że jest bogaty i nic mu nie potrzeba, inny jeszcze przestępuje Moje Prawo i mówię do niego: wróć do Pierwszej Miłości i wróć tam skąd spadłeś, znowu inny ma jeszcze jakieś inne problemy. Tylko Kościół w Filadelfii - to jest Ap 3,7-8 - Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To (..) Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. (...) Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć - to jest tajemnica Bożego proroctwa, tajemnica Bożej prawdy, która jest pieczętowana. W jaki sposób? - dzieje się; jest objawiona i się dzieje; i się objawia i jest ona. Dzisiaj jest taka sytuacja, że proroctwa, które Chrystus objawia przez św. Eliasza, św. Henocha, św. Piotra, św. Jana - jest napisane Ap 10,11- Janie, idź i prorokuj ponownie o ludach, narodach, plemionach i językach, potrzeba ci ponownie prorokować, czyli idź i ponownie powiedz o tym wszystkim, i to św. Eliasz objawia, Chrystus mówi: Eliasz przyjdzie ponownie i wszystko naprawi.
Proszę Państwa, te wszystkie sprawy, które są w tej chwili poruszane, one są sprawami przeprowadzającymi Państwa do nowego właściwego stanu chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo to nie - zrobić sobie dobrze, i nie - załatwić sobie sprawy u Boga, i nie - poleżeć sobie na zapiecku; ale wykonać dzieło Pańskie, które Bóg przeznaczył człowiekowi. Odwieczna droga, a jakże nieznana, jakże tajemnicza, jakże ukryta, jakże niechciana, a jednocześnie nieustannie wyczekiwana i wypatrywana przez tą, która w głębinach i tych, którzy ostatecznie poznali jej dobro po sprawdzeniu wszystkiego, co myśleli, że sami mogą wszystko uczynić. I stało się niemożliwym, aby samemu wszystko uczynić, bo tylko Ten, który jest dawcą Ducha, Życia, Duchowej Natury, może być przyczyną nowej duchowej kultury, nowej duchowej istoty, która tak naprawdę przeznaczona jest od zarania dziejów do istnienia. Bo najpierw było to, co ziemskie, materialne, ale później co duchowe, i ostatecznie duchowe jest tym co pozostaje i trwa wiecznie, bo to co duchowe musi zatriumfować, bo to co ziemskie oczekuje nieustannie na prowadzenie, na przemienienie, bo poznało tą tajemnicę, tajemnicę zgubienia, zagubienia, poszukiwania wyparcia, niechcenia, a w tej chwili jakże wielkiego poszukiwania i tak naprawdę umiłowania wszystkiego tego, co Boskie.


Link do nagrania wykładu - 06.06.2020r.
Link do wideo - 06.06.2020r na YouTube

Wykład-webinarium - 02.06.2020r.

