Webinarium - 10.04.2020r.

Dzień dobry państwu. Rozpoczniemy dzisiejszy piątkowy webinar, w bardzo ważnym dniu. Ogólnie kościół chrześcijański, można bardziej powiedzieć kartagiński, obchodzi w ten dzień śmierć Chrystusa. Ale tak naprawdę to jest śmierć nasza w Chrystusie. Dzisiaj jest ogromnie ważny dzień, bo dzisiaj dwa tysiące lat temu, Chrystus uśmiercił naszą grzeszną naturę w swoim Ciele przybitym do Krzyża. I to mówi św. Paweł w Liście do Galatów rozdział 2 werset 19: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża; a jednocześnie mówi też w Liście do Rzymian rozdział 6 werset 3: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Co to znaczy chrzest? - Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, uwierzyli też, że zostali uśmierceni.

Link do nagrania z Webinarium - 10.04.2020r.

Webinarium - 07.04.2020r.

Dzień dobry państwu. Webinarium nasze musimy rozpocząć nie li tylko w czasie pandemii, ale w czasie także trzeciego biada. Proszę Państwa, istnieje trzecie biada, ono działa nieustannie, i ono będzie działało przez 1335 dni - jest napisane bardzo wyraźnie w Księdze Daniela (Dn 12,12). Jest to taki okres, który jest bardzo mocno naładowany wszystkimi wydarzeniami. Jesteśmy w czasie, gdzie Księga Daniela, Apokalipsa, Księga Jeremiasza, pandemia, NWO i wszystko inne w jednym czasie wszystko staje się i działa teraz. Wszystkie rzeczy dzieją się w jednym czasie, i proszę zauważyć, one są w taki sposób ustalone przez Boga, aby się działy w tym czasie i w tej chwili. Jak przeczytacie Państwo Ewangelię według św. Marka rozdział 13, jest tam bardzo wyraźnie napisane:
Mk 13,1-2: Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: «Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!» Jezus mu odpowiedział: «Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». I chodzi o tą sytuację, że nie chodzi o kamienie, ale chodzi o tych, którzy chcieliby w jakiś inny sposób, zawłaszczyć lud Pański, który Jezus Chrystus nabył sobie na własność - Tt 2,14: wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.


Link do nagrania z Webinarium - 07.04.2020r.

Webinarium - 03.04.2020r.

Dzień dobry państwu.
W tym momencie człowiek światłości pojawia się dlatego, że woła Boga i wierzy w Boga, że przysłał Syna swojego, który swoją potęgą i swoją mocą, swoją Miłością do Boga i posłuszeństwem, pokonał naszą niewolę wynikającą z nieposłuszeństwa Adama i Ewy, uśmiercił naszą naturę grzeszną, która nie jest naszą śmiercią, ale śmiercią zła; a życie duszy, które On w sobie zachował, skierował ku Życiu, które w Nim zostało stworzone przez Boga Ojca dla nas. I gdy jednoczymy się z tym Życiem, jednoczymy się ze swoją pamięcią kim jesteśmy, bo to jest pamięć nasza, pamięć naszego początku, pamięć naszego jestestwa, pamięć naszego dzieła, pamięć naszego sensu istnienia, pamięć Miłości Boga, pamięć naszej miłości do Boga, pamięć naszej miłości do stworzenia, pamięć naszej miłości do pięknej córki ziemskiej, pamięć naszego posłania, abyśmy poszli i wykonali dzieło, bo czeka na nas ta, której obiecano że przyjdziemy.


Link do nagrania z Webinarium - 03.04.2020r.

Webinarium - 28.03.2020r.

Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jak Państwo zauważyliście, nasze spotkanie nie jest to tylko spotkaniem takim, żeby sobie po prostu pogadać, ale ono jest rzeczywistym stanem prawdziwej natury wewnętrznej. Każdy człowiek ma naturę wewnętrzną duchową, jest naprawdę żywą naturą. Może niektórzy z Państwa dowiadują się pierwszy raz, że coś takiego w Państwu istnieje, że w ogóle istnieje jakieś życie duchowe, że nie tylko jest życie fizyczne i jest tylko umysł, który może nauczyć się wykorzystywać lub nie. Jest życie naprawdę duchowe, jesteśmy wewnętrznym człowiekiem, duchowym człowiekiem. Po prostu musimy pamiętać o tej sytuacji, że jeśli się mamy od kogoś uczyć, to wybierajmy najlepszych. Kiedyś ktoś mnie się spytał, dlaczego wierzę w Jezusa Chrystusa, dlaczego czytam Ewangelię św. Jana, św. Pawła w sensie listów. I ja mówię wtedy: wiecie, jak mam się uczyć od kogoś, to uczę się od najlepszych, nie szukam lichych i słabych. Jeśli ktoś ma ode mnie wymagać coś co jest sensowne, to niech wymaga ode mnie tego co prowadzi mnie do Chwały Bożej, a nie wymaganie dla samego wymagania, sztuka dla sztuki; niech mnie gdzieś to zaprowadzi. I dlatego powiedziałem, że jeśli mam mieć nauczyciela, to niech będą to najlepsi nauczyciele, a nie przeciętni.

Link do nagrania z Webinarium - 28.03.2020r.

Webinarium - 24.03.2020r.

Dzień dobry Państwu, rozpoczniemy Webinar 24.03.2020 roku. Proszę Państwa, jak zawsze musimy pamiętać o tym, że najważniejsza jest nasza postawa duchowa. Nasza postawa duchowa w tym czasie, kiedy dzieją się te wszystkie obostrzenia, i można było powiedzieć – koronawirus, musimy pamiętać o bardzo ważnym wersecie Ap 3, 10-11: Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! Tutaj musimy pamiętać, że ta postawa, postawa właściwa duchowa, powoduje to że Chrystus Pan, Bóg Ojciec naszą duchową naturę umieszcza ponad zamieszaniem ziemskim, ponad zawieruchą, ponad próbą, i wtedy czujemy ciszę, pokój, dosłowny, ale dosłowną ciszę dosłowny pokój, czujemy prawdziwą opiekę Bożą i nie dotykają nas wszystkie te sytuacje, które z zewnątrz przychodzą i chcą człowieka udręczyć.

Link do nagrania z Webinarium - 24.03.2020r.

Webinarium - 20.03.2020r.

Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, Webinar - czyli pierwsze takie spotkanie, pierwsze spotkanie które jest internetowe, ponieważ taki jest w tej chwili wymóg i musimy w taki sposób to czynić.
Link do nagrania z Webinarium - 20.03.2020r.

Film

Dokument

"Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem" (Hi 42:5)

Ciało jest przeznaczone do tego, aby w nim oglądać chwałę Bożą. Chrystus przywrócił nas do postawy Hiobowej i daje nam Hioba jako przykład na dzisiejsze czasy. Hiob jest doskonałością, który ukazuje, że w ciele zaprowadza porządek Bożej natury. Człowiek cieleśnie musi uświadomić sobie doskonałą postawę: Któż jak Bóg. Hiob ma tą postawę. On zaświadcza o tym swoją całą naturą. Mimo, że jego ciało jest pod wpływem trądu, to nie pozwala by trąd ciała, który dotknął skóry jego, dotknął też jego duszy. Nieustannie trwa w doskonałości i z całą usilnością mówi: Jestem sprawiedliwy.

KRÓTKA HISTORIA HIOBA CZLI ODKUPIENIE CIAŁA

Hi 19:23-24: Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki?
Hi 1:6-8: Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana: Skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej. Mówi Pan do szatana: A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on.

