Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

ŚWIĘTA MARIA MATKA BOŻA BOGURODZICA WSPÓŁODKUPICIELKA MA WSZYSTKO TO CZEGO MY POTRZEBUJEMY - Łódź 20.11.2015
Święta Maria Matka Boża Bogurodzica współodkupicielka jest tą, która ma w sobie wszystkie te przymioty, które są potrzebne człowiekowi doskonałemu. [...] W sobie ma doskonałą ufność Bogu, ma wszystkie przymioty dziecięctwa, wszystkie przymioty owoców Ducha Świętego, darów Ducha Świętego, ma wszystko w sobie, całą pokorę, całą ufność, całe „Fiat”. Dlatego Ona jest naszym „Fiat”, którego tak bardzo potrzebujemy. I Ona ma w sobie wszystko, czego my potrzebujemy, tutaj w tej naszej fizycznej naturze [...]

Pobierz plik

UFNOŚĆ BOGU - Łódź 17-23.10.2015
Ufność to stan, który nie wynika z naszego umysłu, z naszego rozumu, on wynika z naszego serca. W naszym sercu jest ufność, jest, ona po prostu tam jest. Ufność to jest natura dziecka, w dziecku ufność jest naturalną rzeczą, naturalnym stanem, dziecko po prostu ufa, ufa Bogu z całej siły. [...]
Ufność to świadomość tego, kto zadaje nam pracę, kto daje nam próbę, doświadczenie i zadanie, że Ten, który nam je daje jest doskonały, dobry, jest idealny, nie chce nas skrzywdzić, chce nas umocnić, chce dać nam odnalezienie w sobie tej siły, którą On w nas poszukuje. Czyli ufność oznacza trwać w tym, który jest doskonały [...]


Pobierz plik

NOWE JERUZALEM - Łódź 09.10.2015
A do Nowego Jeruzalem nie możemy inaczej wejść jak tylko przez Chrystusa. On jest Bramą, Drogą, Prawdą i Życiem. [...] Modlitwa Pańska jest fundamentem, który nie jest samodzielną budowlą, która nic nie oznacza, ale budowlą, która jest dokładnie przygotowana na posadowienie ośmiu filarów zwycięstwa Chrystusowego, aby na nim istniała Świątynia Nowego Jeruzalem, w którym wszyscy wierzący w Chrystusa mieszkać będą, gdzie śmierci już nie będzie, ale będzie panowanie, wieczne życie. I nie będzie już światła świecy, światła lampy ani słońca, tylko światłość Boga będzie nieustannie oświetlać, gdzie nie będzie już klątwy, jest tak napisane w Apokalipsie świętego Jana rozdział 22, werset 3.

Pobierz plik

OSIEM AKTÓW JEROZOLIMY WEDŁUG MODLITWY PAŃSKIEJ - Łódź 19-25.09.2015
Teraz już nie będziecie odmawiali Modlitwy Pańskiej bez doświadczania i widzenia i świadomości Jerozolimy, nie będzie to pusta modlitwa, nie będzie to modlitwa, która mówi o czymś, o czym nie wiecie dokładnie i nie rozumiecie, ale będzie mówiła dokładnie o wydarzeniach ośmiu dni od Niedzieli Palmowej do Zmartwychwstania [...]

Pobierz plik

TAJEMNICA MODLITWY PAŃSKIEJ - Kazimierz Dolny 2015
Teraz słyszę jak Modlitwa mówi i daje nam wewnętrzną swoją naturę, gdzie przedstawia stan, w którym nie ma najmniejszego zwątpienia, jest właśnie ten doskonały stan, obecność, o którym mówi. Mówi o tym, że jesteśmy dziećmi i że Ojciec jest rzeczywisty, bo gdyby Ojca nie było, nie bylibyśmy dziećmi i nie moglibyśmy spotkać się z Ojcem, nie mielibyśmy dziecięcego stanu, dziecięcego postrzegania, poszukiwania. Mówi o Świętym Imieniu, które nieustannie jest, o Królestwie, które nieustannie czeka, aby się rozszerzać [...]

Pobierz plik

AKTYWNA NADZIEJA - Łódź 08.08.2015
Umiłowanie to jest aktywna nadzieja, która przychodzi od Ojca i znajduje w naszym sercu miejsce swojego spoczynku, realizacji, życia i istnienia [...] Jest to żywa nadzieja, czyli dotknięcie natury cielesnej, zmysłowej, a jednocześnie i duchowej człowieka [...]