Dzień dobry Państwu, 2-go czerwca 2020 roku. Poprzednie nasze spotkanie ukazywało tajemnicę, którą Duch Święty objawił - o uwolnieniu, że Chrystus Pan zstąpił do otchłani i w otchłani obiecał duchom wolność. Wiemy o tym, że to jest tajemnica ta, która jest związana z pierwszym światem, z upadkiem pierwszego świata. I nie chodzi o uwolnienie tych, którzy dokonali upadku pierwszego świata. Bo Jezus Chrystus w drugim świecie nie przyszedł uwolnić Adama od grzechu, tylko ludzi spod władzy Adama. Dzisiejszy Kościół mówi, że jesteśmy w dalszym ciągu plemieniem Adamowym. Ale my nie jesteśmy tym plemieniem Adamowym, plemię Adamowe zostało uśmiercone, w Jezusie Chrystusie zostało uśmiercone - Rz 6,6: To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu.
Dzisiejszy świat jest światem, gdzie Chrystus mówi: Przyjdę niebawem, trzymaj co masz, abyś zachował swój wieniec, dochowaj Moich nakazów. Nakazami Bożymi jest nieustannie trwać w prawdzie tej, którą Chrystus uczynił, czyli mieć świadomość, że jesteśmy naprawdę bez grzechu, i proszę zauważyć - to że jesteśmy bez grzechu, nie oznacza, że nie staczamy bitwy z grzechem. Jezus Chrystus był na Ziemi bez grzechu, to nie oznacza, że nie staczał bitwy z grzechem. Staczał ją bardziej niż wszyscy inni, ponieważ niósł grzechy świata.
My, którzy wierzymy w Chrystusa; jesteśmy tymi, których przeznaczył do walki z grzechem, który nieustannie działa w ciele, abyśmy mogli ten grzech całkowicie stamtąd wyrzucić, który jest trudem i cierpieniem tej, której obiecał wolność zstępując do otchłani i powiedział jej, że przyjdzie. On przyjdzie w synach Bożych, bo oni są w Nim - 2Kor 5,17: Jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Więc w Chrystusie - czyli w doskonałości, w ufności, w oddaniu, w Synu być oddanym Bogu, ufnym Jemu, uświadomić sobie i uwierzyć, że jesteśmy innym stworzeniem, nowym stworzeniem, stworzeniem Nieba, jesteśmy Niebianami na tej Ziemi, aby dopełnić dzieło Boże na tej Ziemi, aby ta Ziemia odzyskała tą chwałę, dla której została przeznaczona od początku świata.
I dlatego, gdy w pełni wierzymy co nam Chrystus uczynił, czyli wiemy i w pełni mamy świadomość, że wolność nasza i czystość jest darem, to w tym momencie przez trzymanie daru, przez chwałę Chrystusa w nas pokonujemy grzech w ciele, a do tego zostaliśmy powołani, aby to właśnie uczynić i wyzwolić tą, której Chrystus obiecał tą wolność. Ponieważ ona na początku była doskonałością, pierwociną doskonałości, perłą wszechświata, perłą natury ziemskiej, chwałą Nieba na Ziemi, która została wrzucona w błoto. I dlatego tylko ten, który wierzy trafia prosto po perłę i wydobywa ją i ją żywą wodą obmywa, a ona jaśnieje blaskiem ponownie, i staje się on bogaty, o czym jest powiedziane: kto znalazł perłę, sprzedał wszystko, nabył ją i stał się bogaty.


Link do nagrania wykładu - 02.06.2020r.
Link do wideo - 02.06.2020r na YouTube

Wykład-webinarium - 29.05.2020r.

Dzień dobry Państwu, rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie, razem z webinarium, 29-go maja 2020r. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie, ta tajemnica, którą Duch Święty objawił, chyba nie jest znana w ogóle, nikt o niej nie wie, a co ciekawsze nikt nie chce wiedzieć, a jeśli chce coś wiedzieć, to całkowicie inaczej, nie tak jak Duch Święty chce objawić. Co to jest za tajemnica? To jest ta tajemnica, o której rozmawialiśmy, właściwie czytaliśmy, i tutaj ukażę 1P 3,18 i na tej kanwie chciałbym ukazać tą tajemnicę, i nie tylko, ale także na Księdze Izajasza. Proszę zauważyć: 1P 3,18 Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. 19 W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, 20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.
Dzisiejsze spotkanie ma kanwę opartą na obietnicy - promesa, obietnica, zapewnienie - na obietnicy. Ta obietnica to jest właśnie 1P 3,19, jest tam obietnica. I proszę zauważyć niezmiernie ważna to jest sprawa - nie jest to obietnica dla kogoś tam nie wiadomo gdzie, jakiś li tylko duchów, które są strasznie dawno, daleko, gdzieś w pierwszym świecie, gdzieś przed potopem. Te duchy, to jest nasza natura wewnętrzna, tak zwana ogólnie podświadomość, w Starym Testamencie i w Nowym nazywana ogrodami i winnicami. I to jest ta nasza przestrzeń wewnętrzna, to jest ten człowiek wewnętrzny, o którym człowiek mówi: "to było silniejsze ode mnie, nie mogłem tego powstrzymać, to było silniejsze ode mnie, uległem emocjom, byłem w afekcie". To jest ta natura, nad którą on ma zapanować, a cały czas mówi: "to było silniejsze ode mnie". Co to oznacza? - że nie wykonuje żadnej, ale to żadnej pracy, która została mu zadana przez Boga; z drugiej strony - nie uwierzył Chrystusowi, całkowicie nie uwierzył Chrystusowi ani Bogu.
Na ostatnim naszym spotkaniu sobotnim została ukazana jedna bardzo ważna rzecz - że Chrystus Pan uśmiercił człowieka na Krzyżu, a nie uwolnił od grzechów, uśmiercił ducha z jego grzechami; czyli nie jest człowiek najważniejszym celem, bo został uśmiercony, razem z jego grzechami. Została tylko sama dusza, która została ponownie wcielona w nowego człowieka, który został stworzony w Chrystusie Jezusie, abyśmy się kształtowali na obraz Tego, który go stworzył; Tego Człowieka. Więc proszę zauważyć - cel jako człowiek, nie był tu istotny. Istotne było dzieło człowieka, które ma wykonać. Człowiek został uśmiercony, bo nie jest on, w takim stanie w jakim był - celem, ale ostatecznym celem jest obietnica, którą Chrystus Pan, w czasie kiedy zmartwychwstał 2000 lat temu, zstąpił do głębin, aby obiecać, ogłosić obietnicę wolności dla tych duchów, które przed potopem były nieposłuszne Bogu, a przyszedł teraz czas, aby je wyzwolić.
Więc naszym dziełem dzisiejszym jest niezmiernie wielka głęboka tajemnica.