Zadziw się świecie, gdzie orła nieba wicher niesie

NA WYŻYNACH ORŁA SZYBOWANIE I DO GRANIC NIEBA PODĄŻANIE,
NA WYŻYNACH NIEBA SZYBOWANIE TO NATURA ORŁA PRZECIE,
GDZIE JEST NIEBO PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE …
A I DALEJ DO SIÓDMEGO ORZEŁ W NIEBO WIEDZIE.
ZADZIW SIĘ ŚWIECIE, GDZIE ORŁA NIEBA WICHER NIESIE.
Orzeł.mp3
[...] napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. (Ef 5, 19)
Koh.3.15 To, co jest, już było, a to, co ma być kiedyś, już jest; Bóg przywraca to, co przeminęło.
Ostatnio dodany: 19.12.2019 "ŚWIĘTA NIEWIASTO"- by światu przypomnieć pamięć moją

CZERPAĆ Z MIŁOŚCI, KTÓREJ JESZCZE NIE ZNAMY

Ap 2, 4-5: „Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij!”. Powróć do pierwszej miłości. Tą pierwszą miłością jest Chrystus, Ten który nas wykupił, On pierwszy nas umiłował, bez Niego nie mamy miłości. On jest naszą miłością, utraconą miłością, którą utraciliśmy przez nieposłuszeństwo. On przyszedł i przywrócił nam życie, żebyśmy my, którzy jesteśmy rozpierzchnięci po komórkach swojego ciała i po pamięci swojego ciała, i rozdarci w udziale w tym świecie, abyśmy mogli się zjednoczyć i odzyskać pierwotną naturę miłości, pierwotną naturę życia. Jak rozpoznać tą miłość, której jeszcze nie znamy? - czerpać z miłości, której jeszcze nie znamy. Tylko wiara jest w stanie czerpać z tego, co jeszcze nie istnieje w tym świecie, ale już jest. Wiara jest to czerpanie z dni, których jeszcze nie znamy, jest to czerpanie też z czasu, który jeszcze nie nadszedł, i czerpanie z miłości, której jeszcze nie znamy, a już zostaliśmy obdarowani - obdarowani miłością.

JEŚLI NIE STANIECIE SIĘ JAK DZIECI, NIE WEJDZIECIE DO KRÓLESTWA BOŻEGO (MT 18,3)

Dziecięctwo Boże jest to natura, którą Jezus Chrystus ukazuje nam jako nieodzowną do zjednoczenia się z Bogiem. Jest to całkowity stan ufności i oddania. Jest ono bardzo prostą naturą, tak prostą, że ludzki rozum nie jest w stanie sobie z nią poradzić, w żaden sposób nie jest w stanie pojąć tego. Dziecięctwo Boże jest to sama czysta dusza, która została uwięziona w ludzkim pojmowaniu swojego istnienia. Rodzica traktuje jako swojego ojca, czyli ducha rodzica traktuje jako jedyną wykładnię prawdy. I ta natura duszy czystej w człowieku, która przyjęła wartości niezgodne z chwałą Bożą, ona ma ogromną moc. I gdy znacie Chrystusa, wiecie o Nim, wiecie że was odkupił, ale nie macie wiary, tylko czynicie to rozumem, to dziecięctwo Boże was zwalcza. Ale kiedy następuje sytuacja świadomego wyboru Chrystusa, to wtedy On wydobywa naszą naturę dziecięctwa spod władzy ducha matki, ducha ojca, ducha świata, i przenosi do nowego świata w nadziei, aby przyodziać w swoją naturę.

NIEWINNOŚĆ

Niewinność, ona w nas jest. Ona uwalnia nas od wszelkich granic, od wszelkich ograniczeń. Musimy poznawać niewinność, która w nas się rozszerza i pozwalać jej istnieć. Nie stawiać jej granic przez rozumienie jej, ale poznawać jej obecność, i pozwalać się jej porwać, ponieważ niewinność jest to czystość i doskonałość. Niewinność jest przeciwnością grzechu. Więc ci, którzy szukają grzechu – szukają dawcy grzechu. Ci, którzy szukają niewinności – szukają dawcy niewinności. Bo niewinność sama z siebie nie istnieje, ona zeszła do tego świata, ale jest w dalszym ciągu połączona z dawcą niewinności. DAWCĄ NIEWINNOŚCI JEST JEDYNIE CHRYSTUS. I kiedy poszukujemy niewinności, znajdujemy też dawcę niewinności – Chrystusa, On przenika nas i stajemy się całkowicie nową istotą, nową naturą.
Wygenerowano w sekund: 0.06
1,737,070 unikalne wizyty