Pobierz plik

NOWY POCZĄTEK - Szrenica 2015
[...] stoją przed drzwiami i mają ogromny pęk kluczy, ale żaden nie pasuje, starają się to otworzyć, przeszukują ten pęk kluczy chcąc dopasować do drzwi. Ale to miłość, wdzięczność jest tym kluczem, ufność, całkowicie oddanie się Bogu, a On otworzy te drzwi. To wdzięczność właśnie je otwiera, szczera, prawdziwa, nie ta, która chce zyskać, ale ta, która jest pełną ufnością i poddaniem, pokorą.

Pobierz plik

UMIŁOWANIE, ROZKOSZOWANIE, WDZIĘCZNOŚĆ, UWIELBIENIE - Łódź 13.06.2015
Umiłowanie jest to bycie blisko, rozkoszowanie się - zgłębianie tej natury, wdzięczność - dotykanie serca do serca, a uwielbienie jest to zanurzenie się serca z sercem, zjednoczenie się dwóch serc w jedno serce, gdzie tajemnice stają się objawione, gdzie tajemnice Boże stają się tajemnicą także człowieka, gdzie Bóg przychodzi do serca człowieka, a i tajemnice Boże stają się tajemnicami człowieka.

Pobierz plik

UMIŁOWANIE, ROZKOSZOWANIE, UWIELBIENIE - Łódź 30.05.2015
Umiłowanie - czyli serce z sercem. Rozkoszowanie się - dwa serca się przenikają, są jednym sercem. Uwielbienie - trwanie w doskonałości tego, który jest doskonałością i Panem, w jednym sercu. To nie są słowa same istniejące, abstrakcyjne, to są słowa o bardzo potężnym ładunku uczuciowym, jednoczące się z siłą niepojętą, która jest jednocześnie w nas, a jednocześnie jednocząca nas z Bogiem. A jednocześnie Bóg nas umiłował, czyli przyszedł swoim sercem do naszego serca, aby nasze serce żyło. Umiłował i czeka, aż będziemy się Nim rozkoszować, aby uwielbienie się w nas objawiło.

Pobierz plik

ŚWIADOMOŚĆ I WOLNA WOLA - Łódź 16.05.2015
Gdy świadomość serca przyjmie prawdę od Ducha Świętego, to Duch Święty czyni świadomość zjednoczoną ze sobą i wola całkowicie pokonuje wszystko to, co się sprzeciwia Duchowi Świętemu i nie ma przeciwko temu żadnej mocy, która by mogła świadomość i wolę powstrzymać.

Pobierz plik

WOLNA WOLA - Łódź 08.05.2015
Wolna wola jest mocą Bożą. Bóg stworzył tylko człowieka z wolną wolą i ona jest mocą człowieka. Żadne inne stworzenie nie ma wolnej woli, może mieć inteligencję, ale nie ma wolnej woli, bo wolna wola pochodzi od Boga z mocy stworzenia.

Pobierz plik

CZŁOWIEK CIERPIENIE - CZŁOWIEK ŻYCIE - Łódź 07.03.2015
Człowiek-cierpienie jest życiem w nas, który cały czas pozostaje w doskonałości Bożej i informuje cały czas człowieka o złej postawie, bólu psychicznym, fizycznym, duchowym.

Pobierz plik

MIŁOŚĆ PRAWDZIWEGO CZŁOWIEKA - Murzasichle grudzień 2014
[...] przyjmij światło swojego życia, przyjmij serce żywe, przyjmij słowo żywe, które odnawia cię i czyni cię człowiekiem, który pojmuje, rozumie, zna, wybacza.

Pobierz plik

EMOCJE - Łódź 29.11.2014
Musimy przejść przez sztorm naszych emocji, przechodzimy do głębi, w której jest cisza, aż dochodzimy do samego dna, gdzie jest ten zalążek, który jest początkiem Nowego Człowieka.

Pobierz plik

DARMOWOŚĆ MIŁOŚCI BOGA - Łódź 10.10.2014
Największą zmorą diabła jest darmowa miłość, że człowiek może uwierzyć, że Bóg go kocha za darmo, że jest to Boga przywilejem, nie żadnym wysiłkiem, ale przywilejem. Pozwólmy Bogu kochać siebie [...]

Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,791,132 unikalne wizyty