Link do nagrania wykładu - 29.05.2020r.
Link do wideo - 29.05.2020r na YouTube

Wykład-webinarium - 23.05.2020r.

Dzień dobry Państwu, w sobotę 23-go maja 2020r. Proszę państwa rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. Jak zawsze nasze spotkanie związane jest - zawsze i to zawsze - z rozwojem wewnętrznym duchowym, i nie takim płaskim, który jest z piaskownicy, tylko najgłębszym pojęciu rozwoju duchowego.
Jest to o człowieku światłości.
Człowiek światłości to jest ten, którego prowadzi Duch Święty. Ale musimy pamiętać o tej sprawie, że człowiek światłości, to ten, który jest świadomy bezgrzeszności wynikającej z niewinności danej przez Chrystusa, która jest ujawniona w Liście św. Pawła do Rzymian rozdział 5, werset 17-19 i oczywiście też w innych rozdziałach jest bardzo wyraźnie ukazana. Więc tutaj musimy pamiętać o tym, że człowiek światłości to jest ten człowiek, który jest świadomy Odkupienia, świadomy jest niewinności, nieustannie chwali Boga; tak jak "syn marnotrawny", który uświadomił sobie swoje położenie, a jednocześnie wie o tym, że jest synem i że wdzięczność za wszystko, musi być Ojcu dana.
Po prostu chcę Państwu powiedzieć, że jesteście Państwo człowiekiem światłości, gdy wierzycie całkowicie Chrystusowi Panu, nie z powodu logiki, rozumienia, tylko po prostu tak jak dziecko. Jak dziecko - gdy Ojciec mówi dziecku: tam jest to i to; dziecko tego nie widziało, a mówi: tak, dobrze, że to jest tam i ja cieszę się, że to jest tam. I nie definiuje tego, nie stara się tego sprawdzić, po prostu wie, że tam to jest. I gdy dorasta, wybiera się tam, i to tam znajduje. To jest ufność. I dlatego, kiedy Bóg mówi, abyście uwierzyli w Chrystusa Pana i stali się człowiekiem światłości, nie myślimy o tym, tylko stajemy się nim i czynimy to co do nas należy. Po prostu czynimy. Gdy czynicie, diabeł się strasznie boi waszej pewności. Co to znaczy? Ufność nasza polega na przekonaniu, że gdy prosimy Boga zgodnie z Jego wolą, daje nam to, o co Go prosimy, a właściwie już mamy (1J 5,14). Inna Ewangelia: Gdy będziecie pewni w swoich sercach, stanie się. Pewni w waszych sercach, czyli gdy zaufacie Bogu, że On jest z wami, i gdy poprosicie Go o to, co On chce wam dać, to już się stało i już to macie. Więc chodzi o prostotę, naprawdę niezmiernie prostotę wielką i pozbycie się umysłu jako weryfikatora. A umysł będzie w dalszym ciągu w was działał jako wyrażenie chwały Bożej, a nie jako kontroler i ten, który mówi: tak, tak, nie, nie. Po prostu oddajecie się Duchowi Świętemu, umysł powinien wyrażać chwałę Bożą, bo nie jest do tego, aby sprawdzać prawidłowość tego, co Bóg mówi, ale po to by wyrażać chwałę Bożą.


Link do nagrania z wykładu - 23.05.2020r.
Link do wideo - 23.05.2020r na YouTube

Webinarium - 19.05.2020r.

Dzień dobry Państwu, rozpoczniemy wtorkowy webinar 19-go maja 2020r. Jesteśmy w tej chwili w czasie wielkiej transformacji, którą myślę, że wszyscy odczuwają na swój sposób. Bardzo dużo ludzi odczuwa niespokojne sny, konieczność dokonania wyboru, stany ciała, które nagle się pojawiły, czy nagłe zakłócenia, które nie istniały wcześniej. Ale jeśli chodzi o takie wewnętrzne podświadome stany to jest konieczność wyboru, jakiś stan niepokoju, stan konieczności dokonania zmiany w swoim życiu.
Proszę zauważyć, dzisiejszy wykład, spotkanie, webinarium, możecie Państwo odczuwać szczególny stan obecności Ducha, Miejsca Świętego Świętych, tam gdzie emanuje czystość Matki. Tej, która pozostaje razem z Arcykapłanem. Jak weszła z arcykapłanem, który odszedł, to Ona pozostała, wprowadzona już całkowicie i aż na wieki przez Chrystusa Pana, który jest Arcykapłanem na wieki. Święta Maria Matka Boża, Ona jest tam i Ona została objawiona teraz, Jej czas, Jej tajemnica, tajemnica Niewiasty przyobleczonej w Słońce, która pod stopami ma księżyc, a wokół głowy diadem z dwunastu gwiazd. To Ona w ówczesnym czasie porodziła Syna Mężczyznę, a dzisiaj w tym czasie rodzi Mężczyznę (Ap 12), jako ta, której dzieło Najwyższego Kapłana zostało dane, aby zrodzić potomstwo, zrodzić synów Bożych, których zradza jako kapłanów - kapłanów dla dzieła. Dzieła jakżeż na tym świecie bardzo zapomnianego. I nie tylko zapomnianego, ale bardzo niechcianego. Aby Ziemia została przywrócona do chwały Nieba, do chwały dziedzictwa Niebios, żeby przywrócona została jej chwała Niebios, która została jej dana razem ze zrodzeniem, razem ze stworzeniem. Na początku już była wielka, już na początku została zrodzona jako doskonałość świata materialnego, zaczątek świata materialnego, gdzie przez stworzenie objawiła w całym wszechświecie materii, która została stworzona bez świadomości duchowej, duchową naturę materii, przemienienia.
Dziękuję Państwu za uwagę. Oddaję Państwa Bogu Ojcu w opiekę przez Miłosierdzie Boże, abyście Państwo radośnie mogli dążyć ku temu, do czego zostaliście wezwani. I ten czas także wzywa was ku doskonałości, która nie jest wam ostatecznie obca, ale ukryta. I szukajcie jej głęboko, bo ona jest tam i was wzywa.


Link do nagrania z Webinarium - 19.05.2020r.

Webinarium - 15.05.2020r.

Dzień dobry Państwu, na webinarium piątkowym 15-go maja 2020 roku. Proszę Państwa, jesteśmy w trzynastym dniu tej przemiany głębokiej, która rozpoczęła się 3-go maja. Ten czas, który się rozpoczął po Intronizacji 1260 dni, skończył się dokładnie o północy 2-go maja. 3-go maja o godzinie 0 rozpoczął się piętnastodniowy stan, można powiedzieć, przemiany, drogi. Bo rozmawialiśmy o dwóch tygodniach, ale to jest przecież od 3-go maja włącznie do 17-go, to jest piętnaście dni. Dzisiaj znajdujemy się w trzynastym dniu tej przemiany. Jutro jest 14-ty i 15-ty dzień. Co to znaczy tych piętnaście dni? Proszę zauważyć, bardzo ciekawa rzecz, bo on jest związany ściśle ze Świętą Marią Matką Bożą. I nie tylko związany ze Świętą Marią Matką Bożą dlatego, ponieważ tak myślimy, ale dlatego że Chrystus wyznaczył Świętą Marię Matkę Bożą przez 1260 dni, na ten czas. Bo Intronizacja dokładnie była w dniu, w którym jest święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Króla Wszechświata - to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo nasze poprzednie spotkanie było o stworzonej Ziemi, pięknej cudownej Ziemi, która była pierwszą Ziemią, Ziemią która została stworzona dla wszelkiego stworzenia. Bo wszystko co istniało na początku było materialne, jak to powiedział święty Paweł w: 1Kor 15, 46 Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. I rzeczywiście na początku było to, co fizyczne. I dlatego Ziemia objawiła duchową naturę, początek duchowej natury fizyczności wszelkiej, którą Bóg objawił dla wszelkiego stworzenia, które stworzył. I dlatego chcę powiedzieć, że Chrystus Pan Król Wszechświata przyszedł, aby odnowić tą tajemnicę, aby ona stała się w pełni ziszczona; tajemnicę duchowego wzrostu wszelkiej materii, która ostatecznie musi poznać swojego Stwórcę. Bo Stwórca stworzył tą materię nie po, żeby ona sobie istniała, ale po to, aby także w rezultacie - można powiedzieć - ewolucji duchowego wzrostu poznała też swojego Stwórcę i stała się podobna do Niego. Gdzie odnajdujemy tą właśnie tajemnicę? To jest: Kol 3, 9-10 boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu, według obrazu Tego, który go stworzył.

Link do nagrania z Webinarium - 15.05.2020r.

Webinarium - 09.05.2020r.

Dzień dobry Państwu, rozpoczniemy webinarium sobotnie 9-go maja 2020 roku. Proszę Państwa, jesteśmy w bardzo radosnym i głębokim czasie głębokiej transformacji. Nie wszyscy ten czas odczuwają jako czas radosny, ponieważ istnieje koronawirus, niepokój, rozdarcie. Ale istnieje też świat nieba, a świat nieba jest nadrzędnym stanem nad stanem ziemskim, o czym mówi św. Jan w Apokalipsie, Ap 3, 10-13: Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść (która właściwie nadeszła) na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. I tutaj właśnie radość jest, ponieważ radość wynika z tego, że zachowujemy nakaz Boży. Trzymaj co masz oznacza nakaz Boży, którego słuchasz, którego się trzymasz, on cię czyni bezpiecznym. Więc w tym momencie następuje tak odwieczna prawda; Duch Boży panuje nad materialnym światem i wtedy, kiedy my naprawdę ufamy Bogu, to nie tylko jest to ufność w rozumieniu ludzkim, ale jest to ufność, która działa w taki sposób, że gdy ufamy Bogu, także zmienia się nasza odporność, nasza odporność w organizmie, ma inną strukturę, ona inaczej działa, budzą się siły odporności, które w naturalny sposób nie funkcjonują.

Link do nagrania z Webinarium - 09.05.2020r.

Webinarium - 05.05.2020r.

Dzień dobry Państwu, rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. Jak wiecie Państwo, 2 maja skończyło się 1260 dni, gdzie została ujawniona Niewiasta, a jednocześnie skończyło się 100 lat działania szatana. I w tej chwili rozpoczął się okres 1000 lat szczęśliwości, który Chrystus w tej chwili otwiera. Ale, gdy rozpoczął się ten okres czasu od 3 maja końca działalności szatana, w sensie takiej, że szatan może kusić ile chce; w tej chwili już może to tylko czynić, jeśli człowiek się z tym zgadza. Ale my będąc w Świętej Marii Matce Bożej, bo Ona w tej chwili przychodzi; przez te dwa tygodnie od 3 maja do 17 maja będzie nieustannie rozszerzać się i rozszerza się ten wpływ potężnej mocy Świętej Marii Matki Bożej, który uwalnia wewnętrzną naturę od zła. I kiedy czyny nasze są dobre, są doskonałe, to radość Pańska w nas działa, radość Świętej Marii Matki Bożej nas wspiera, bo na dzisiejszy czas, na ten czas została Ona dana.
Duch Święty mi ujawnił taką rzecz, że ten czas dwóch tygodni jest podobny do otwarcia Morza Czerwonego, gdy Izraelici wyszli z Egiptu, doszli do Morza Czerwonego, Mojżesz uderzył w wody Morza Czerwonego i ono się otworzyło. Izraelici weszli na suche dno i przeszli na drugą stronę. Jest to także przez dzisiejsze rozumienie dostrzegane - pozostawienie starego życia, całkowicie pozostawienie starego życia i rozpoczęcie całkowicie nowego życia - w tej chwili także jest ta sytuacja. I to jest ten dwutygodniowy okres czasu, kiedy jest otwarte to przejście. Ci, którzy przechodzą wybrali wiarę. Ci, którzy nie przechodzą w tej chwili, wybrali drogę trwogi. Ten czas jest czasem rzeczywistego przejścia, gdzie przechodząc w tej chwili ten okres czasu, musimy wykorzystać go jak najlepiej. Czytaj więcej ...


Link do nagrania z Webinarium - 05.05.2020r.

Modlitwa do Świętej Marii Matki Bożej

2P 1,19: "Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach." Niech w was świeci lampa, dzisiaj - proroctwa jak lampa, aż do czasu, aż przyjdzie gwiazda poranna - Święta Maria Matka Boża, która objawia tajemnice, gdzie Duch Święty mi objawił Modlitwę, która brzmi:
ŚWIĘTA MARIO MATKO BOŻA
GWIAZDO PORANNA JUTRZENKO
KTÓRA ŚWIECISZ
W NASZYCH SERCACH
I ROZŚWIETLASZ MROKI ZIEMSKIEJ NATURY
ROZKAZUJĄC CIEMNOŚCIOM ABY ZAJAŚNIAŁY ŚWIATŁOŚCIĄ
KTÓRA MODLISZ SIĘ
ZA NAMI ODKUPIONYMI
DROGOCENNĄ KRWIĄ
JEZUSA CHRYSTUSA
I PROWADZISZ NAS
SYNÓW SWOICH
SYNÓW JUTRZENKI POTOMKÓW NIEWIASTY
PROWADZISZ NAS DO ZBAWIENIA
KTÓRZY PRZYOBLECZENI
W ZBROJĘ BOŻĄ
MIAŻDŻĄ GŁOWĘ
SZATANOWI
A DO TEGO CELU
ZOSTALI STWORZENI
NA POCZĄTKU ŚWIATA.
Ty prowadzisz nas do zbawienia, prowadzisz nas ku tej prawdzie, ku wypełnieniu dzieła Pańskiego, które zostało zadane na początku świata. A Chrystus nas ponownie przywrócił do tej chwały, przywrócił nas do życia, przywrócił nas, stwarzając. Bóg stworzył nas w Chrystusie Jezusie nowym stworzeniem, abyśmy dzieło to dokonali, ponieważ piękna jest córka ta, która przez Boga została stworzona i ma Życie Jego. Dla niej to stworzył nas, abyśmy z nią jedno ciało stanowili, jedno życie, jedną prawdę. (Fragment webinarium z 30.04.2020r)

Webinarium - 30.04.2020r.

Dzień dobry Państwu, na webinarze czwartkowym, wyjątkowo czwartkowym, bo jutro mamy 1 maja - wolny dzień od pracy.
Proszę zauważyć, na ostatnim webinarze był przedstawiony bardzo ciekawy werset, który jest niezmiernie w tej chwili ważny. Dlaczego? Proszę zauważyć taką ciekawą sytuację - nie odnajduję wersetów w Piśmie Świętym, to one mnie odnajdują. Jak one mnie odnajdują? Czytam werset i nagle ten werset jest niezmiernie dla mnie ważny, otworzył calkowicie nową przestrzeń, całkowicie, która przedtem nie była widziana; nagle ona jest. Nagle ona jest,
i ją rozumiem, nagle jest głębia; Duch Święty objawia tajemnice, które były przedtem zakryte. Proszę zauważyć, czytałem werset, jak już rozmawialiśmy - 1 List św. Piotra rozdział 3 werset 18 i 19, ale nie czytaliśmy do końca 20-go. Przeczytam teraz także 20, abyście Państwo zobaczyli jaki czas w tej chwili przyszedł i jaka jest prawda dzisiejszej rzeczywistości, dzisiejszego objawienia. 1P 3, 18 Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. 19 W Nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu. Tu jest napisane [zbawienie], właściwie - wolność - bo jest w Psalmach napisane: ogłosił wolność, otworzył więzienia i puścił ich wolno, uwolnił. I teraz 20 werset tłumaczy co to są za duchy: 20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego. Czyli są to duchy z poprzedniego świata, sprzed potopu, nie są to duchy, które są dzisiejszymi duchami ludzi umarłych, bo dzisiejsze duchy ludzi umarłych, którzy nie zgadzali się z Bogiem są synami buntu, oni są podobni do upadłych aniołów. A tutaj jest mowa o pięknej córce ziemskiej. A na dowód tego, że to jest właśnie o tym, zacytuję tu jeszcze: 1P 3, 20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. I teraz Państwu przedstawię co oznacza 20 werset. Jest on bardzo wyraźnie ukazany i rozszerzony w księdze Izajasza rozdział 54, i to jest cały rozdział, jest to 17 wersetów, to nie jest dużo, kiedyś kiedy nie rozumieliśmy tego, ciągnęły się one i ciągnęły, tak jak Pieśń nad Pieśniami. A dzisiaj czytamy początek, i po prostu, pyk, i już jest koniec, chciałoby się dalej, ale jest koniec. I proszę zauważyć, to właśnie mówi o tych duchach, którym poszedł zwiastować wolność, jest napisane w Iz 54: 1 Śpiewaj z radości, niepłodna, któraś nie rodziła, wybuchnij weselem i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów porodu! Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan ... I dalej o tym duchu: 4 Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. 5 Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel ...


Link do nagrania z Webinarium - 30.04.2020r.

Webinarium - 25.04.2020r.

Dzień dobry Państwu, spotykamy się w sobotę 25 kwietnia 2020 roku na webinarium sobotnim. Rozpoczniemy nasze spotkanie. Nasze spotkanie proszę Państwa jest, jak już mówiliśmy, w czasie kiedy zbliża się 3 maja. Na początku dzisiejszego spotkania chcę powiedzieć o tym, że w 1884 roku, 13 października, Leon XIII miał wizję; po mszy wszedł w taki stan wewnętrznego uniesienia i zobaczył szatana stojącego przed Jezusem Chrystusem, który krzyczał do Niego: zniszczę Twój Kościół, zniszczę Twój Kościół. I Leon XIII to w ekstazie widzi - zniszczę Twój Kościół. A Jezus Chrystus mówi spokojnym, lekkim głosem: Jeśli możesz, to zniszcz. Czego potrzebujesz powiedz mi, czego potrzebujesz? - Więcej czasu, 75 do 100 lat potrzebuję czasu; i większą władzę nad tymi, którzy mi służą, czyli których już zwiodłem. - Dobrze dostaniesz więcej czasu, a który to czas wybierasz? - Nadchodzący wiek, czyli XX. Jezus Chrystus mówi: dobrze, masz 100 lat.
I mówi Chrystus: a Ja będę dawał siłę wszystkim moim sługom, aby trwali w chwale.
I proszę zauważyć, kiedy to się zaczęło. Święto Świętej Marii Matki Bożej Królowej Polski zostało ustalone przez Benedykta XV w 1920 roku na 3 maja. Wcześniej było 2 maja, ale ostatecznie jest 3 maja. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo było 2 maja i przeniesione zostało na 3 maja, a Intronizacja w Polsce była 19 i 20 listopada, czyli jest też ten czas jednego dnia różnicy tworzący całość. I właśnie proszę zauważyć, w 2020 roku, teraz 3 maja, mija 100 lat władzy szatana, którą szatan otrzymał od Chrystusa, gdzie szatan nie zdawał sobie sprawy z tej sytuacji, że Jezus Chrystus pozwala szatanowi to czynić, ponieważ i tak szatan służy Chrystusowi, tylko w swojej arogancji nie jest w stanie tego pojąć i zrozumieć. A Jezus Chrystus na ten czas przeznaczył - tak jak było na poprzednim spotkaniu powiedziane - przeznaczył czas dopełnienia zła, czas dopełnienia miary zła. I to jest czas dopełnienia miary zła, gdzie ci, którzy są złem stają się jeszcze bardziej źli; a ci, którzy są prawdą stają się coraz bardziej umocnieni w chwale Bożej, bo Chrystus Pan daje im szczególną siłę.


Link do nagrania z Webinarium - 25.04.2020r.

Webinarium - 21.04.2020r.

Dzień dobry państwu, we wtorek 21 kwietnia 2020 roku. Proszę Państwa, rozpoczniemy nasze następne webinarium. Musimy jasno wiedzieć co się dzieje w świecie, ale nie, oczywiście to co się dzieje w świecie w sensie to co Państwo widzicie; nie chcę o tym mówić, bo to wiadomo - koronawirus, szukanie władzy i inne rzeczy. Ale chodzi o tą sprawę o czym się nie mówi. Realizuje się Apokalipsa, realizuje się dopełnienie zła. Bóg Ojciec powoduje tą sytuację, że na ten czas jest wyznaczone dopełnienie zła. I możemy zauważyć jak wszyscy ludzie na świecie z rządów przeganiają się co do zła, czyli co do władzy, co do pomysłów jeśli chodzi o szarych ludzi, powiedzmy szarych, dla nich szarych; ludzi - jaki kaganiec im założyć, jaką obrożę, jak mocno zacisnąć, aby nie utracili życia, albo żeby nie ugryzł, ale żeby chodził w sposób wydawałoby mu się wolny. Człowiek, który żyje w Bogu, tak jak Jezus Chrystus, który przyszedł na świat 2000 lat temu, narodził się w okresie zaborów, zaborów rzymskich. Ówcześni ludzie widząc wielką charyzmę Chrystusa i wielki posłuch, wielką siłę duchową Jego, chcieli Go wykorzystać do tego, aby był przywódcą rewolucji i żeby pokonać Rzymian. Jezus Chrystus powiedział: słuchajcie, Ja nie przyszedłem wyzwolić was spod wpływu zaborcy, który jest zaborcą waszego ciała, ale przyszedłem wyzwolić was spod władzy grzechu. Waszym prawdziwym problemem jest grzech, nie zaborca. Zaborca dręczy wasze ciało, a wy dręczycie swoją duszę. Więc musicie we właściwy sposób odnaleźć relację między sobą a Bogiem, a nie udręczać się tym, co tak naprawdę jest w tym momencie nieistotne i nieważne...
Rzekli Mu uczniowie Jego: „Poucz nas o miejscu, w którym ty jesteś, ponieważ trzeba nam, abyśmy go szukali". Rzekł im: „Kto ma uszy, niech słucha. Istnieje światłość w człowieku światłości i on oświetla cały świat. Gdy nie oświetla, jest ciemność". (Ewangelia Tomasza (24), Apokryfy Nowego Testamentu)


Link do nagrania z Webinarium - 21.04.2020r.

Webinarium - 17.04.2020r.

Dzień dobry państwu, spotykamy się 17 kwietnia 2020 roku na webinarium. Webinarium, które w tej chwili coraz bardziej objawia nam tajemnicę, ten czas; webinarium i ten czas objawiają tajemnicę coraz głębszego stawania się, ujawniania tajemnicy, która na ten czas została przez Boga wyznaczona. Bo na ten czas jest wyznaczona tajemnica objawienia się synów Bożych. Tak, odczuwam bardzo mocno, bardzo silne oddziaływanie z okresu dwutygodniowego od 3 maja do 17 maja. To jest otwarta przestrzeń, wręcz otwarty nowy świat, który będzie otwarty przez okres około dwóch tygodni, który sprowadzi na ten świat ogromną potężną siłę, siłę synów Bożych, czyli Człowieka Światłości. Ponieważ ten dzień, o którym w tej chwili mówimy to jest 3 maja, a to jest 1260 dni na które została ukryta Niewiasta. A Niewiasta po 1260 dniach jest objawiona, ujawniona. I mamy tutaj Ap 12,13: A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I to jest ten czas.

Link do nagrania z Webinarium - 17.04.2020r.
Wygenerowano w sekund: 0.07
1,737,079 unikalne wizyty